Semazen sema yapan kişiye verilan ad.

SEMAZEN (türkçe) anlamı
1. Sema ayininde dönen derviş.
SEMAZEN (türkçe) anlamı
2. sema âyininde sema yapan mevlevi dervişi.
SEMAZEN (türkçe) ingilizcesi
1. 1. a Mevlevi who performs the sema. 2. (a Mevlevi) who performs the sema.,

Semazen hakkında bilgiler

Semazen sema yapan kişiye verilan ad.Semazenler
Semazenler
Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar kollarını bağlayarak bir rakkamını temsil eder. Böylece Allah'ın birliğine şehadet eder.

Semazenler tek tek şeyh efendinin elini öperek izin alır ve sema'a başlarlar.

Sema', her birine “selam” adı verilen dört bölümden oluşur ve semazenbaşı tarafından idare edilir. Semazenbaşı, semazenlerin dönüşlerini kontrol ederek intizamı temin eder.

I.Selam, insanın kendi kulluğunu idrak etmesidir.

II.Selam, Allah'ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifade eder.

III.Selam bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir.

IV.Selam ise insanın yaratılıştaki vazifesine yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslam' da en yüce makam, kulluktur.

IV.Selam'ın başlaması ile “postnişin” yani şeyh efendi de hırkasını çıkarmadan ve kollarını açmadan sema' a girer. Postundan sema' meydanının ortasına kadar dönerek gelir ve yine dönerek postuna gider. Buna “Post Sema'ı” denir.

Bu arada IV.Selam bitmiş, Son Peşrev ve Son Yürüksemai çalınmış, son taksim yapılmaktadır.

Şeyhin posttaki yerini almasıyla Son Taksim de sona erer ve Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm yani “Aşr-ı Şerif” okunur. Son dualar, Allah'ın adı olan “Hu” nidaları ile son selamlaşmalarla Sema' Töreni sona erer. Şeyh Efendi'den sonra semazenler ve mutrıp da şeyh postunu selamlayıp semahaneyi terkederler.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mevlana

Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (Farsça:مولانا جلال الدین محمد رومی Mevlānā Celāl-ed-Dīn Muhammed Rūmī; d. 30 Eylül 1207 - ö. ...

Sivriada

Marmara Denizindeki adalardan biri. Hayırsızada olarakta bilinir. Piramide benzediği için Sivriada diye tanınıyor. Eski adı, yine 'sivri' anlamına gelen Oxia. 90 metre yüksekliğindeki ada, denizden çıkan bir dağın sivri ucudur. En yakın ada, 1.7 kilometre mesafedeki Yassıada'dır. ...

Mesnevi (Mevlana)

Mesnevi, Mevlana`nın 6 ciltlik eseridir. Mesnevi`yi Hüsameddin Çelebi`nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsameddin Çelebi`nin söylediğine göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram`da gezerken, otururken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de yazarmış.

Nimet Demirbağ Sanlıman

Nimet Demirbağ Sanlıman, Türk belgesel bebek sanatçısı. Bebek yapımı olarak nitelendirilse de daha önce litaratürde tam bir sınıflandırma yapacak kadar örneği bulunmadığından "belgesel bebek yapımı" olarak nitelenebilecek sanatın nadir ustalarındandır.

Şemsi Yılmaz Susamış

Sivaslı Semazen.

Semâ

Sema veya Sama, (Arapça: سماع ) duymak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Farsça'ya da Arapça'dan geçmiş ve anlam farklılaşmasına ve anlam genişlemesine uğramıştır.