saat

Zaman gösteren mekanik veya elektronik cihaz. Bu cihazın çalışmasını muntazam aralıklarla sayma yapan bir mekanizma sağlar. Mekanik, elektromekanik veya elektronik olsun bütün saatlerin çalışması, prensip olarak sayı sayan bu mekanizma ile olur.

Saat

Saat
 • 1. 60 dakikalık zaman dilimine verilen isim.
 • 2. Zamanı ölçmeye yarayan aygıt.

  Saat kelimesi bu iki anlamıyla birlikte düşünüldüğü zaman hem fiziksel bir aygıt olarak, hem de zaman belirten soyut bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanılagelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneğini bombalarda ve fırınlada görmekteyiz.

  Günümüzde saatler dijital veya analog göstergeli olarak bulunabilir.

  Zaman gösteren mekanik veya elektronik cihaz. Bu cihazın çalışmasını muntazam aralıklarla sayma yapan bir mekanizma sağlar. Mekanik, elektromekanik veya elektronik olsun bütün saatlerin çalışması, prensip olarak sayı sayan bu mekanizma ile olur.
  


  Mekanik bir saat; seri halde dişli çarklar, pinyon dişliler, zemberek veya ağırlık, eşapman, sarkaç veya denge ağırlığı, kadran, akrep, yelkovan gibi parçalardan meydana gelir. Elektrikli saatlerde zembereğin görevini bobin veya motor yüklenir. Elektronik saatlerde hareketli hiçbir parça olmayıp, zaman, ekranda görülür Otomatik kol saatlerinde ise saat içine yerleştirilen eksantrik bir rotor ağırlık, kolun hareket etmesiyle ileri geri dönerken saat dişlilerini çeviren yayı kendiliğinden kurar.

  Saatler, çalışma prensiplerine ve yapılarına göre çeşitlidir: Genel olarak kurma mekanizması ağırlıklı, sarkaçlı ve zemberekli mekanik saatler; elektrikli saatler; elektronik saatler olarak üç sınıftır.

  Tarihi: Yapılan araştırmalara göre saatin ilk ortaya çıktığı yer, M.Ö. 4000 senelerinde Mısır’dır. İlk saat güneşin dik duran bir cisimde meydana getirdiği gölgenin boyu esas alınarak yapılmıştır. Londra’daki müzede Kleopatra’nın bu şekilde bir saati sergilenmektedir. Güneş saati, gece iş görmediği için bunun yanında su veya kum saatleri de yapılmıştır. Kum saati, iki hazneli olup, iki hazneyi birleştiren ince delikten kum akış hızı prensip alınmıştır.

  Zaman birimi güneşin ve ayın hareketlerine göre seçilmiştir. Zamanın hassas birimlerle ifadesi, günün belli zamanlarında yapılan ibadetler sebebiyle zaman zaman geliştirilmiştir. İslamiyetin yayılmasıyla astronomide çok ileri giden İslam alimleri, bugünkü zaman birimlerinin temelini atmışlar ve çok çeşitli hassas saatler yapmışlardır. Beşinci Abbasi halifesi Harünü Reşid’in Fransa Kralı I. Şarl’a gönderdiği duvar saati o günkü İslam Devletinin medeniyet seviyesini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Avrupalılar saatin, kendi kendine işlediğini görünce içinde şeytan var, diyerek hayretlerini gizleyememişlerdi.

  On altıncı yüzyıllarda Çin, İran, bilhassa Osmanlılarda çarklı madeni saat yapımı çok ilerledi. Osmanlı sanatkarlarının yaptığı saatlerden bir kısmı hala Avrupa müzelerinde saklanmaktadır.

  Duvar saati olarak yapılmaya başlanan zaman göstergesi daha sonra masa ve cepte, kolda taşınabilir saatler şeklinde de yapılmıştır. Çark ve yay gibi mekanik yapıya sahip klasik saatler elektronik sanayiinin ilerlemesiyle yerini elektrikli, elektronik devreli saatlere bırakmaya başlamıştır. Bilgisayarların, elektromanyetik kod yayınlı muhabere sistemleri ve daha birçok elektronik cihazlar, frekansları sisteme göre değişen saatlerle çalışır.

