Salt

Kısaca: Kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan [http://saltonline.org/tr/anasayfa SALT] Nisan 2011’de Istanbul’da kuruldu. SALT, sergi, söyleşi, film gösterimi, sunum, performans ve atölye çalışması gibi halka açık etkinliklere ev sahipliği yapar ve disiplinlerarası araştırma projeleri yürütür. ...devamı ☟

Kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan SALT Nisan 2011’de Istanbul’da kuruldu. SALT, sergi, söyleşi, film gösterimi, sunum, performans ve atölye çalışması gibi halka açık etkinliklere ev sahipliği yapar ve disiplinlerarası araştırma projeleri yürütür. SALT, koleksiyon ve arşivlerin ortak kullanımını öngören Avrupa müze konfederasyonu L’Internationale üyesidir. Hiyerarşik ve merkeziyetçi olmayan bir uluslararasıcılık üzerine kurulu olan L’Internationale, yerel olarak köklü, küresel olarak birbirine bağlı kültürel aracılardan oluşur. Farklılıklar ile yatay paylaşımlara değer veren bir sanat alanı önerir. Değişik coğrafyalardan yerel hikayelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yepyeni yöntemler sunmayı hedefler. Tarihçe Faaliyetlerini tamamlayan Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Arşivler ve Araştırma Merkezi ile Garanti Galeri, 2011 yılında SALT adı altında özerk bir kurum olarak yeniden yapılandırıldı. SALT, Garanti Bankası’nın desteğiyle kuruldu. Kurumun misyonu, kültürel konularda kritik nitelikli güncel meseleleri irdelemek, yenilikçi bir araştırma ve deneysel düşünce iklimi yaratıp öğrenme ve tartışma ortamları sağlamaktır. SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ulus SALT etkinlikleri, İstanbul’da SALT Beyoğlu ve SALT Galata, Ankara’da SALT Ulus üzerinden bütünsel bir program kapsamında yürütülür. SALT Beyoğlu ve SALT Galata’nın yeniden işlevlendirme projesi Mimarlar Tasarım/Han Tümertekin tarafından tasarlanmıştır. 9 Nisan 2011'de açılan SALT Beyoğlu, toplam 1130 metrekarelik sergileme alanının yanı sıra sosyal alanlar ile dördüncü katında bir bahçe alanını barındırır. İstiklal Caddesi’ne açılan SALT Beyoğlu yapısının geçmişi 1850-1860'li yıllara uzanır. O dönemde "Siniossoglou Apartmanı" olarak bilinen yapının girişi ticarethane olarak kullanılmakta, üst katlarda apartman daireleri bulunmaktaydı. 1950’lerde Beyoğlu’nun nüfusu azalıp yapı konut olarak kullanılamaz hale gelince ticari, siyasi veya sanatsal amaçlarla kullanılmaya başlandı. 22 Kasım 2011'de açılan SALT Galata Bankalar Caddesi'nde yer alır. 19. yüzyılda, Osmanlı Bankası’nın merkez binası olarak Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapının bünyesinde atölye, sergi ve konferans alanlarının yanı sıra kapsamlı bir kütüphane ve arşivi bir araya getiren

SALT Araştırma

ile Osmanlı Bankası Müzesi bulunur. 3 Nisan 2013'te Ankara'da açılan SALT Ulus, ölçeği anlamında SALT’ın İstanbul’daki yapılarıyla karşılaştırılamaz. Yapı, Atatürk Bulvarı üzerinde, Cumhuriyet’in başlıca peyzaj projelerinden biri sayılan Gençlik Parkı’nın karşısındaki eski Osmanlı Bankası’nın ek binasıdır. Günümüzde Garanti Bankası olarak kullanılan ana yapı Guilo Mongeri tarafından tasarlandı ve inşaatına 1926 yılında başlandı. Şu an SALT Ulus’un yer aldığı ek yapı ise, takip eden yıllarda aynı mimar tarafından müfettiş lojmanı olarak tasarlandı. 2002 yılından bu yana boş olan yapı, SALT’ın kurulmasıyla SALT Ulus olarak yeniden işlevlendirildi. Sergi ve program mekanlarını içeren SALT Ulus, ayrıca genç araştırmacıların uzun dönemli projeler yürütmesi için iki konuk araştırmacı ofisine sahiptir. SALT Araştırma

