Sancak Beyi

Kısaca: Sancak beyi, tertip sırasiyle beylerbeyilere tabi olup mıntakalarındaki serbest timar yerlerden başka idareleri altındaki sancakların hem idari ve hem askeri ve asayiş işlerinden mes'ul idiler. Serbest timarlann teftişi serbest timar sahiplerine aitti. Bir tuğlu olan sancak beyleri nin de maaş olarak hasları vardı. Bir harb vukuunda sancağı dahilindeki tımarlı sipahileri toplıyarak beylerbeyinin kumandası altında sefere giderdi. ...devamı ☟

Sancak beyi, tertip sırasıyle beylerbeyilere tabi olup mıntakalarındaki serbest tımar yerlerden başka idareleri altındaki sancakların hem idari ve hem askeri ve asayiş işlerinden sorumlu idiler. Serbest timarlann teftişi serbest timar sahiplerine aitti. Bir tuğlu olan sancak beyleri nin de maaş olarak hasları vardı. Bir harb vukuunda sancağı dahilindeki tımarlı sipahileri toplıyarak beylerbeyinin kumandası altında sefere giderdi. Subaşı denilen kazalardaki timarlıların başları da kazalarının inzibatiyle alakadarlardı.

Şehzadeler kısmında söylediğimiz gibi, bazı sancaklarda çelebi sultan denilen padişah evlatları bulunurdu. Bunların salahiyyetleri daha genişti; hatta seferde Anadolu ve Rumeli beylerbeyilerine bile tefevvuk ederlerdi.

sancak beyi

Osmanlıca sancak beyi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Eyalet teşkilâtıyla timar usulünün cari olduğu zamanlarda beş on kazalık yerin mutasarrıfı ile sipahisinin kumandanına verilen addır. Osmanlıların ilk zamanlarında beylere yahut hükümdar evlâtlarına has olarak verilen mıntıkalara "Sancak" denilir, bu sancaklara tasarruf edenlere de "Sancak Beyi" adı verilirdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sancakbeyi
3 yıl önce

idari ve askeri yapılanmada beylerbeyliklerden sonra gelen sancakları yöneten kişidir. Sancak beyi, savaş zamanı emri altındaki tımarlı sipahiler ile beylerbeyinin...

Sancak Beyi, Osmanlı Devleti, Tımar, VikiProje Türk tarihi
Sancak beyi
3 yıl önce

Sancak Beyi, Hoguma tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde Türkiye'de satışa çıkarılmış bir masaüstü kart oyunu. 2 veya 6 kişi arasında oynanabilen oyun Türk...

Sancak Beyi, Osmanlı Devleti, Tımar, Madde taslağı
Bosna Sancağı
3 yıl önce

Sancağı kuruldu. Derviş Ahmet Aşıki ve Neşrî'ye göre ilk Bosna sancak beyi, bundan önce Semendire Sancak Beyi olan Minnetoğlu Mehmed Bey idi. Sancak beyinin...

Karesi Sancağı
3 yıl önce

bağlı bir sancak haline getirip, adını da değiştirmeden Karesi Sancağı yaptı. Sancağın merkezi olan Balıkesire, oğlu Şehzade Süleyman’ı sancak beyi olarak...

Karesi Sancağı, 1360, 1922, Balıkesir, Başkent, Karesi, Karesioğulları, Monarşi, Osmanlı Devleti, Resmi dil, Türkiye
Gazi Hüsrev Bey
3 yıl önce

İmparatorluğu Padişahı I. Süleyman devrinde Bosna'da uzun süre görev yapan sancak beyi. Babası Boşnak annesi Türk olup, annesi tarafından Sultan II. Bayezid'in...

Gazi Hüsrev Bey, 1480, 1541, Biyografi, Bosna, Gazi Hüsrev Bey Camii, Kanuni Sultan Süleyman, Külliye, Kütüphane, Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti
Rumeli Eyaleti
3 yıl önce

kurulmuştur. İlk sancak beyi I. Ivan Crnojeviç'in oğlu Staniša yani İskender Bey Crnojeviç'dir. İskender Bey Crnojeviç, 1528 yılına kadar sancak beyliği yapmıştır...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih
Trablusgarp Vilayeti
3 yıl önce

Garbiye Sancağı, Trablusgarp Vilayeti'ne bağlı bir sancaktır.Osmanlı'nın son dönemlerinde Sancak Beyi Ragıp Bey'dir. Cebel-i Garbiye Sancağı'na bağlı kazalar...

Alemdar (Osmanlı ordusu)
3 yıl önce

birliğin bayrağını ve sancağını taşıyan askere verilen addır. Padişah bayrak ve sancaklarından sorumlu kişiye ise "mir-i alem" sancak beyi adı verilir....