Uganda

Kısaca: Uganda Cumhûriyeti Doğu Afrika’da yer alan bir devlet. Kuzeyde Sudan, batıda Zaire, güneyde Rwanda ve Tanzanya, doğuda Kenya ile komşu olan Uganda, 4° 13’ kuzey ve 1° 23’ güney enlemleriyle 29° 35’ ve 35° 02’ doğu boylamları arasında bulunur. ...devamı ☟

Uganda
Uganda

Uganda HaritasıUganda bayrağı
Uganda bayrağı
Doğu Afrika’da yer alan bir devlet. Kuzeyde Sudan, batıda Zaire, güneyde Ruanda ve Tanzanya, doğuda Kenya ile komşu olan Uganda, 4° 13’ kuzey ve 1° 23’ güney enlemleriyle 29° 35’ ve 35° 02’ doğu boylamları arasında bulunur.

Uganda, Afrika kıtası ülkelerinden biridir. Ülkenin resmi dili İngilizce ve Swagili dilleridir. Başkenti Kampala kentidir. Yönetim biçiimi demokratik cumhuriyettir. 9 Ekim 1962 tarihinde kurulan Uganda'nın 2009 yılı tahmini nüfusu 32,4 milyon kişidir. Para birimi Uganda şilinidir. Uganda'da trafik soldan akar.

Tarihi

Bugünkü Ugandalılar, iki grup halinde ülkeye göç edenlerin soyundan gelmektedirler: İlk grup olarak, 15. asır civarında güneye doğru gelenler ülkenin bugünkü Bantu halklarını meydana getirdiler; daha sonra Nil yöresinden ve Sudan’dan gelen ikinci grup kuzeydeki ve doğudaki kabileleri kurdular. Uganda’da Bunyoro, Ankole, Buganda ve Toro gibi kralıklar kuruldu. On altıncı ve 17. yüzyıllarda en kuvvetli devlet Bunyoro Krallığı idi. On sekizinci asırda Buganda bölgede hakim olmak için Bunyoro’ya karşı giriştiği mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. 1840 yıllarında Arap tüccarlar ülkeye gelerek, bir kısım Ugandalıların Müslüman olmalarına sebep oldular. 1884-85 BerlinKonferansında Avrupa’nın sömürgeci devletleri Afrika’yı paylaşma planı üzerinde anlaştılar. 1880 sonlarında İngiltere veAlmanya aralarında anlaşma yaparak Doğu Afrika’yı paylaştılar. Kenya ve Uganda İngiltere’ye, Tanganika Almanya’ya kaldı. 1894’ten itibaren Uganda İngiltere’nin himayesi altına girdi.Uganda'nın konumu
Uganda'nın konumu
Uganda 9 Ekim 1962’de bağımsız oldu. Devlet Başkanlığına otuz altıncı Uganda Kralı İkinci Mutesa geçti. Bilahare darbeyle başkan olan Dr. Milton Obote zamanında çok az bir Yahudi azınlığı, 90.000 İngiliz ve İngilizlerin Hindistan’dan getirdiği 50.000 Hindu, Uganda’nın bütün askeri, kültürel ve ekonomik imkanlarını ele geçirdiler. 1971’de Uganda Ordusu Dr. Milton Obote’yi devirerek, orduda çok sevilen İdi Amin’i devlet başkanlığına getirdiler. İdi Amin Yahudileri, İngiliz ve Hinduları ülkeden çıkardı (Bkz. İdi Amin). Bunun zamanında Müslümanlığa geçenler hızla çoğaldı. Bu durum bazı güçleri aşırı derecede tedirgin etti. İdi Amin’i öldürmek için 26 suikast düzenlendi. Bunlar neticesiz kalınca Hıristiyan Tanzanyalılar Uganda’yı işgal etti. Sürgünden dönerek siyasi oyunlarla 1980 Aralık ayında Cumhurbaşkanı olan Hıristiyan Dr. Milton Obote 100.000’e yakın Müslümanı çocuk, ihtiyar, kadın demeden katletti. 1985’te bir darbeyle yönetimi ele geçiren Basilio Olara Okello, kısa bir süre sonra Yoweri Museveni idaresi altındaki Ulusal Direniş Hareketi tarafından devrildi. Cumhurbaşkanlığı görevini alan museveni, darbeden sonraki üç yıl içinde Muhalif gerilla gruplarını etkisiz hale getirerek, iktidarını sağlamlaştırdı. 1980’den sonra ilk genel seçimler 1989’da yapıldı ve seçimleri Ulusal Direniş Konseyi kazandı. Ülke sosyal ve ekonomik kargaşa içindedir (1994-Şubat).

Fiziki Yapı

Uganda’nın büyük bir bölümü yayla halindedir. Kuzeyde ve kuzey-batıda arazinin deniz seviyesinden yüksekliği 600 ila 900 metredir. Victoria Gölü bölgesindeyse 1000 ila 1500 metre arasında değişir. Yayla üzerinde birçok dağlar yükselmekte olup, bunlar ülkenin doğu ve batı sınırlarına hakimdirler. Yüksekliği 4800 metreyi aşan Ruwenzori Dağları Zaire sınırı tarafından ikiye bölünür. 4321 metre yüksekliğindeki VolkanikElgon Dağı, Kenya sınırı boyunca uzanır. 4504 metre yüksekliğindeki volkanik Virunga Sıradağı, Zaire ve Rwanda ile paylaşılır.

