Sıfat

Bir ismin önüne gelerek o adı niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar kendi arasında Niteleme Sıfatları ve Belirtme Sıfatları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Sıfat, önad olarakta bilinir. Bir ismin önüne gelerek o adı niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar kendi arasında Niteleme Sıfatları ve Belirtme Sıfatları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Niteleme Sıfatları

Bir adın önüne gelerek o adın durumunu, rengini, biçimini, kısaca nasıl ve nice olduğunu belirten ön adlara (sıfatlara) Niteleme Sıfatları adı verilir. Adlara sorulan nasıl sorusunun cevabıdır.
 • kırmızı halı,
 • uzun adam,
 • kırık cam,
 • mavi elbise,
 • kısa film
 • yuvarlak masa
 • dikdörtgen kutu


Soru sıfatı

Sorulan sorunun cevabı sıfat oluyorsa soru sıfatı olur.

 • Hangi taraf --> şu taraf
 • Kaç kişi--> beş kişi
 • Nasıl kız--> güzel kız


İşaret sıfatı

Adları işaret yönünden belirten sıfatlardır Adlara hangi sorusunu sorarak buluruz.

 • Şu ev çok güzel olmuş.
 • Bu arabanın adı ferrari
 • Bu elbise çok güzel


Sayı SıfatıAdları sayılarıyla belirten sıfatlarda dörde ayrılırlar:

 • Asıl Sayı Sıfatı : Ek almamış sayı sıfatıdır.
  • Dokuz ekmek aldı.
 • Kesir Sayı Sıfatı : Varlıkların "ne kadar parça" olduğunu anlatmak için kullanılır. "-te ,-da ekleri getirilerek yapılır.
  • Dörtte bir ekmek yedi.
 • Üleştirme sayı sıfatı: -ar,-şer,-şar gibi sözcüklerle olur.
  • Onar gün, yedişer tabak, birer pasta, altışar kitap.
 • Sıra sayı sıfatı: ()ncu,()ncü gibi ekleri alır.
  • Birinci çocuk, üçüncü kat.


Belgisiz SıfatlarBelirtme sıfatları isimleri sayı yönünden tamlayan yerlerini işaret eden özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belgisiz sıfatlar denir . belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirir. örnek: bu adam şu adam şuradaki adam .

Unvan Sıfatlarıİnsanların,rütbe,derece ve toplumsal durumlarına göre özel adların yanında kullanılan saygı, tanıtma sözcükleridir. Anlam yönünden niteleme sıfatına yakındır.

 • Doktor Mehmet
 • Hacı Murat


Düzenli Örnekler

 • beyaz: be+m+beyaz = bembeyaz
 • kara: ka+p+kara = kapkara
 • temiz: te+r+temiz = tertemiz
 • mavi: ma+s+mavi = masmavi


Düzensiz Örnekler

 • çıplak: çırılçıplak
 • karışık: karmakarışık
sıfatlar aynı zamanda bir türkçe terimidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

sıfat

Türkçe sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. adjective, adjectival
n. adjective, determinant, epithet, title, attribute, attribution, attributive, capacity, character

sıfat

bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
yüz, kılık ve dış görünüş.
bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

sıfat

Türkçe sıfat kelimesinin Fransızca karşılığı.
adjectif [le]; titre [le]

sıfat

Türkçe sıfat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Adjektiv, Beiwort, Eigenschaft, Eigenschaftswort, Nomen

sıfat

1 . Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği:
"Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder."- R. H. Karay.
2 . dil bilgisiBir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad:
"Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu (kitap) gibi."-
3 . halk ağzındaYüz, kılık ve dış görünüş:
"Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği yoktu."- F. R. Atay.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Çok işime yaradı teşekkür ederim

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.