Sentaks

Kısaca: Sentaks cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır. ...devamı ☟

Sentaks cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır. }

sentaks

Söz dizimi.

sentaks

Türkçe sentaks kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. syntax

sentaks

sözdizimi.

sentaks

Türkçe sentaks kelimesinin Fransızca karşılığı.
syntaxe [la]

sentaks

Türkçe sentaks kelimesinin Almanca karşılığı.
Satzlehre, Syntax

İlgili konular

gramer

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sözdizim
3 yıl önce

Sözdizim, söz dizimi ya da Fransızcadan ödünçleme biçimiyle sentaks, doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını inceleyen ve bu dildeki cümlelerin...

Birkhoff'un teoremi
6 yıl önce

Birkhoff'un simgeleme teoremi dağılımlı kafeslerle ilgilidir. Birkhoff'un teoremi (denklemsel mantık), sentaks ve semantik sonucun çakıştığını gösterir....

Sosyal bilimler
3 yıl önce

Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) Demografi Dilbilim Sentaks (söz dizimi) Fonetik (ses bilgisi) Fonoloji (Ses bilimi) morfoloji (biçimbilim)...

Sosyal bilimler, Antropoloji, Bilim, Coğrafya, Dilbilim, Ekonomi, Müzikoloji, Nöropsikoloji, Psikoloji, Sanat, Siyaset bilimi
Groovy
3 yıl önce

olarak şu özelliklere sahiptir: Statik tipler ve dinamik tipler List, map, array, regular expression, range tipleri için yerel sentaks desteği Closurelar...

Groovy, Java, Programlama dili, Ruby, Smalltalk, James Strachan, Bob McWhirter
Edimbilim
3 yıl önce

dilsel fiilleri ve dilin kullanımını araştıran dil bilimsel bir alandır. Sentaks ve semantiğin yanı sıra dilsel göstergelerin özellikleriyle uğraşan semiyotiğin...

Adobe Illustrator
3 yıl önce

dokuzuncu sürümünden sonra köklü bir değişim geçirdi. EPS tabanlı ve özel bir sentaks kullanan eski yapısından, PDF tabanlı daha modern ve birlikte çalışılabilirliği...

Adobe Illustrator, 2005, Adobe, Mac OS, Mac OS X, Pdf, QuarkXPress, Svg, Vektörel, Windows, İşletim sistemi
Gürcücenin lehçeleri
6 yıl önce

gelişmiştir. Gürcüce’nin diyalektlerinin farklılıkları sesbilgisi, morfoloji, sentaks ve sözcüklere dayalıdır. Güney Kafkas dillerinden Megrelce, Lazca ve Svanca...

Hikmet Cevdet-zade
6 yıl önce

Kitabı, Leningrad, 1931 Çağdaş Türkçenin Grameri: Fonetik, Morfoloji, Sentaks, Leningrad, 1934 (Kononov'la ortak) ^ Üstünyer, İlyas; Diasemidze, Gülnara...