Uganda yüzölçümünün yaklaşık olarak % 16’sı (42.439 km2) su ile kaplıdır. Ülkenin başlıca gölleri, Victoria, Albert, Edward, Kyoga ve George gölleridir. Victoria Gölü, Nil Nehrinin ana kaynağını teşkil eder.

İklim

Uganda ekvator üzerinde olmasına rağmen, ülkenin yüksek rakımı sebebiyle iklim ılımandır. Ülkenin hiçbir yerinde aşırı sıcaklık görülmez. Güneyde yıllık sıcaklık ortalamaları 13°C ile 23°C arasında, kuzeyde ise 18°C ile 30°C arasında değişir. Uganda’nın büyük bölümü yılda en az 1000 mm’lik yağış alır. Uganda’da erozyon, kuraklıktan daha önemli bir mesele durumundadır.

Tabii Kaynaklar

Uganda’da çok değişik tipte bitkilere rastlanır. En yaygın bitki türü ülkenin bütün kuzeyini kaplayan seyrek ağaçlı savanadır. Diğer farklı bitki türleri Victoria Gölü ve Albert Gölünün doğusu civarındaki eski ormanlardan kalan ağaçlar, doğudaki Karamoja bölgesindeki kurak bozkırlar, güney ve güneybatıdaki açık otluk savanalar, dağlık bölgelerin ormanları ve bunların yüksek kısımlarındaki kırlardır. Uganda’da çok değişik cinste vahşi hayvanlara rastlamak mümkündür. Şempanze, goril, fil, ceylan, aslan, su aygırı, yaban sığırı ve zebra ülkenin belli başlı vahşi hayvanlarıdır. Ülkenin önemli yeraltı zenginlikleri bakır ve kobalttır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Uganda nüfusu 32,370,000 olup, bunun ancak çok küçük bir yüzdesi (% 8,1) şehirlerde yaşar. Nüfusun büyük bölümüVictoria Gölü civarında, doğuda Algon Dağı ve Rwanda sınırı yakınında toplanmıştır. Kilometrekareye düşen kişi sayısı 59’dur. Ülkenin tek büyük şehri 773.500 nüfuslu başşehir Kampala’dır.

Uganda halkının % 98’i Afrika asıllıdır. Az sayıda Güney Asyalı, Arap ve Avrupalı vardır. Afrikalılar kullandıkları dillere göre 4 ana etnik gruba ayrılırlar: Bantu dilleri, Nil yöresi dilleri, Nil-Hami dilleri ve Sudan dilleri. Bantu, nüfusun % 65’ini teşkil etmekte olup, Uganda’nın güneybatı yarısının tamamını işgal eder. Belli başlı Bantu grupları Ganda, Nicole, Toro, Nyoro, Soga, Gisu ve Kiga’dır. Nil yöresi halkları Uganda’nın kuzey iç kesiminde bulunur. Lango, Acholi ve Alur grupları bunların başlıcalarını teşkil ederler. Nil-Hami halkları kuzeydoğu Uganda’da mevcut olup, bunlardan Iteso ve Karamojong büyük ana grupları meydana getirirler. Sudanlı gruplar Uganda’nın kuzeybatı köşesinde yaşarlar. Bu grupların en büyüğü Lugbara’dır.

Uganda’da çok sayıda değişik kabile dilleri konuşulur. Mükemmel olmamakla birlikte aynı dil ailesindeki kabileler birbirleriyle anlaşabilmektedirler. Dört ana grup arasındaki anlaşma umumiyetle resmi dil olan İngilizce vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Uganda halkının % 62’si Hıristiyan, % 6’sı Müslüman kalanı putperesttir. İlkokul çağındaki çocukların yaklaşık olarak yarısı okula devam etmekte olup, halkın % 25’i okuma-yazma bilmektedir. Ülkede bir üniversite, yüksek öğretmen okulları, bir teknik yüksek okul ve yüksek ticaret okulu mevcuttur.

Siyasi Hayat

Uganda, Cumhuriyetle idare edilen bir ülke olup, 10 eyalet ve 34 kazaya ayrılmıştır. Yapılan askeri darbeler yüzünden 1967 tarihli Anayasa askıya alınmıştır. Ülke Birleşmiş Milletlere,Afrika Birliği Teşkilatına ve İngiliz Milletler Topluluğuna üyedir.

Ekonomi

Uganda ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen belli başlı yiyecek bitkileri muz, manyok, süpürgedarısı, mısır, yerfıstığı, susam ve fasulyedir. Ana ticaret bitkileri ülke ihracatının % 80’ini teşkil eden kahve ve pamuktur. Ayrıca çay ve tütün de ihracat maksadıyla yetiştirilir.