  Mekanik saat: Mekanik saatte, dişlileri çeviren kuvvet, bir ağırlık veya yaydan, zemberekten temin edilir. Zemberek büyük dişli çarkı, bu da pinyon dişliyi çevirir. Pinyon dişlinin şaftı ikinci dişli çarka bağlıdır. İkinci çark yine bir pinyon dişliyi çevirir. Bu şekilde seri halde dişli çark-pinyon düzeni eşapman (kaçırma) çatalına kadar ulaşır. Eşapman çatalı dişlilerin daima ileri dönüşünü ve sarkaç veya balans ağırlığına darbeler halinde hareket vererek eşit aralıklarla salınımını sağlar. Saatin sayma düzeni, eşapman çatalı ve buna bağlı sarkaçtır. Dişlilerin dönüş hızı eşapman çatalının müsaadesine bağlıdır. Eşapman çatalının salınım süresini ise sarkaç boyu veya balans ağırlık yayının boyu etkiler. Sürtünme kayıplarını azaltmak için, çark şaftlarının iki ucu elmas taşlarla yataklanır. Çarklardan bir kısmının görevi de ses çıkarma düzenini çalıştırmaktır.

  Elektrikli saatler: İlk elektrikli saat 1840 senesinde İngiliz saatçı Barwise ve Skoç A. Bain tarafından yapılmıştır. Pille çalışan saatler, İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanlar tarafından geliştirildi. İlk elektrikli saatler mekanik yapıya sahipti. Ağırlık veya sarkaçın görevini elektrik akımının doğurduğu manyetik alan yapmaktaydı. 1950 senesinde İsveç’te, saniyede 300 defa titreşen manyetik bobinli çatalın, balans tekerinin yerini alması ile sürtünme kayıpları bir miktar ortadan kaldırıldığı için hassasiyet artmıştır. Çatal titreşimini sabit tutmak için transistör devresiyle kontrol edilen bir bobin devresi vardır. Bobine elektrik akımı transistör devresiyle açılıp kapandığı için zaman kaybı yoktur. Bobin enerjilendikçe çatalı titreştirir. Çatalın her titreşimi indeks dişlisinin dönmesine sebep olur. İndeks dişlisi 300 diş ihtiva ettiği için, saniyede bir tur atar. Bu tip saatler uydularda ve uzay araçlarında kullanılır.

  Elektronik kuartz saatler: Mikro elektronikteki ilerlemeler, kuartz saatin yapılmasına imkan sağlamıştır. İki türlü kuartz saat vardır. Birinci türde, kuartz asilatör, alternatif akım üretir. Bu akım bir motoru tahrik eder. İkinci türde ise, hareketli hiçbir kısım yoktur. Bu türde kuartz yine asilatör olarak çalışır. Fakat bu asilatör frekansı yüksek olup, elektronik devreleri sürer. Saat sıvı kristal veya ışık veren diyod (LED) göstergeden okunur. Kuartz saatler, çok az enerjiyle çalışırlar. Titreşim, kristal ile kontrol edildiğinden hassasiyet binler mertebesinde artmıştır. Güneş enerjisini depo ederek çalışan kuartz saatler yapılmıştır. Bu saatlerde hata, senede bir dakikayı geçmez.
 • saat

  Osmanlıca saat kelimesinin Türkçe karşılığı.
  Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman. * Kıyâmet.

  saat

  bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası; bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
  vakit, zaman; günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
  bir işin yapıldığı belirli zaman; sayaç.

  saat

  Almanca saat kelimesinin Türkçe karşılığı.
  i. tohum (f), ekin (f)

  saat

  Almanca saat kelimesinin İngilizce karşılığı.
  (die) n. seed, ovule of a plant, grain; source, origin

  saat

  Türkçe saat kelimesinin İngilizce karşılığı.
  [Saat (die) ] n. seed, ovule of a plant, grain; source, origin
  adv. o'clock
  n. hour, watch, clock, timer, ticker, meter, horologe

  saat

  Almanca saat kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
  tijdstip, even, moment

  saat

  Almanca saat kelimesinin Fransızca karşılığı.
  n. semence (f), semis (m), semailles (pl), pousse: pousses (pl)

  saat

  Almanca saat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
  n. semina (f), biade (f), semenza (m), seme (m), periodo di semina (m)

  saat

  Almanca saat kelimesinin İspanyolca karşılığı.
  n. siembra (f), sementera (f), simiente (m), semilla (f)

  saat

  Türkçe saat kelimesinin Fransızca karşılığı.
  heure [la]

  saat

  Türkçe saat kelimesinin Almanca karşılığı.
  n. Stunde, Uhr, Zeit, Zeitmesser

  Saat (Hande Yener) sözleri

  Hande Yener tarafından albümünde söylenen Saat adlı şarkının sözleri.