SALT Araştırma

bünyesindeki sanat, mimarlık, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih konularına odaklı bir yayın koleksiyonunu kapsayan kütüphane ile fiziki ve dijital dokümanları içeren kapsamlı arşiv kamunun kullanımına açıktır. SALT e-yayın platformu SALT’ın e-kitapları PDF ve e-yayın formatlarında okunabilir, tabletlere aktarılabilir ve istenirse basılabilir. Okuyucular ayrıca, kurumun farklı e-kitaplarından okumayı diledikleri bölümleri seçerek kendi kitaplarını oluşturabilirler. Ad, kapak ve içindekiler sıralamasını belirledikleri özelleştirilmiş kitap, birkaç dakikada indirmeye uygun şekilde hazırlanarak e-postalarına gönderilir. SALT Araştırma Fonları==

SALT Araştırma

Fonları
, deneysel düşünce, araştırma, toplumsal değişim ve dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen SALT tarafından 2013 yılında oluşturuldu. Kurum, 2013 yılı içerisinde, toplam 140 proje arasından yapılı çevre, modernite, bellek politikaları ve göz ardı edilmiş tarihleri inceleyen altı araştırma projesine toplam 60.000 TL'lik fon verdi. Sergiler SALT'ın 2011 Nisan'ından bu yana açtığı sergiler şunlardır: * Laboratuvar (9 Nisan-1 Haziran 2011, SALT Beyoğlu) * "Ben bir stüdyo sanatçısı değilim" (9 Nisan-7 Ağustos 2011, SALT Beyoğlu) * Modern Denemeler 1: Yokuş Boyunca (16 Haziran-1 Ekim 2011, SALT Beyoğlu) * İstanbullaşmak (13 Eylül-31 Aralık 2011, SALT Beyoğlu) * Modern Denemeler 2: Istory Hikayem (1 Kasım-31 Aralık 2011, SALT Beyoğlu) * Foto Galatasaray (22 Kasım 2011-22 Ocak 2012, SALT Galata) * Modern Denemeler 3: Peçesi Açılan Modernizm/Tarihleri Örgülemek (22 Kasım 2011-22 Ocak 2012, SALT Galata) * Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914 (22 Kasım 2011-11 Mart 2012, SALT Galata) * İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 89’dan Sonra (27 Ocak-6 Nisan 2012, SALT Beyoğlu) * O zamanlar konuşuyorduk (8 Şubat-22 Nisan 2012, SALT Galata) * I decided not to save the world kurtarmamaya karar verdim (20 Mart-20 Mayıs 2012, SALT Beyoğlu) * Translated By Eden (6 Nisan-8 Temmuz 2012, SALT Galata) * Modern Denemeler 4: SALON (13 Nisan-24 Haziran 2012, SALT Galata) * İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89 (20 Nisan-26 Ağustos 2012, SALT Beyoğlu) * Modern Denemeler 5: Aşı (25 Mayıs-26 Ağustos 2012, SALT Galata) * In Deed: Certificates of Authenticity in Art Özgünlük Belgeleri (30 Mayıs-26 Ağustos 2012, SALT Beyoğlu) * İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: Modern Zamanlar (21 Eylül-30 Aralık 2012, SALT Galata) * Hassan Khan (21 Eylül 2012-6 Ocak 2013, SALT Beyoğlu) * Modernin İcrası: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, 1946-1977 (21 Eylül 2012-6 Ocak 2013, SALT Galata) * 1+8 (24 Ocak-14 Nisan 2013, SALT Galata) * "Duvar resminden korkuyorlar" (31 Ocak-21 Nisan 2013, SALT Beyoğlu) * Modern Türkiye'nin Osmanlı Mirasını Keşfi: Ali Saim Ülgen Arşivi (8 Şubat-7 Nisan 2013, SALT Galata) * O zamanlar konuşuyorduk (3 Nisan-2 Haziran 2013, SALT Ulus) * subREAL (8 Mayıs-11 Ağustos 2013, SALT Beyoğlu) * 太平天國/Taiping Tianguo, Olası Karşılaşmalar Tarihi (8 Mayıs-11 Ağustos 2013, SALT Beyoğlu) * Yerelde Modernler (8 Mayıs-11 Ağustos 2013, SALT Galata) * Modern Türkiye'nin Osmanlı Mirasını Keşfi: Ali Saim Ülgen Arşivi (12 Haziran-15 Eylül 2013, SALT Ulus)

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Salt

1. anlamı Yalnız, sadece, tek, sırf:"Sanat adına konuşmakta kendinde hak gören, her konuştuğunu da salt doğrudur diye karşısındakine kabullendirmek isteyen kimseler sardı etrafımızı."- N. Cumalı. İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak. İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.
2. anlamı deniz kurdu, kdili; tuz katmak, tuzlamak, tuzda muhafaza etsalt a mine bir; tuzlu; hoş söz, nükte; maden tuzu, s, i, sodyum kloruru, tuz; tuzluk; çoğ mushil tuzu; tat, lezzet; bir asit ile bir bazdan meydana gelen tuz.
3. anlamı tuz. tuzluk. tat. tat tuz. çeşni. heyecan verici şey. ilginç şey. tuz koymak. tuzlamak. tuzlayarak saklamak. heyecan katmak. ilginçleştirmek. renklendirmek. tuzlu. tuzlanmış.

