Ruanda

Kısaca: Ruanda Cumhûriyeti Doğu Orta Afrika’da, 1° 03’-2° 49’ güney enlemleri ve 28° 51’-30° 54’ doğu boylamları arasında yeralan, kuzeyinde Uganda, doğusunda Tanzanya, güneyinde Burindi ve batısında Zaire (Kongo) ve Kivu Gölü ile çevrili bir cumhûriyet. ...devamı ☟

Ruanda
Ruanda

Ruanda Haritası

Ruanda (Repubulika y'u Rwanda), orta Afrikada Büyük Göller Bölgesinde yer alan bir ülkedir. Komşuları Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Tanzanya'dır. Engebeli olan ülkenin adının anlamı "Bin Tepe Ülkesi" demektir (Fransızcası:Pays des Mille Collines). 1994'te meydana gelen ve 9 milyonluk ülkede 1 milyon kadar insanın (çoğunluğu Tutsi ve diğerleri Hutu olmak üzere) Ruanda Katliamı ülkenin adının dünyada daha çok duyulmasına yol açmıştır.Başkenti Kigali'dir.

Doğu Orta Afrika’da, 1° 03’-2° 49’ güney enlemleri ve 28° 51’-30° 54’ doğu boylamları arasında yeralan, kuzeyinde Uganda, doğusunda Tanzanya, güneyinde Burindi ve batısında Zaire (Kongo) ve Kivu Gölü ile çevrili bir cumhuriyet.

Tarihi

Ülkenin bilinen ilk yerlileri Two kabileleridir. Daha sonra Ruanda topraklarına Hutu yerlileri hakim oldu. Bundan sonra bölgeyi Hutuları mağlup eden Tutsiler ele geçirdi. Bu kabile, Ruanda Krallığını kurarak topraklarını önce Kral Ruganzu Bwimba zamanında, 15. yüzyılda, genişletti. Kral Mwami Kigeri Rwabugiri döneminde, 19. yüzyılın sonlarında ise Alman Doğu Afrikası’nın bir parçası haline getirildi. Böylece batı sömürgeciliği ülkeyi ezmeye başladı. Bunun üzerine 1956 yılında Hutulu Bahutu Manifesto ilk olarak haklarını talep eden grup olarak ortaya çıktı. 1959’da iç harp patlak verdi ve Tutsi idaresi son buldu.

Ruanda sonraları, Belçika tarafından korunmaya alınmış, bir Birleşmiş Milletler manda ülkesi oldu. 1962 yılında bağımsızlığını kazandı. 1973 yılında ülkede askeri bir darbe, 1976 yılında yeniden bir Milli Kongre seçimle işbaşına geldi. 1978 yılında hazırlanan yeni anayasa referandumdan geçti ve General Juvènal Habyarimana başkan seçildi.

Fiziki Yapı

Ruanda’nın yüzölçümü yaklaşık 26.338 km2dir. Ülke genel olarak derin vadilerle yer yer kesilmiş dağlık ve yaylalık bir ülkedir. Kivu Gölü kıyılarındaki yükseklikler 1500 m dolayındayken, bu rakam batıya yaklaşıldıkça Virunga Dağlarında hemen hemen 4500 m’ye kadar çıkar. Bu dağlar, Nil havzası ile Kongo havzasını birbirinden ayırır. Ülkenin en yüksek noktası yaklaşık 4505 m yükseklikteki Karisimbi Dağıdır. Ruanda’nın batısını örten ve ülkenin en büyük gölü olan Kivu Gölü, Zaire ile olan sınırının bir parçasını da teşkil eder.

Nehirlerin çoğu ülkeyi baştan başa kateder. Bunların önemlileri; Kagera, Akanyaru, Ruzizi ve Nyewarongo nehirleridir.

İklim

Ruanda ekvatora çok yakın olmasına rağmen, arazisinin yüksekliği sebebiyle ılıman bir iklime sahiptir. İklimi oldukça yumuşaktır. Bazı mevsimlik değişikliklerin haricinde yıllık ortalama sıcaklık genel olarak 18°C civarında olur. Ülkenin en sıcak ve nemli bölgesi Kivu Gölü ve civarıdır. Ülkenin yıllık yağış ortalaması yaklaşık 1000 ila 1300 mm arasında değişir. Şubat ve mayıs ayları arasında şiddetli yağışlar görülür.

