Senaryo

Kısaca: Senaryo (sinema), belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kurallarını ve o günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırdan son satırına dek sinemaya uygun olarak hazırlanan metin. Bir başka deyişle senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür. ...devamı ☟

Senaryo (sinema), belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kurallarını ve o günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırdan son satırına dek sinemaya uygun olarak hazırlanan metin. Bir başka deyişle senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür.

Senaryo, bir filme konu olacak olayın, hikayenin, romanın sinema tekniğine göre sahnelere bölünerek açıklamalar ve diyaloglar tarzında hikaye edildiği yazılardır. senaryo, sesli filmler çekilmeye başlandıktan sonra ortaya çıkan ve teknik imkanların sinemada her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe önem kazanan bir türdür. senaryolar filmlerin çekilmesine temel oluştururlar. “iyi bir senaryodan kötü bir film yapılabilir ama kötü bir senaryodan iyi bir film asla yapılamaz.” (rene clair)

senaryo; süje, eşel ve tretman denen aşamalardan geçtikten sonra senaryo haline gelir. filme çekilecek konu sinemaya göre önce özet şekilde kabataslak yazılır (süje). sonra konu içindeki olayların birbirleriyle bağlantısı bir plan dahilinde kurulur. buna şema da denir (eşel). daha sonra ayrıntılar dahil edilerek konu genişletilir, karakterler çizilir ve konuşmalar yazılır (tretman). bu aşamada sinematoğrafik hikaye kurgusu ve işlenişi bakımından filmlik bir şekil alır. son olarak senaryo yazarı kendisini eleştirel bir gözle filmin tenkidini yapan seyirci yerine kor ve sinema tekniğinin inceliklerini de hesaba katarak senaryosuna son şeklini verir.

Senaryo Biçimleri

Film

Senaryo yazımı Amerikan ve Fransız tarzı olarak iki farklı biçimde gerçekleştirilir. Amerikan tarzında her sahne için altı çizili biçimde bir künye (üstbaşlık) oluşturulur. künyede sahne numarası, karakterler, mekan, iç-dış ve gece-gündüz ayrımları belirtilir. Fransız tarzı senaryonun sahneler ikiye ayrılmış sayfada solda görünecekler, sağda duyulacakların yazılmasıyla oluşturulur.

Senaryoda sadece eylemler ve dialoglar bulunur. Teknik detaylara yer verilmez. Evrensel senaryo formatında bir sayfa 1- 1,5 dakikaya denk gelmektedir.

Fiziksel biçim

Senaryo Türkiyede genelde iki tarzda yazılmaktadır.Avrupa daha doğrusu BBc format ve birde amerikan format.Sinema işinden anlayan bilirki film yönetmenin kafasındadır ve senaryo taslak halinde düz bir metin gibi yazılsada işe yarar. Ancak senaryolar, mekanlarda dahil olmak, üzere belli başlı ilk önce kitap halinde yazılır ve sonradan düz bir metine dönüştürülür.

senaryo

1 . Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin:
"Şuuraltında yaşayan senaryo, kocasının yanlış rol oynaması ile baştan aşağı değişti."- M. Ş. Esendal.
2 . mecazBir olayı başka bir yöne, bir amaca ulaştırmak için uydurulan yalan.

senaryo

Türkçe senaryo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. scenario, screenplay, script, book, continuity, playbook

senaryo

bir tiyatro, sinema, televizyon ya da radyo yapıtının, sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.

senaryo

Türkçe senaryo kelimesinin Fransızca karşılığı.
scénario [le]

senaryo

Türkçe senaryo kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Drehbuch, Szenarium, Szenario

İlgili konular

senaryo (sinema) sanat teknik

Alexx - 2 ay önce
Potansiyel bir senaryo veya diğer görsel medya projeleri için bir plan görevi görerek olay örgüsüne, karakterlere, temalara ve genel yapıya genel bir bakış sağlar. Bir değerlendirme tipik olarak tam bir senaryoya göre daha az ayrıntılı ve resmidir ancak vidmate basit

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.