Sedatif

Kısaca: Sedatif, merkezî sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatıcı madde. Farmakolojik olarak uygun dozda kullanıldığı zaman uyku sağlayan ilaçlardır. Sedatif etki hipnotik etkiden daha zayıftır. Kullanana uyku vermez. Sadece sakinleştirir. Birçok sedatif ilaç yüksek dozda anestezik etki gösterir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sakinleştirici
6 yıl önce

Sakinleştirici veya sedatif, düşük dozda kullanıldığında gerginlik ve bunaltıyı (anksiyete) gideren, duygu ve davranışlarda yatıştırıcı etki sağlayan...

Barbitürat
3 yıl önce

Adolf von Baeyer tarafından üretilmiştir. Barbitüratlar; hipnotik ve/veya sedatif etki sürelerine göre dört gruba ayrılırlar: 1. Uzun (6 saat veya daha fazla)...

Hipnotik
3 yıl önce

uygun dozda kullanıldığı zaman uyku sağlayan ilaçlardır. Hipnotik etki sedatif etkiden daha güçlüdür. Birçok hipnotik ilaç yüksek dozda anestezik etki...

Hipnotik, 1864, 1955, 1960, Aldehid, Alkol, Amid, Anestezik, Doz, Ester, Farmakoloji
Sedasyon
6 yıl önce

Sedasyon, sedatif ilaçlarla hastanın tüm reflekslerinin korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku hali. Anestezi uzmanı tarafından uygulanan...

Nitrazepam
3 yıl önce

veya Alodorm®), bir benzodiazepin (1,4-diazepin) türevi ilaç tipidir. Sedatif ve devinim bozma etkilerine de sahip olan bir hipnotik ilaç etken maddesidir...

Nitrazepam, İlaç, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, DrugBank, Ergime noktası, Gebelik kategorisi, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kimyasal formül
Seçici serotonin geri alım inhibitörü
6 yıl önce

ve/veya yakınlarının onayı ile verilmelidir. Trisiklik antidepresanlardan sedatif (yatıştırıcı) etkilerinin göreceli az olmasıyla ayrılırlar. Temel etki...

Antikonvülzan
3 yıl önce

güçlü antikonvülzan ilaçlardır. Ancak kullanımları -nadir de olsa- güçlü sedatif etki ve motor bozukluk gözlenebilir. ^ Plosker, GL (Kasım 2012). "Stiripentol :...

Antikonvülzan, Farmakoloji, Konvülsiyon
Diazepam
3 yıl önce

Diazem gibi ticari isimlerle pazarlanır. Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevşetici ve hafıza zayıflatıcı etkilere sahiptir. Anksiyete, uyuyamama...

Diazepam, İlaç, ABD, ATC, Anksiyete, Atılma, Avustralya, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Gebelik kategorisi