Tabii Kaynakları

Ruanda’nın batı bölgesinin hemen hemen tamamına yakın bir bölümü yeşil bitki örtüsüyle doludur. Aynı zamanda bu bölge hem tarım ve hem de hayvancılık için müsait topraklara sahiptir. Doğu bölgesi ise umumiyetle savanalarla doludur. Bazı bölgeleri ağaçsız çimenlik, bazı bölgeleriyse akasya ağaçları, maki ve bambu ormanları ile örtülüdür. Yüksek dağlık bölgelerde ise daha çok muz ağaçları ve sıtma ağaçları mevcuttur.

Kagera Milli Parkı yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu parkta ülkede yetişen; zebra, antilop, çeşitli ceylan türleri, Afrika ceylanı(impela), gazal, yaban sığırı, aslan, leopar, su aygırı, timsah ve yüzlerce çeşit kuş gibi hayvanlar bulunur.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ruanda’nın Nüfusu yaklaşık 7.347.000’dir. Kilometrekareye 265 kişi olmak üzere nüfus yoğunluğu bakımından Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Yıllık nüfus artış oranı ise % 3 dolaylarındadır. Nüfusun sadece % 5’ine yakın bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Ruanda’nın etnik yapısının % 89 gibi büyük bir bölümünü Hutular meydana getirir. Geri kalan % 9’unu Tutsiler, % 1’ini Twalar tamamlar. Tutsiler oldukça uzun boyluyken, Twalar pigme türü olup, oldukça kısa boyludurlar. Tutsilere aynı zamanda Batutsi veya Watutsi de denir. Hutuların diğer adı Bahutu ve Twaların ise Batwa’dır. Halkın çoğu tarım ve sığır yetiştiriciliğiyle uğraşır. Nüfusun % 10’unu aşan bir kısmı Müslümandır. Nüfusun çoğunluğu ise Katolik ve Protestandır. Ayrıca çeşitli yerli inanışlar da mevcuttur.

Ülkenin resmi dili Bantu dilinden gelen Kinyarwanda yerli dilidir. Hem Hutu ve hem de Tutsi kabileleri bu dili konuşurlar. Bundan başka ayrıca Fransızca da resmi dildir. Diğer dillerden Svahilice oldukça yaygındır. Beynelmilel bir dil olan Svahili, Afrika’nın doğusunda konuşulur.

Halkın yalnızca % 25’ine yakın bir bölümü okuma-yazma bilmektedir. Genç nüfusun % 30’una yaklaşan bir kısmı okul hayatındadır. Sağlık ve sosyal şartlar oldukça düşük durumdadır.

Ülkenin en gelişmiş şehri başşehir Kigali’dir. Diğer önemli şehirleri şunlardır: İlim ve kültür merkezi olan Butare, Kivu Gölü civarındaki sayfiye şehirleri olan Giseyni, Kibuye ve Cyangugu’dur.

Siyasi Hayat

Ruanda 1962 yılında demokratik, sosyal ve bağımsız bir cumhuriyet haline geldi. 1978 yılında yapılan yeni anayasa referandumu ile General Habyarimana başkan seçildi.

Ruanda idari olarak 10 vilayet bölgesine, ayrıca bunlar da toplam 141 mahalli idare bölgesine ayrılmıştır. Başkan ve meclis dört yılda bir seçilir. Millet Meclisi 47 üyeli tek meclisli bir organdır. Devlet başkanına 14 bakanlar konseyi üyesi, iki devlet sekreteri yardım eder. Daha çok Belçika veFransa ile yakın diplomatik münasebetleri mevcuttur. Ruanda, BM ve kısa adı OCAM olan Afrika Cemiyeti Teşkilatı, Malgache et Mauricienne ve Afrika Birliği teşkilatı (OUAU)na üyedir.

Ekonomi

Ruanda nüfusunun % 95’i tarımla uğraşır. Dolayısiyle ülke ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanır. Ruanda, Afrika’nın en fakir ülkelerinden biridir. Bu duruma, mineral kaynaklarının noksanlığı da önemli ölçüde tesir etmektedir. Ülke topraklarının % 40’ına yakın bir bölümü ekime müsaittir.

