Semai

Kısaca: Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. Aruz vezniyle veya hece vezniyle yazılır. Her iki vezin de yaygın olarak kullanılmıştır. Hece ile söylenenler 4 + 4 = 8'li hece vezniyle aruz ile söylenenler ise. dört veya iki mefailün (mefailün / mefailün / mefailün / mefailün veya mefailün / mefailün) vezniyle söylenmişlerdir. Kafiye düzeni koşmanın aynısıdır: İlk dörtlük aaab veya abab veya abcb şeklinde olur, diğerleri ise dddb / eeeb / fffb... şeklinde devam eder. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında ...devamı ☟

Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. Aruz vezniyle veya hece vezniyle yazılır. Her iki vezin de yaygın olarak kullanılmıştır. Hece ile söylenenler 4 + 4 = 8'li hece vezniyle aruz ile söylenenler ise. dört veya iki mefailün (mefailün / mefailün / mefailün / mefailün veya mefailün / mefailün) vezniyle söylenmişlerdir. Kafiye düzeni koşmanın aynısıdır: İlk dörtlük aaab veya abab veya abcb şeklinde olur, diğerleri ise dddb / eeeb / fffb... şeklinde devam eder.

Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Semailerde genellikle sevgi ve güzellik konuları işlenir. Özel bir beste ile terennüm edilirler.

semai

Osmanlıca semai kelimesinin Türkçe karşılığı.
İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik. * Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

semai

Fransızca semai kelimesinin İngilizce karşılığı.
[semer] v. sow; intersperse, scatter; spread; lose, miss

semai

Türkçe semai kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Semai] v. sow; intersperse, scatter; spread; lose, miss

semai

bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (sözcük); semavi. türk müziğinde iki basit usulden biri. sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk koşuğu türü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Semai
1 yıl önce

karşımıza çıkarlar. Ağır Semai ve Yörük Semai olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Semainin kafiye düzeni abab...

Semai, Karacaoğlan, Koşma, Erzurumlu emrah
Semai Usulü
5 yıl önce

Semai Usulü — Türk Müziğinde 3 zamanlı bir usûldür. Darpları Güçlü, Yarı güçlü ve Zayıf olarak sıralanır. Geleneksel usûl vuruluş şekline göre usûlün...

Semai Usulü, Bimen Şen, Dede Efendi, Münir Nurettin Selçuk, Yesari Asım Arsoy, Cevdet Çağla, Aleko Bacanos, ,
Mehmet Reşat Aysu
1 yıl önce

- Aksak Semai Ferahnak Saz Semai - Aksak Semai Ferahnak Peşrev - Düyek Hicazkar Saz Semai -Aksak Semai Hisâr-Bûselik Saz Semai - Aksak Semai Hüseyni Saz...

Rakım Elkutlu
5 yıl önce

var Sengin Semai Ferahfeza Şarkı Aşkın bu karanlık gecesinde Yürük Semai Ferahfeza Şarkı Ey gözleri ahu senin aşkınla harabım Sengin Semai Ferahfeza Şarkı...

Takım (klasik Türk müziği)
1 yıl önce

Ağır semai, Yürük semai. Birinci ve ikinci beste arasında belirgin bir usul ve karakter farklılığı bulunur. Ağır semailerde usul olarak aksak semai veya...

Sadullah Ağa (Hacı)
5 yıl önce

Şedaraban ağır semai (Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz), Muhayyer ağır semai ( Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir), Muhayyer yürük semai (Bir elif...

Sadullah Ağa (Hacı), Klasik Türk mí»sikisi, Muhayyer, İstanbul, Şedaraban, Nakış yürük semai, Muhayyer-Sünbüle, Yürük semai, Hicaz-Hümâyun, Münir Nureddin Selçuk, Hanende
Selis
1 yıl önce

muhammes, müseddes biçimiyle yazılmış selisler de vardır. Uyak düzeni, divan, semai ve kalenderi de olduğu gibidir. Kafiye düzeni şiire göre değişir. Kelime...

Selis, Aruz, Edebiyat, Taslak
Faik Bey (Hacı)
5 yıl önce

özellikle büyük formdaki eserleri dikkat çeker. Kâr, beste, ağır semai ve yürük semai formlarındaki bu eserlerin sayısı 40 kadardır. Ayrıca çok sayıda...

Faik Bey (Hacı), Acem, Bestenigar, Durak, Dügah, Dügah Kâr, Evcara, Gerdaniye, Hacı Arif Bey, Hicaz, Hüseyni