Aynı cinsten olan ve karıştırılabilme ihtimali yüksek olan canlı-cansız, somut, soyut varlıkların hepsine birden verilen çeşitli harf ve hattâ rakamlardan oluşan kelimelerdir. ...

ISIM (türkçe) anlamı
1. ad
2. kişi
insan.
ISIM (türkçe) anlamı
3. 1 . Ad.
4. 2 . Kişi
5. insan
6. Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire
7. yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler
8. yeni isimler katılıyor aramıza.- Y. Z. Ortaç.
9. 3 . gramerCanlı ve cansız varlıkları
10. duygu ve düşünceleri
11. çeşitli durumları bildiren kelime
12. ad
13. Atasözü
14. deyim ve birleşik fiiller
15. isim koymak
16. isim vermek
17. isim yapmak
18. ismi çıkmak
19. ismi geçmek
20. ismi gibi bilmek
21. ismini cismini almak
22. ismini cismini bilmemek
23. ismi var cismi yok
24. ismiyle cismiyle
ISIM (türkçe) ingilizcesi
1. [ISIM]n. soot
2. black
3. smut
4. n. name
5. title
6. denomination
7. noun
8. substantive
9. appellation
10. character
11. designation
12. forename
13. given name
14. moniker
15. first name
16. record
17. repute
18. n. work
19. job
20. things to do
21. business
22. trade
23. affair
24. function
25. working
26. activity
27. assignment
28. commerce
29. dealing
30. mission
31. doings
32. employment
33. gig
34. handiwork
35. metier
36. stint
37. task
38. occupation
39. pursuit
40. profession
41. post
ISIM (türkçe) fransızcası
1. nom [le]
2. substantif [le]
ISIM (türkçe) almancası
1. n. Benennung
2. Deklination
3. Hauptwort
4. Name
5. Nomen
6. Substantiv

Isim hakkında detaylı bilgi

İsim, Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Türkçesi addır. İsimler, canlı-cansız, somut-soyut varlık veya olayların hepsini ayrı ayrı karşılayan kelimelerdir. Bir başka deyişle, bir olgu veya kavramdan farklı olan her bir olgu veya kavramın o olgu veya kavramdan ayrı olarak tanımlamaya yarayan bir ismi vardır. Ahmet, uçak, sayı, Rudolf, kırmızı, saat, akrostiş, fare sözcükleri birer isimdir.Dil bilgisinde bazen isim sözcüğü fiil ve edat olmayan sözcükleri tanımlamak için de kullanılır; sıfat, zarf, zamir gibi gruplar bu sınıflamada isim soylu sözcük olarak kabul edilir.

Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı şekilde sınıflandırılırlar: Varlıkların Oluşlarına Göre, Varlıklara Verilişlerine Göre, Varlıkların Yapılarına Göre, Varlıkların Sayılarına Göre.

Varlıkların oluşlarına göre isimler

Varlıkların oluşlarına göre isimler iki ayrı ana grupta incelenirler; bunlar soyut ve somut isimdir.

Soyut isim

Soyut isimler veya mana isimleri klasik tanımla beş duyu organlarıyla algılanamayan, zihinsel veya somut olarak ispatı mümkün olmayan kavramları karşılayan isimlerdir. Sevgi, saygı, Allah, inanç, korku, yiğitlik, aşk gibi.

Somut isim

Somut İsimler veya madde isimleri beş duyu organları ile algılanabilen, somut olarak varlığının ispatı yapılabilecek kavram ve olguları tanımlayan isimlerdir.

Makas, kağıt, ip, kalem, bulut, rüzgar, insan gibi. Kimi kaynaklarda eylemlerin isimleri (gülmek ağlamak v.b.) bu sınıfa alınırken, bazı kaynaklarda ise bu isimler "İş ve hareket isimleri" adı altında ayrı bir grupta incelenmektedir.

Varlıkları verilişlerine göre isimler

Varlıkları verilişlerine göre isimler iki farklı grupta incelenirler; bunlar özel ve cins isimlerdir.

Özel İsim

Özel İsimler birebir aynısı veya tam bir benzeri olmayan varlıkları veya kavramları karşılayan isimlerdir. Özel isimlerin ilk harfi daima büyük yazılır. Örneğin aslan, şahin, deniz kelimeleri bilinen genel varlıkları karşıladıkları halde, kişi ismi olan Aslan, Şahin, Deniz kelimeleri bu isimli tek bir kişi için kullanıldıklarından genel anlamlarından sıyrılıp özel isim olurlar.Özel isimlerin görevleri;

 • İnsan ve diğer canlıların ayırt edici tanımlarını karşılar; Ahmet, Mustafa, Ülkü, Karabaş, Sarıkız gibi.
 • İnsan topluluklarının tanımlarını karşılar; Türk, Acem, Kayı, Kazak, Avşar gibi.
 • Ülke ve Şehirlerin ayırt edici tanımlarını karşılar; Ankara, Lüksemburg, Vietnam, Washington, İstanbul gibi.
 • Bir yere ait yerşekillerini karşılar; Uludağ, Erciyes Dağı, Kızılırmak, Hazar Denizi, Ege Denizi v.b.
 • Basılı bir yayına ait tanımları karşılar; Newsweek, Bilim ve Teknik, Le Monde v.b.
 • Resmi ve özel kurum ve kuruluş tanımlarını karşılar; Sabancı Holding, Tema Vakfı, Mehmetçik Vakfı v.b.