Ülkenin yetiştirdiği temel tarım maddeleri; mısır, süpürgedarısı, manyok, muz, fasulye, kahve, çay, pirekapan, darı ve bezelyedir. Sığır çobanlığı Ruanda’da çok önemli bir gelir kaynağıdır. Üç milyonun üzerinde büyükbaş hayvan mevcuttur.

Ülkenin başlıca yeraltı zenginlikleri şunlardır: Kalay, altın, volframit ve kolonbatantalit madenleri. Ülke sanayii mahalli ihtiyaçlara ancak cevap verebilmektedir. Bunlardan gıda sanayii, tekstil sanayii ve kimya sanayii nispeten gelişmiş sayılır.

Ruanda’nın para birimifranktır. Her çeşit malzeme, alet, araç ve makina ve diğer eşyalarını daha çok Belçika, Japonya ve Almanya’dan alır. Kahve ve çay en önemli ihraç ürünleri olup, çoğunlukla Tanzanya ve Kenya’ya yapılır.

Turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Kivu Gölü güzellikleri ve Kagera Milli Parkı ve vahşi hayatı her sene büyük miktarda turisti. Ruanda’ya çeker.

Ülkenin kara yolu ulaşım sistemi yetersizdir. 13.173 km karayolunun ancak 1180 km’si asfalttır. Ülkede demiryolu yoktur. Başşehir Kigali’de bir milletlerarası havaalanı vardır.

Ayrıca bakınız

Ruanda Soykırımı

Ruanda

Fransızca Ruanda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Rwanda, country in central Africa

Ruanda

Almanca Ruanda kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Rwanda] n. Rwanda, country in central Africa

Ruanda

İtalyanca Ruanda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Rwanda, country in central Africa

Ruanda

Portekizce Ruanda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Rwanda, country in central Africa

Ruanda

İspanyolca Ruanda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Rwanda, country in central Africa

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ruanda Resimleri

Ruanda Haritaları

bayrak harita rwanda.png
bayrak harita rwanda.png
dunya uzerinde ruanda nerede.png
dunya uzerinde ruanda nerede.png
harita ruanda.png
harita ruanda.png
harita ruanda 2.png
harita ruanda 2.png
konum rwanda.png
konum rwanda.png
ruanda bayrak harita.png
ruanda bayrak harita.png

Ruanda Soykırımı
3 yıl önce

ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir. 1890 Brüksel Konferansı'nda Ruanda, bölgede neredeyse hiç Alman olmamasına...

Ruanda Soykırımı, Ruanda Soykırımı
Hotel Ruanda
6 yıl önce

Hotel Ruanda (Orijinal ismiyle: Hotel Rwanda), Ruanda Soykırımı'nı konu alan, dram türü bir filmdir. 2004 tarihli filmin yönetmeni Terry George'dur. Kanadalı...

Hotel Ruanda, 1994, 2004, BM, Dram, Güney Afrika, Güney Afrikalı, Hutu, Internet Movie Database, Kanadalı, Kigali
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
3 yıl önce

Ruanda Soykırımından sonra kurulan Uluslararası düzeyde bir mahkemedir. Ruanda yetkilileri çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Ruanda Soykırımı Gacaca...

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Aparthayd, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hukuk, Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Ruanda, Ruanda Soykırımı, Savaş suçu, Soykırım, Taslak, Uluslararası Ceza Mahkemesi
Ruanda pasaportu
6 yıl önce

Ruanda pasaportu, Ruanda vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Başvurular Göç ve Göç Genel Müdürlüğünde ya da Ruanda uluslararası...

Nyanza, Ruanda
6 yıl önce

Nyanza (eski ismi: Nyabisindu), Afrika kıtasında bulunan Ruanda devletinde bir şehirdir. Şehir ülkenin güney kesiminde Güney eyaleti içerisinde yer alan...

Ruanda Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Ruanda millî futbol takımı, Ruanda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1957 - 1980 arası - Katılmadı 1982 - 1984 arası - Elemeleri geçemedi...

Ruanda frangı
6 yıl önce

kullanılan resmî para birimidir. Ruanda Millî Bankası tarafından dağıtılır. Çoğunlukla RF ile simgeleştirilir. Ruanda frangının alt birimi centime, ve...

Ruanda arması
3 yıl önce

Ruanda arması, Afrika ülkesi Ruanda tarafından kullanılan resmî devlet armasıdır. Arma, ülkede 01 Ocak 2002 tarihinde ülke bayrağı, ulusal marşı ile birlikte...