  Senden aşka bir köprüm vardı
  Ömrün köpük köpük suyundan
  İçmeyi bilen bir yudum aldı
  Aşktan geçtim ayrılık kaldı

  Bu yanan acı tütünden
  Çileyi seven bir nefes aldı
  Yanıyorum uzanıp yanıma ateşi besle
  Bu yüreğin durumu böyle bağlanamaz birine

  Yirmidört saat önce
  Herşey bitti yani dün
  Sevgilim sen üzülme
  Gönül dolaşır döner bir gün

  Yirmidört saat önce
  Herşey bitti yani dün
  Sevgilim sen üzülme
  Gönül dolaşır döner bir gün

  Saat (Anaokulu Şarkıları) sözleri

  Anaokulu Şarkıları tarafından albümünde söylenen Saat adlı şarkının sözleri.

  Büyük saat böyle işler
  Tiki tak tiki tak tiki tak
  Küçük saat böyle işler
  Tiki tak tiki tak tiki tak
  Cep saati koşar gider
  Tiki tak tiki tak tiki tak.

  Saat (Özlem Tekin) sözleri

  Özlem Tekin tarafından albümünde söylenen Saat adlı şarkının sözleri.

  Saat görünmüyor yattığım yerden
  Gün ağardı biliyorum
  Biri saati söylesin
  Güneş görünmüyor yattığım yerden
  Perdeler kapalı biliyorum
  Yeter gölge etmesin
  Ölmeye yattım,ecel gelmedi
  Sevmeye kalktım,giden gelmedi
  Neye el asam,eridi gitti
  Neye el atsam...
  Yaralandım,iyileşmedi
  Kimse yardım etmedi
  Kabus bitmek bilmedi,of
  Gece gündüz değişmedi
  Kimse benle sevişmedi
  Kabus bitmek bilmedi,of

  Saat (Ibrahim Sadri) sözleri

  Ibrahim Sadri tarafından albümünde söylenen Saat adlı şarkının sözleri.

  Anne sıcak
  Anne kum
  Oku anne yoruldum

  Saatimiz kaç
  İkindi indi anne
  Çöl sıcak
  Bizi akşam haberlerine yetiştirmesinler
  Söyle onlara
  Gece güzel anne
  Sen ve ben anne
  Böyle güzel
  Oku anne
  Ağrımız dinsin
  Söyle
  Bir de melekler gelsin

  Rüzgar anne
  Beni tut
  Dün dünde kaldı hadi unut
  Say ki
  İkimiz için bu dünya
  Anne ışığa tut saçlarımı
  Anne nura
  Anne bir adım daha
  Bakarsın sonrası
  Sidretül münteha

  Anne su
  Biraz su anne
  Yanmış bir çocuğum ben
  Saçları kara
  Gözleri kömür
  Bizi bir ömür unuttular anne
  Al beni koynuna
  Sen aşktan da sıcaksın
  Dünya kandırmadı beni
  Kandırırsan
  Sen kandıracaksın

  Anne sıcak
  Anne kum
  Oku anne yoruldum

  Gün düşüyor
  Yol uzuyor
  Ellerime masallar konuyor anne
  Kuşların isimlerini öğreten
  Sabretmeyi de öğretiyor
  Ben toğrağı seviyorum anne
  Gazeteler gibi aldatmıyor
  Büyük meydanlar kuleler heykeller gibi
  Üstüme düşmüyor
  Ben toğrağı seviyorum anne
  Bana beni anlatıyor
  Bir parça çamur anne
  Bir nutfe
  Sonrası elest
  Çocuğum işte
  Aklım bu kadar eriyor

  Anne ağlama beni koruyan
  Bütün yıldızları koruyor
  Ne su karışıyor baldırana
  Ne baldıran şifa oluyor
  Her şey yerli yerinde duruyor
  Saat anne
  Galiba
  Saat geliyor
  Hadi dayan
  Dayan anne
  Cennetin yolu buradan geçiyor

  Anne sıcak
  Anne kum
  Oku anne yoruldum
  Yoruldum

  İlgili konuları ara

  Yanıtlar