Cins isim

Cins isimler, aynı cinsten olan varlık, kavram veya olguların birini, bir bölümünü veya tamamını karşılayan isimlerdir. Odun, ağaç, açy, kereste, masa, saat gibi. Cins isimler özel isimlerin aksine; çoğu kişinin aklında aynı görüntüyü (imaj) canlandırır; Örneğin Ali ismi Ali adında birini tanımayan bir kişi için anlam ifade etmezken, koyun ifadesi çoğu kişinin zihninde aynı varlığa karşılık gelir. Bu anlamda cins isimler daha genel bir anlma belirtirler. Cins isimlerin görevleri;
 • Canlıların genel tanımlarını karşılar; İnsan, kuş, sürüngen, amip, v.b.
 • Eşyaların tanımlarını karşılar; Masa, sandalye v.b.
 • Mekan ve yön tanımlarını karşılar; Oda, sınıf, kuzey, odunluk, sol v.b.
 • Sayıların tanımlarını karşılar; On, yedi, otuz v.b.
 • Akrabalık adı olur; Teyze, nine, amca gibi
 • Mana isimlerinin hepsi bu kapsama girer; saygı, ihtiras, cesaret v.b.vb


Yapılarına göre isimler

Yapılarına göre isimler üç ayrı grupta incelenir; Basit İsim, Türemiş İsim, Birleşik İsim

Basit isim

Yapı olarak kök halinde bulunan isimlere Basit İsim denir. Un, sıra, kına, ağaç, saat gibi.Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki isim maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Isim Fiil

İsimden yüklem yapan ek-fiillerle karıştırılmamalıdır. İsim-fiil veya mastar, fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâli.

Isim-fiil

İsimden yüklem yapan ek-fiillerle karıştırılmamalıdır. İsim-fiil veya mastar, fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâli.

Soyut Isim

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen ...

Isim Cümlesi

İsim cümlesi veya ad cümlesi; yüklemi bir fiil olmayan cümle. İsim cümlelerinde fiil soylu sözcükler bulunabilir ancak yüklem isim görevinde olmak zorundadır.

Isim Günü

İsim günleri geleneksel olarak insan isimlerini yılın her bir gününe yayarak o adı koyanlarla birlikte kutlanmasıdır. Katolik ve Doğu Ortodoks ülkelerinde daha yaygın olmasıyla birlikte İsveç, Norveç ve Finlandiya'da da uygulanmaktadır.

İsim Tamlaması

Birden fazla ismin iyelik, tür, nitelik vb. ilgilerle oluşturduğu kelime grubudur: Akdeniz akşamları, benim ödevim, defne yaprağı, gül kokusu, hesap makinesi, insanlık hâli, masa örtüsü, öğrencilerin sınavı, öğretmenin kalemi vb. Grubu oluşturan kelimelerden birincisi tamlayan ...

Birleşik İsim

Bazı yer adları ve ikili üçlü bütün kişi adları birleşik isim grubunu oluşturur: Çanakkale, Sarıyer, Şereflikoçhisar, Yenişehir; Ahmet Caferoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Faruk Kadri Timurtaş, Necmettin Hacıeminoğlu, Reşat Nuri Güntekin gibi.

Brittany (isim)

→Diğer kullanımlar için Brittany sayfasına bakınız.

Internet (özel Isim)

Internet, İngilizce Interconnected Networks`un (kendi aralarında bağlantılı ağlar) kısaltmasıdır. Dünyayı saran ve merkezi olmayan, ağlardan oluşan bir ağ sistemidir. Eşanlam: Genelağ, yaygınağ, örütbağ.

İnternet(cins Isim)

İnternet, yönelticiler ile birbirine bağlanmış herhangi bir ağlar kümesini tanımlamak için kullanılır. İsmini interconnected (kendi arasında bağlı) ve network (ağ) kelimelerinin birleştirilmesinden alır.

Özlem (isim)

Özlem (isim),Türkçe`de sıklıkla kullanılan bir kadın adıdır. Nadiren erkek çocuklarına da konulur.

Rom (isim)

Rom, Çingenece (Romani) dilinde koca erkek demek olan ve çingeneler arasında isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra bu kelimenin roman şeklinde kullanıldığı da görülmüştür.

Latince Dil Bilgisi:İsim çekimleri

Latince`de ismin 7 hali bulunur , ve bunların toplam beş tip çekimi vardır ("isim çekimleri", Latince: ``declinationes``, tekil ``declinatio``). ``Vocativus`` ve ``locativus`` halleri tablolarda bulunmamaktadır.

Ankara (isim)

Ankara, tarihi boyunca pek çok isimle anılmıştır. Şehir, Frigler, Galatlar ve Romalılar (Klasik, Helenistik ve Bizans dönemlerinde) tarafından gemi çapası anlamına gelen Ἄγκυρα (Klasik Yunanca'da Anküra okunur) olarak adlandırıldı; bu ad Latin harfleri ile Batılı ...

İsim çekim Ekleri

İsim çekimi ekleri, isimleri fiillere veya isimleri isimlere bağlamak suretiyle kelimeler arasında geçici ilgiler kuran eklerdir. İsimler ve isim soyundan