Robust

Robust

1. anlamı kaba/sağlam, zinde, krobustlykuvve robustnesskuvvet; kuvvetli, gürbüz, sağlam, güçlü, dinç.
2. anlamı turp gibi. sağlam. sıhhatli. güçlü.
3. anlamı turp gibi. saglam. sihhatli. güçlü.

Robust

Robust İngilizce anlamı ve tanımı

Robust anlamları

  1. (a.) Evincing strength; indicating vigorous health; strong; sinewy; muscular; vigorous; sound; as, a robust body; robust youth; robust health.
  2. (a.) Requiring strength or vigor; as, robust employment.
  3. (a.) Violent; rough; rude.

Robust tanım:

Kelime: ro·bust
Söyleniş: rO-'b&st, 'rO-(")b&st
İşlev: adjective
Kökeni: Latin robustus oaken, strong, from robor-, robur oak, strength
1 a : having or exhibiting strength or vigorous health b : having or showing vigor, strength, or firmness a robust debate a robust faith c : strongly formed or constructed : STURDY a robust plastic
2 : ROUGH, RUDE stories... laden with robust, down-home imagery -- Playboy
3 : requiring strength or vigor robust work
4 : FULL-BODIED robust coffee ; also : HEARTY a robust dinner
5 : relating to, resembling, or being any of the primitive, relatively large, heavyset hominids (genus Australopithecus and especially A. robustus and A. boisei) characterized especially by heavy molars and small incisors adapted to a vegetarian diet -- compare GRACILE 3
synonym see HEALTHY
- ro·bust·ly adverb
- ro·bust·ness /-'b&s(t)-n&s, -(")b&s(t)-/ noun

Robust ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Rich,

Robust ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Frail,

Robust

İngilizce Robust kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. robusto, atlético, contundente, fornido, frescachón, macizo, membrudo, musculoso, recio

Robust

İngilizce Robust kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. robuste, costaud, fort; solide; en bonne santé, bien portant

Robust

İngilizce Robust kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. kräftig (end); robust; gesund

Robust

İngilizce Robust kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. robusto, gagliardo, sano

Robust

İngilizce Robust kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. robusto, saudável

Robust

s. dinç, dirençli, kuvvetli, güçlü, gürbüz, zorlu, çetin, kaba saba (espri)

Robust

Almanca Robust kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. strong, healthy

Robust

İngilizce Robust kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. krachtig, robuust

Robust

adj. strong, healthy
adj. robust, sturdy, strong, hardy, healthy, rugged, rocky, stony
adv. robustly, in a manly fashion, stoutly, resolutely, intrepidly, ruggedly, roughly, brawnily

Robust

Almanca Robust kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
robuust ,stoer

Robust

Almanca Robust kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. robuste, vigoureux, solide

Robust

Almanca Robust kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. robusto, solido

Robust

Almanca Robust kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. robusto

Robust

Almanca Robust kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. sağlam

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mowag Duro
5 yıl önce

Mowag DURO (Durable Robust) askeri amaçlı 4 veya 6 tekerlekli üretilen bir vasıtadır. 1976 yılında merkezi İsviçrede bulunan Bucher-Guyer AG (MOWAG) firması...

Mowag Duro, Günümüz ZPA ve ZPT, 1976, 1994, 4WD, AGF Serval, Almanya, BOV, BTR-80, BTR-90, BTR-94
13's Reborn
5 yıl önce

3:35 "Mouja no Koushin" (亡者ノ行進) – 3:35 "Aimai na Mikaku" (曖昧な味覚) – 4:02 "Robust Conviction" – 4:20 "Ame to Fukousha" (雨と不幸者) – 4:53 "Furubita Shashin" (古びた写真)...

Açıklık (istatistik)
1 yıl önce

aykırı değer ler olmasından) etkilenir ve bu nedenle güçsüz (İngilizce:non-robust) olduğu kabul edilir. Daha uygun bir istatistiksel yayılım ölçüsü olarak...

MySQL
1 yıl önce

kullanıcılı (İng. İngilizce: multi-user), hızlı ve sağlam (İng. İngilizce: robust) bir veri tabanı yönetim sistemidir. UNIX, OS/2 ve Windows platformları...

MySQL, OS/2, UNIX, Veri tutarlılığı, Veritabanı yönetim sistemi, Windows
Phyllis Allen
5 yıl önce

Old Tars (1913) Fatty at San Diego (1913) Rebecca's Wedding Day (1914) A Robust Romeo (1914) Love and Bullets (1914) Caught in a Cabaret (1914) Mabel Normand...

John Tukey
1 yıl önce

Birçok çalışması, veriler kusurlu olduğunda bile güvenilir sonuç veren Robust teknikler içerir. HSD Testi olarak da bilinen Anova'da kullanılan çoklu...

Çoklu sayılı özetleme tabloları
5 yıl önce

Hoaglin, David C, Frederick Mosteller ve John W. Tukey (1983), Understanding robust and exploratory data analysis New York:Wiley ISBN 0-471-09777-2 (İngilizce)...

Medyan
1 yıl önce

aykırı değerler kapsıyorsa, medyan aritmetik ortalamaya nazaran daha güçlü ( robust) bir merkezsel konum ölçüsü halini alır. Veri sayıları küçükten büyüğe doğru...