Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. Aruz vezniyle veya hece vezniyle yazılır. Her iki vezin de yaygın olarak kullanılmıştır. Hece ile söylenenler 4 + 4 = 8'li hece vezniyle aruz ile söylenenler ise. dört veya iki mefailün (mefailün / mefailün / mefailün / mefailün veya mefailün / mefailün) vezniyle söylenmişlerdir. Kafiye düzeni koşmanın aynısıdır: İlk dörtlük aaab veya abab veya abcb şeklinde olur, diğerleri ise dddb / eeeb / fffb... şeklinde devam eder.

Dörtlük sayısı üç ile beş arasında

Semai

Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. Aruz vezniyle veya hece vezniyle yazılır. Her iki vezin de yaygın olarak kullanılmıştır. Hece ile söylenenler 4 + 4 = 8'li hece vezniyle aruz ile söylenenler ise. dört veya iki mefailün (mefailün / mefailün / mefailün / mefailün veya mefailün / mefailün) vezniyle söylenmişlerdir. Kafiye düzeni koşmanın aynısıdır: İlk dörtlük aaab veya abab veya abcb şeklinde olur, diğerleri ise dddb / eeeb / fffb... şeklinde devam eder.

Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Semailerde genellikle sevgi ve güzellik konuları işlenir. Özel bir beste ile terennüm edilirler.

semai

bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (sözcük); semavi. türk müziğinde iki basit usulden biri. sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk koşuğu türü.

semai

Osmanlıca semai kelimesinin Türkçe karşılığı.
İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik. * Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

semai

Fransızca semai kelimesinin İngilizce karşılığı.
[semer] v. sow; intersperse, scatter; spread; lose, miss

semai

Türkçe semai kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Semai] v. sow; intersperse, scatter; spread; lose, miss

Semai (Yeni Türkü) sözleri

Yeni Türkü tarafından albümünde söylenen Semai adlı şarkının sözleri.

Şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

Semai (Cengiz Coşkuner) sözleri

Cengiz Coşkuner tarafından albümünde söylenen Semai adlı şarkının sözleri.

Şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar