Sahih-I Buhari

Kısaca: Sahih-i Buhari, (810, 870) Buhariyi şerif adı ile meşhur hadis kitabını yazan, hadis alimlerinin önemlilerinden birisidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Merdizbeh el-Cu´fi´dir. Künyesi, Ebu Abdullah'dır. Hadis ilminde ileri derecede bilgili olup, 300.000 fazla hadis-i şerifi, senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğundan İmam, Buharalı olduğu için de Buhari denilmiş ve İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. ...devamı ☟

Sahih-i Buhari, (810, 870) Buhariyi şerif adı ile meşhur hadis kitabını yazan, hadis alimlerinin önemlilerinden birisidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Merdizbeh el-Cu´fi´dir. Künyesi, Ebu Abdullah'dır. Hadis ilminde ileri derecede bilgili olup, 300.000 fazla hadis-i şerifi, senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğundan İmam, Buharalı olduğu için de Buhari denilmiş ve İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H.194) senesinin Şevval ayında, Cuma günü öğleden sonra, Buhara´da doğdu 870 (H.256)'da Semerkand'da Ramazan bayramı gecesi 62 yaşında iken vefat etti. Kabri, Semerkand'ın Hertenk kasabasındadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sahih-i müslim
4 ay önce

Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile...

Sahih-i Müslim, Hadis, Kütüb-i sitte, Sahih-i Buhari, Taslak, İmam Buhari, İmam Müslim, İslam
Kütüb-i sitte
4 ay önce

belirtilmektedir. Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) Sahih-i Müslim (صحيح مسلم) Sünen-i Nesai (سُنن النسائي) Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي) Sünen-i Ebu Davud (سُنن...

Kütüb-i sitte, Hadis, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Taslak, İslam, Sünen-i İbn Mace, Sünen-i Ebu Davut, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai
Muhammed el-Buhârî
3 yıl önce

nüshaları mevcuttur. Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nisbetle 'Buhari', hadis kitabı...

Sünnilik
4 ay önce

aktarıldığı güvenilir (sahih) kabul edilen "Sahihayn" diye tanımlanan hadis kitapları şunlardır: Sahih-i Buhari (İmam Buhari) Sahih-i Müslim (İmam Müslim)...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Sırât
3 yıl önce

tarihi: 16 Ocak 2011.  ^ Sahih-i Buhari, Rikâk, 48-52; Sahih-i Müslim, iman, 81; Sünen-i İbn Mace, zühd, 33. ^ Gazali, Kimyâ-i Saâdet, Bedir Yayınevi,...

Sırât, Cehennem, Kafir, Kur`an, Mümin, İslam, Müslim, Buhâri, İbn Mâce, Meryem suresi
Sünni kitaplar listesi
4 ay önce

Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), derleyen Muhammed el-Buhari Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), derleyen İmam Müslim Sunen-i Suğra (Arapça: سنن...

Fatıma
3 yıl önce

Şirazi, Nüzul’ul-Kur’ân fi Ali ^ Hatip, Tarih-i Bağdat ^ Buhari, Sahih; Hanbel, Müsned ^ Fahri Razi Tefsir-i Kebir’de, imam Ebu İshak Salebi “Keşf'ul- Beyan”da...

Fatıma Zehra, Ali ibn Ebi Talib, Arabistan, Hasan ibn Ali, Hatice, Mekke, Muhammed, Seyyid, Sünni, İslam, Şii, Hz. Ali, Peygamber
Hadis
4 ay önce

mutlak kriterlerle hareket edilmediğini, Sahih-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim'in kendi kriterlerine göre sahih olan hadisleri eserlerinde topladığına işaret...

Hadis, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ansiklopedi, Ashab, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh