Selanik Eyaleti

Kısaca: Selanik Eyaleti, bir Osmanlı eyaletidir. 1826'da Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulmuştur. ...devamı ☟

Selanik Eyaleti, bir Osmanlı eyaletidir. 1826'da Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulmuştur. Sancakları 19. yüzyılda sancakları oluşturuldu: # Tesalya Sancağı # Selanik Sancağı # Serez Sancağı # Drama Sancağı Valileri Eyaletin (1864'ten sonra vilayet) valileri:
* Mehmed Hasib Paşa (Ekim 1839 - Şubat 1840) * Mehmed Emin Paşa (Şubat 1840 - Temmuz 1840) * Kizilhisarli ömer Paşa (Tem 1840 - Haz 1843) * Sirozlu İbrahim Paşa (Haz 1843 - Ek 1843) * Gürcü Mehmed Vasif Paşa (Ek 1843 - Ek 1845) * Gümrükçü Mehmed Salih Paşa (Ek 1845 - Nis 1846) * Kara Osmanzade Yakup Paşa (Nis 1846 - Mayıs 1847) * Dede Mustafa Hifzi Paşa (Mayıs 1847 - Ekim 1848) * Eğribozlu Ebubekir Sami Paşa (Ek 1848 - Ağustos 1849) * Cihan Seraskeri Hasan Rıza Paşa (Ağu 1849 - Tem 1850) * Kara Osmanzade Yakub Paşa (Tem 1850 - Kasım 1851) * Celalatzade/Evrenoszade Yusuf Sıddık Mehmed Paşa (Kasım 1851 - Mayıs 1853) * Gümrükçü Mehmed Salih Paşa (Mayıs 1853 - Temmuz 1853) * Ebubekir Rüstem Paşa (Ağustos 1853 - Şub 1854) * Boşnakzade Mehmed Reşid Paşa (Şub 1854 - Tem 1854) * Arnavut Mazhar Osman Paşa (Tem 1854 - Ekim 1855) * Sirkatibi Mustafa Nuri Paşa (Eyl 1855 - May 1856) * Ahmed Nazır Paşa (May 1856 - May 1857) * Abdi Paşa (1857) * Mehmed Vecihi Paşa (Ekim 1857 - Eylül 1858) * Mirza/Tatar Mehmed Said Paşa (Kas 1858 - Ağu 1859) * Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa (Ağu 1859 - Oca 1860) * Arnavut Mehmed Akif Paşa (Eyl) (Oca 1860 - Oca 1865) * Hüseyin Hüsnü Paşa (Oca 1865 - Ara 1866) * Ahmet Ala Bey (1867) * Arnavut Mehmed Akif Paşa (2. kez) (Haz 1867 - Şub 1869) * Mehmed Sabri Paşa (Şub 1869 - Eyl 1871) * Hekimbaşı İsmail Paşa (Eyl 1871 - May 1872) * Hurşit Paşa (May 1872 - Ağu 1872) * Küçük Ömer Fevzi Paşa (1. kez) (Ağu 1872 - May 1873) * Arnavut Mehmed Akif Paşa (3. kez) (May 1873 - Eyl 1873) * Ahmed Mithat Şefik Paşa (Eki 1873 - Şub 1874) * Küçük Ömer Fevzi Paşa (2. kez) (Şub 1874 - Eyl 1875) * Baytar Mehmed Refet Paşa (Ara 1875 - Haz 1876) * Mustafa Esref Paşa (Haz 1876 - Nis 1877) * Çerkez Nusret Paşa (Haz 1877 - Ara 1877) * İbrahim Halil Paşa (Ara 1877 - Tem 1878) * Halil Rıfat Paşa (Tem 1878 - Mar 1880) * Abidin Paşa (Mar 1880 - Haz 1880) * Lofçalı İbrahim Derviş Paşa (Ağu 1880 - Oca 1882) * İsmail Hakkı Paşa (Mar 1882 - Eyl 1885) * Hasan Hakkı Paşa (Eyl 1885 - Ağu 1886) * Abdullah Galib Paşa (Ağu 1886 - Ağu 1891) * Mustafa Zihni Paşa (Eki 1891 - Kas 1895) * Hasan Fehmi Paşa (1. kez) (1895) * Ramazanoğlu Hüseyin Rıza Paşa (Oca 1896 - Oca 1899) * Hacı Hasan Refik Paşa (Oca 1899 - May 1901) * Biren Mahmud Tevfik Bey (May 1901 - May 1902) * Hasan Fehmi Paşa (2. kez) (May 1902 - Eyl 1904) * Şerif Mehmed Rauf Paşa (Eyl 1904 - Ağu 1908) * Ali Danış Bey (Ağu 1908 - Eyl 1909) * Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (Eyl 1909 - Oca 1912) * Kadri Hüseyin Kazım Bey (Oca 1912 - 8 Ağu 1912) * Ali Ferid Paşa (Ağu 1912 - Eyl 1912)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Selanik Vilayeti
3 yıl önce

Selanik Vilayeti (1864–1913), bir Osmanlı vilayeti. 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile Selanik Eyaleti kaldırılmış ve vilayet kurulmuştur...

Selanik
3 yıl önce

gidildi. Bu tarihte Selanik'in bağlı olduğu Rumeli Eyaleti lağvedilip onun sınırları içerisinde, Manastır, Selanik, Yanya Eyaletleri kurulmuştur. 1839’da...

Selanik, Yunanistan, Mustafa Kemal Atatürk, 12 Haziran, 1430, 1492, 15. yüzyıl, 17. yüzyıl, 1874, 1875, 1876
Osmanlı eyaletleri listesi
3 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti Temeşvar Eyaleti Mısır Eyaleti Budin Eyaleti Kanije Eyaleti Cezayir Eyaleti Tunus Eyaleti Habeş Eyaleti Musul Eyaleti Bağdat Eyaleti Anadolu...

Rumeli Eyaleti
3 yıl önce

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. Anadolu...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih
Manastır Eyaleti
3 yıl önce

Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'da Vidin ve...

Zülkadriye Eyaleti
3 yıl önce

Zülkadriye Eyaleti veya 1831'den sonraki adıyla Maraş Eyaleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti. 19. yüzyıldaki yüz ölçümü 77.352 milkare (200.340 km2)...

Trablusşam Eyaleti
3 yıl önce

Cebeliyye, günümüz Cebele, Suriye ve civarı) Osmanlı eyaletleri listesi Şam Eyaleti Halep Eyaleti Osmanlı vilayetleri listesi Şam Vilayeti Humus, Suriye...

Bosna Eyaleti
3 yıl önce

Bosna Eyaleti veya Bosna Beylerbeyliği (Boşnakça: Bosanski ejalet, Босански ејалет), Osmanlı İmparatorluğu eyaletidir. Bosna Eyaleti bugünkü Bosna-Hersek...