Salt

Salt İngilizce anlamı ve tanımı

Salt anlamları

 1. () Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally prepared by boiling down the mineral waters at Epsom, England, -- whence the name; afterwards prepared from sea water; but now from certain minerals, as from siliceous hydrate of magnesia.
 2. (noun) Fig.: That which preserves from corruption or error; that which purifies; a corrective; an antiseptic; also, an allowance or deduction; as, his statements must be taken with a grain of salt.
 3. (noun) The neutral compound formed by the union of an acid and a base; thus, sulphuric acid and iron form the salt sulphate of iron or green vitriol.
 4. (noun) Fig.: Bitter; sharp; pungent.
 5. (noun) Hence, also, piquancy; wit; sense; as, Attic salt.
 6. (noun) Hence, flavor; taste; savor; smack; seasoning.
 7. (noun) The act of leaping or jumping; a leap.
 8. (noun) Fig.: Salacious; lecherous; lustful.
 9. (noun) Marshes flooded by the tide.
 10. (noun) A sailor; -- usually qualified by old.
 11. (noun) Overflowed with, or growing in, salt water; as, a salt marsh; salt grass.
 12. (v. t.) To fill with salt between the timbers and planks, as a ship, for the preservation of the timber.
 13. (noun) The chloride of sodium, a substance used for seasoning food, for the preservation of meat, etc. It is found native in the earth, and is also produced, by evaporation and crystallization, from sea water and other water impregnated with saline particles.
 14. (noun) A dish for salt at table; a saltcellar.
 15. (v. i.) To deposit salt as a saline solution; as, the brine begins to salt.
 16. (v. t.) To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt fish, beef, or pork; to salt cattle.
 17. (noun) Any mineral salt used as an aperient or cathartic, especially Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt.
 18. (noun) Of or relating to salt; abounding in, or containing, salt; prepared or preserved with, or tasting of, salt; salted; as, salt beef; salt water.

Salt tanım:

Kelime: salt
Söyleniş: 'solt
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English sealt; akin to Old High German salz salt, Lithuanian saldus sweet, Latin sal salt, Greek hals salt, sea
1 a : a crystalline compound NaCl that consists of sodium chloride, is abundant in nature, and is used especially to season or preserve food or in industry -- called also common salt b : a substance (as washing soda) resembling common salt c plural (1) : a mineral or saline mixture (as Epsom salts) used as an aperient or cathartic (2) : SMELLING SALTS d : any of numerous compounds that result from replacement of part or all of the acid hydrogen of an acid by a metal or a group acting like a metal : an ionic crystalline compound
2 : a container for salt at table -- often used in the phrases above the salt and below the salt alluding to the former custom of seating persons of higher rank above and those of lower rank below a saltcellar placed in the middle of a long table
3 a : an ingredient that gives savor, piquancy, or zest : FLAVOR a people... full of life, vigor, and the salt of personality -- Clifton Fadiman b : sharpness of wit : PUNGENCY c : COMMON SENSE d : RESERVE, SKEPTICISM -- usually used in the phrases with a grain of salt and with a pinch of salt e : a dependable steadfast person or group of people -- usually used in the phrase salt of the earth
4 : SAILOR a tale worthy of an old salt
5 : KEEP 3 -- usually used in the phrase worth one's salt
- salt·like /-"lIk/ adjective

Salt ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Salinity, Salted, Salty,

Salt ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Fresh,

Salt

İngilizce Salt kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. sal, cloruro de sodio, muera, sal de cocina
v. echar sal a, poner sal a, salar, salpresar
adj. salado, salinero

Salt

İngilizce Salt kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sel, "goût"; "grain de sel"; loup de mer; sagacité
v. saler; assaisonner; mettre du sel; conserver dans le sel; "grossir"; fausser (prix)
adj. salé; au sel; conservé dans le sel, saumâtre, "salé"; épicé; sagace

Salt

İngilizce Salt kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Salz; Pfeffer; Geschmack; Würze
v. salzen; würzen; einsalzen
adj. salzig; salzhaltig; mit Salz konserviert; "gepfeffert"; gewürzt; scharf

Salt

İngilizce Salt kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sale; cloruro di sodio; (fig) sapore, gusto; (fam) lupo di mare
v. salare, condire con sale; conservare sotto sale; (fig) rendere sapido, dare sapore a; far apparire più ricco
agg. salato, salso; conservato sotto sale

