SELECT (inglizce) türkçe anlamı
1. f. seçmek
2. ayırmak
3. ayıklamak
4. s. seçme
5. güzide
6. seçilmiş
7. seçkin
8. kalburüstü
9. seçmece
10. seçmesini bilen
11. iyi anlayan
12. zevkli
SELECT (türkçe) anlamı
13. titiz
14. seçmesini bilen
15. ince eleyip sık dokuyan
16. ayırmak
17. seç
18. seçkin
19. intihap etselectnessseçkin
20. seçmek
21. mümtaz
22. seçilmiş
23. seçkin
24. s
25. seçme
26. üstün
27. güzide
28. 2. anlamı seçme. seçkin. seçmek. seçip ayırmak.
1. v. choose
2. pick out
3. adj. chosen
4. picked out
5. choice
6. superior
7. prime
8. discriminating
9. choosy
10. picky
11. adj. select
12. chosen,

Select İngilizce anlamı ve tanımı

Select anlamları
    (v. t.) To choose and take from a number
13. to take by preference from among others
14. to pick out
15. to cull
16. as
17. to select the best authors for perusal.(a.) Taken from a number by preferance
18. picked out as more valuable or exellent than others
19. of special value or exellence
20. nicely chosen
21. selected
22. choice.
Select tanım:
Kelime: se·lect
23. Söyleniş: s&
24. -'lekt
25. İşlev: adjective
26. Kökeni: Latin selectus
27. past participle of seligere to select
28. from se- apart (from sed
29. se without) legere to gather
30. select -- more at SUICIDE
31. LEGEND
32. 1 : chosen from a number or group by fitness or preference
33. 2 a : of special value or excellence : SUPERIOR
34. CHOICE b : exclusively or fastidiously chosen often with regard to social
35. economic
36. or cultural characteristics
37. 3 : judicious or restrictive in choice : DISCRIMINATING pleased with the select appreciation of his books -- Osbert Sitwell
38. - se·lect·able /s&
39. -'lek-t&
40. -b&
41. l/ adjective
42. - se·lect·ness /s&
43. -'lek(t)-n&
44. s/ noun
45. - se·lec·tor /s&
46. -'lek-t&
47. r/ noun
48.
Select ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Choice
49. Choose
50. Prime
51. Prize
52. Quality
53. Take
54.
Select (ingilizce) fransızcası
1. v. choisir
2. sélectionner
3. adj. choisi
4. élu
5. exquis
6. exigeant
Select (ingilizce) almancası
1. v. wählen
2. auswählen
3. adj. ausgewählt
4. ausgelesen
5. auserlesen
6. exklusiv
Select (ingilizce) italyancası
1. v. scegliere
2. selezionare
3. prescegliere
4. agg. scelto
5. selezionato
6. prescelto
7. esclusivo
8. chiuso
9. ristretto
10. esigente
Select (ingilizce) ispanyolcası
1. v. seleccionar
2. elegir
3. escoger
4. preferir
5. hacer una selección
6. optar
7. adj. selecto
8. escogido
9. exclusivo
10. refinado
11. de primera calidad
Select (ingilizce) portekizcesi
1. v. selecionar
2. eleger
3. adj. selecionado
4. escolhido
5. selecionador
6. rigoroso
Select (ingilizce) flemenkcesi
1. ww. selecteren
2. uitkiezen
3. bn. uitgezocht
4. zorgvuldig gekozen
5. select
6. exclusief
İlgili Konu Başlıkları Tümü

BBC Select

BBC Select oldu tarafından işletilen bir gecede Televizyon BBC saatlerinde zaman BBC1 veya BBC2 genellikle 2:00 ile 6:00 arasında, kapatıldı. Kanal bu işadamları, avukatlar, hemşire ve öğretmen gibi uzman izleyiciler için tasarlanmıştır programlama gösterdi, ve bir video kaydı ile ...

Chosen

Chosen, Buffy The Vampire Slayer adlı dizinin 7. sezonun 22. ve final bölümüdür.

Concatenation

Concatenation), SQLde bazı durumlarda, birden fazla sütunda veya değişkende yer alan metinleri birleştirmek gerekebilir. Bu işleme ulama (concatenation) denmektedir. SQL`de Metinler + işareti ile birleştirilir.

Click

Click, 2006 yapımı bilim kurgu komedi-dram filmi.