--}}

Saniye

Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 periyoduna karşılık gelen süredir, (13. CGPM, 1967). 1997 deki CIPM toplantısında bu tanımın durağan ve 0 K termodinamik sıcaklıkta Sezyum atomu için geçerli olduğu onaylandı.

Saniye bir dakikanın altmışta biri. Sezyum-133 atomunun temel enerji durumunun hiperince düzeyleri arasındaki geçişe karşılık gelen ışınımın 9.162.631.770 periyotluk süresine eşit bir zaman birimi. Saniye, salisenin 60 katı dakikanın 1/60'ı saatin 1/3600'ına denk gelmektedir.
(Milisaniye sayfasından yönlendirildi)
								
Git ve: kullan, ara


		

Sezyum-133 atomunun temel enerji durumunun hiperince düzeyleri arasındaki geçişe karşılık gelen ışınımınKatı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 saniye s      
101 dekasaniye das 10–1 desisaniye ds
102 hectosaniye hs 10–2 santisaniye cs
103 kilosaniye ks 10–3 milisaniye ms
106 megasaniye Ms 10–6 mikrosaniye µs
109 gigasaniye Gs 10–9 nanosaniye ns
1012 terasaniye Ts 10–12 pikosaniye ps
1015 petasaniye Ps 10–15 femtosaniye fs
1018 egzasaniye Es 10–18 attosaniye as
1021 zettasaniye Zs 10–21 zeptosaniye zs
1024 yottasaniye Ys 10–24 yoktosaniye ys

Diğer anlamları

saniye

1 . Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi:
"Bütün bu hadise hemen bir yirmi saniye içinde olup bitmişti."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir derecenin altmışta biri.
3 . Fizik ve mekanikte zaman birimi.

saniye

Osmanlıca saniye kelimesinin Türkçe karşılığı.
Dakikanın altmışta birisi. Çok kısa bir zaman.

saniye

Türkçe saniye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. second, tick

saniye

bir dakikanın ya da bir derecenin altmışta biri. fizik ve mekanikte zaman birimi.

saniye

Türkçe saniye kelimesinin Fransızca karşılığı.
seconde [la]

saniye

Türkçe saniye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sekunde

saniye

(Arapça) Kadın ismi 1. Bir dakikanın veya derecenin altmışta biri. 2. İkinci derecede mülki rütbe.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • saniye nedir ne nedir Avatar
    saniye nedir ne nedir - 10 ay önce
    ne nedir sa sa mıdırr

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.