Salt

İngilizce Salt kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. sal; "picante", "picada", gosto; sal-grosso; sagacidade
v. salgar; temperar; salpicar; guardar no sal; "inchar", falsificar (preços, etc...)
adj. salgado; saleiro; conservado no sal; "apimentado", temperado; aguçado, picante

Salt

f. tuzlamak, salamura yapmak, tuzlayarak saklamak, biriktirmek
i. tuz, tuzluk, lezzet, tad, nükte, espri
s. tuzlu, tuz

Salt

Fransızca Salt kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. absolute, pure, naked, very, unvarnished

Salt

Almanca Salt kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. add salt, season with salt; preserve in salt; scatter salt; spice up, make lively; fraudulently place expensive minerals within a mine to make the mine appear valuable

Salt

Türkçe Salt kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sodium chloride, common crystalline mineral, table salt; element that provides zest or liveliness; experienced sailor; element that makes an expression poignant or caustic
v. add salt, season with salt; preserve in salt; scatter salt; spice up, make lively; fraudulently place expensive minerals within a mine to make the mine appear valuable
adj. salty, having the flavor of salt; containing salt; preserved with salt; bitter, piquant, sharp

Salt

İngilizce Salt kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. zout; "peper", smaak; pienter, matroos die lange tijd vaart
ww. zouten; specerijen strooien; zoutstrooien; inzouten; bedriegen (prijzen, etc)
bn. zout, zilt, gezouten; ingezouten; gekruid

Salt

n. sodium chloride, common crystalline mineral, table salt; element that provides zest or liveliness; experienced sailor; element that makes an expression poignant or caustic
v. add salt, season with salt; preserve in salt; scatter salt; spice up, make lively; fraudulently place expensive minerals within a mine to make the mine appear valuable
adj. salty, having the flavor of salt; containing salt; preserved with salt; bitter, piquant, sharp

Salt

yalnız, tek, sırf.
içinde yabancı bir öğe bulunmayan, mutlak.
içine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

Salt

Fransızca Salt kelimesinin Almanca karşılığı.
abbr. salt

Salt

Almanca Salt kelimesinin Fransızca karşılığı.
abbr. salt

Salt

Türkçe Salt kelimesinin Fransızca karşılığı.
exprès/esse, inconditionnél/e

Salt

Türkçe Salt kelimesinin Almanca karşılığı.
bloß, lediglich

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Salt
3 yıl önce

Kamu hizmetinde, kâr amacı gütmeyen SALT Nisan 2011’de İstanbul’da kuruldu. SALT sergi, konuşma, söyleşi, konferans, film gösterimi, performans ve atölye...

Salt Lake City
3 yıl önce

Salt Lake City (daha kısa olarak Salt Lake, SLC), ABD'nin Utah eyâletinin başkenti, "Salt Lake Kontluğu" merkezi ve eyaletin en kalabalık kentidir. 285...

Salt Lake City, 2000, ABD, Amerika Birleşik Devletleri, Belediye Başkanı, Boylam, Coordinated Universal Time, Enlem, Eyalet, Metre, Motto
Ajan Salt
6 yıl önce

Downtown Albany'da da geçmiştir. Salt IMDb'de Ajan Salt AllMovie'de Salt Rotten Tomatoes'ta Salt Box Office Mojo'da Salt ^ "Salt - Trailers, Videos and Reviews"...

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
3 yıl önce

antlaşmadır. Antlaşma SALT I ve SALT II şeklinde iki turdu. Müzakereler Kasım 1969’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başladı. SALT I, iki ülke arasında...

Real Salt Lake
3 yıl önce

Real Salt Lake, Salt Lake City merkezli Amerikan futbol kulübüdür. Major League Soccer Western Conference'ta mücadele etmekte olup, iç saha maçlarını...

Veruca Salt
6 yıl önce

Veruca Salt İngiliz yazar Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı kitabında adı geçen kurgusal bir karakterdir. Veruca Salt hikâyede istediği...

Salt Çoğunluk
3 yıl önce

Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur. Örneğin; TBMM 600 üyeden oluşmaktadır. Bunun salt...

2002 Kış Olimpiyatları
3 yıl önce

2002 Kış Olimpiyat Oyunları ABD'de Utah, Salt Lake City'de 8 - 24 Şubat 2002'de düzenlenen oyunlardır. Düzenlenen 19. Kış Olimpiyatıdır. Olimpiyatı düzenlemek...

2002 Kış Olimpiyatları, Norveç ülke bayrağı, Norveç, Almanya ülke bayrağı, Almanya, ABD ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ülke bayrağı, Kanada, Rusya ülke bayrağı, Rusya Federasyonu