Dil bilgisi, dilbilgisi ya da gramer, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip, kurallarını saptayan bilim dalı. Bir dili seslerinden cümlelere kadar, içerdiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde anlam ve görevlerini kapsayacak şekilde inceler.

Gramer

Gramer ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dil bilgisi

gramer

gramer isim [[Fransızca]] grammaire 1 . Dil bilgisi. 2 . Dil bilgisi kitabı:

gramer

gramer isim [[Fransızca]] grammaire

gramer

dilbilgisi.

gramer

Türkçe gramer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. grammar

gramer

Türkçe gramer kelimesinin Fransızca karşılığı.
grammaire [la]

gramer

Türkçe gramer kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grammatik, Sprachlehre

İlgili konuları ara

Yanıtlar