Uganda’da hayvancılık gelişmekte olup, ülkenin kuzeydoğusunda ve güneybatısında sığır, keçi ve koyun yetiştirilmektedir. Ülkenin büyük göllerinde ve baraj göllerinde balıkçılık ileri durumdadır.

Gıda, çimento, yapı malzemeleri ve tekstil ülkenin gelişmiş sanayileridir. Turizm giderek gelişme kaydetmektedir.

Uganda karayollarının uzunluğu yaklaşık 28.332 km olup, bunun 2240 km’si asfalttır. Kampala ile Kenya’nın Mombasa şehri arasında işleyen demiryolu batıda Kasese’ye ve Kenya sınırındaki Tororo’dan Albert Nil’i yakınındaki Pakwach’a uzatılmıştır. Kompala’nın yakınlarında Entebbe’de milletlerarası havaalanı vardır.

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Uganda

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Ouganda, pays d'Afrique de l'Est

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Uganda, Staat im Osten von Afrika zwischen Kenja und der Volksrepublik Kongo

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Uganda (paese africano)

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Uganda (nome de país na África)

Uganda

Almanca Uganda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. country in eastern Africa between Kenya and People's Republic of the Congo

Uganda

İtalyanca Uganda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Uganda, country in eastern Africa between Kenya and Zaire

Uganda

Portekizce Uganda kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. uganda

Uganda

İspanyolca Uganda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Uganda, country in eastern Africa between Kenya and Zaire

Uganda

İngilizce Uganda kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Uganda (staat in Afrika)

Uganda

n. country in eastern Africa between Kenya and People's Republic of the Congo n. Uganda, country in eastern Africa between Kenya and Zaire n. Uganda, country in eastern Africa between Kenya and Zaire

Uganda

Almanca Uganda kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. ouganda (m)

misafir - 8 yıl önce
sayın yetkili çok iyi bir hizmet vermişsiniz amma 1989-2000 yılları verilerinii almışsınız daha güncel bilgilerle donatırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum çünku T.C. insanı artık kabuğunu kırmış ve bütün dünyaya göz kırpmaktadır ve gelecekte en potansiyel ülkeler AFRİKA ülkeleri olacaktır bu sebeble daha fazla bilgi daha fazla türk müteşebbisini afrikaya çekecektir. saygılarımla,

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uganda Haritaları

bayrak harita uganda.png
bayrak harita uganda.png
dunya uzerinde Uganda nerede.png
dunya uzerinde Uganda nerede.png
harita uganda.png
harita uganda.png
konum uganda.png
konum uganda.png
uganda buyuk harita.jpg
uganda buyuk harita.jpg
uganda harita.jpg
uganda harita.jpg
uganda harita konum 2.gif
uganda harita konum 2.gif

Uganda Millî Futbol Takımı
3 yıl önce

Cameroon Is Clear". 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2020.  Uganda FA[ölü/kırık bağlantı] Uganda futbol federasyonu...

Uganda pasaportu
6 yıl önce

Uganda pasaportu Uganda vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Uganda pasaportu sahipleri daha önce İrlanda'ya vizesiz seyahat edebilme...

Kenya, Uganda, Tanganyika'nın posta tarihi ve posta pulları
6 yıl önce

Kenya, Uganda, Tanganyika (KUT) 1935 ve 1961 yılları arasında Kenya, Uganda ve Tanganyika'nın kolonilerinde "Doğu Afrika Posta ve Telekomünikasyon Yönetimini"...

Uganda şilini
6 yıl önce

Uganda şilini (Svahili: Shilingi ya Uganda; ISO 4217: UGX), Uganda'da kullanılan resmî para birimidir. Uganda Bankası tarafından dağıtılır. Teknik olarak...

Mbale, Uganda
6 yıl önce

başlıca Bamasaaba ve Bagisu olmak üzere, Gishu etnik grubunu içermektedir. Uganda İslam Üniversitesi'nin merkezinin de yer aldığı şehirde, 2006 yapımı olan...

Mbale, Uganda, 1991, Casino Royale (2006 film), Coğrafi koordinat sistemi, Daniel Craig, Demiryolu, James Bond, Kampala, Uganda, Uganda İslam Üniversitesi, Gece hayatı
Uganda bayrağı
3 yıl önce

Uganda bayrağı Afrika ülkesi Uganda'nın ulusal bayrağıdır. Eski Uganda Adalet Bakanı Grace Ibingira tarafından tasarlanan bayrak, Uganda'nın 9 Ekim 1962'de...

Uganda arması
3 yıl önce

Uganda arması, Afrika ülkesi Uganda tarafından kullanılan resmî devlet armasıdır. Arma ülkenin bağımsızlığını kazanmasından üç hafta önce 21 Eylül 1962...

Uganda'daki şehirler listesi
6 yıl önce

ve Butaleja gibi şehirlerde de 15.000 üzerinde nüfus yaşamaktadır. Uganda ^ "Uganda Bureau of Statistics resmi 2014 sayım sonuçları" (PDF). 10 Ocak 2017...

Uganda`daki şehirler listesi, Kampala, Mbale, Mbarara, Masindi, Masaka, Makindye, Moroto, Tororo, Soroti, Port Bell