Sextus Pompeius

Sextus Pompeius Magnus Pius ya da kısaca Sextus Pompeius, Roma Cumhuriyetinin sonlarında (M.Ö. 1. yüzyıl) yaşamış Romalı general. İkinci üçlü hükümdarlık`in karşısına çıkan son muhaliftir.

`u," target="_blank"> Augustus`un donanmasına karşı kazandığı zaferin anısına basılmıştır. Ön yüzde Messina deniz feneri, arka yüzde ise Octavian`ı yenen Scylla adlı canavar.] Sextus Pompeius, Büyük Pompey`in (Gnaeus Pompeius Magnus) üçüncü karısı Mucia Tertia`dan olan oğludur. Büyük kardeşi Gnaeus Pompeius`da aynı kadındandır. Her ikiside babaları Romalı büyük general Büyük Pompey`in gölgesinde büyümüşlerdir. Sezar`ın M.Ö. 49 yılında Rubicon nehrini geçmesiyle başlayan iç savaşta, Sextus`un büyük kardeşi Gnaeus pek çok Romalı muhafazakar senatörün yaptığı gibi doğuya kaçan babasını takip etti. Sextus, üvey annesi Cornelia Metella`ya göz kulak olmak için Roma`da kaldı. Pompey`in ordusu M.Ö. 48`de Pharsalus savaşını kaybedince Pompey hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Cornelia ve Sextus onunla Lesbos adasında buluştu ve birlikte Mısır`a kaçtılar. Mısır`a ulaştıktan bir süre sonra aynı yılın 29 Eylüllünde babasının bir ihanet sonucu öldürülmesine şahit oldu. Pompey`in ölümünün ardından Cornelia Roma`ya döndü ancak Sextus ertesi yıl Afrika`da bulunan Roma eyaletlerindeki Sezar muhaliflerine katıldı. Metellus Scipio, Genç Cato, kardeşi Gnaeus ve diğer senatörlerle birlikte Sezar`a ve ordusunu karşı koyma hazırlıklarına giriştiler.

Sezar`ın muhaliflerle ilk savaşı olan M.Ö. 46 yılındaki Thapsus savaşını kaybeden Metellus Scipio ve Cato intihar etti. M.Ö. 45`de, Sezar Pompeius`un kardeşini Hispanya`daki Munda savaşında yendi. Gnaeus Pompeius idam edildi ancak genç Sextus bir kez daha kaçmayı başararak Sicilya`ya gitti.

Roma`da, Sezar 15 Mart M.Ö. 44 tarihinde elebaşlığını Cassius ve Brutus`un yaptığı bir grup senatör tarafından öldürüldü. Bu cinayet, ortamı yatıştırmak bir yana Sezar`ın mirasçıları ve suikastçileri arasında yeni bir iç savaşın başlamasına yol açtı. Sezar`ın intikamını almak ve tüm muhaliflerini bastırmak amacıyla Octavian, Marcus Antonius ve Marcus Aemilius Lepidus arasında İkinci üçlü yönetim oluşturuldu. Sicilya`da bulunan Sextus Pompeius tam anlamıyla bir isyancıydı ancak Triumvirlerin önceliği Sezar`ın katilleri Cassius ve Brutus`tu. Böylece tüm adayı bir üs haline getiren Sextus, orduyu geliştirmek ve daha önemlisi güçlü bir donanma oluşturmak için aradığı zamana ve kaynağa sahip oldu.

Brutus ve Cassius Filippi savaşını kaybetti ve intihar ettiler. Bu olayın ardından triumvirler yönlerini Sicilya ve Sextus`a çevirdi.

Ancak bu andan itibaren, Sextus güçlü bir direnişe hazırlandı. Ertesi yıl süren çatışmalarda her iki tarafta kesin bir zafer elde edemedi ve M.Ö. 39`da Sextus ve triumvirler arasında bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşmanın nedeni doğuda Partlara karşı muhtemel bir savaştı. Antonius, mümkün olan en fazla lejyonu toplamayı düşündüğünden Sicilya cephesinin güvenliğini geçici bir süre de olsa sağlamak gerekiyordu. Barış uzun sürmedi. Octavian ve Antonius arasında sık sık yaşanan didişmeler Sextus`a karşı bir savaşın yeniden başlaması için gerekli politik motivasyonu sağlıyordu. Octavian yeniden Sicilya`yı fethetmeyi denedi ancak ilki M.Ö. 37`de Messina`da ve ikincisi M.Ö. 36 Ağustosun da olmak üzere iki deniz savaşında da yenildi. Ancak Octavian çok yetenekli bir general olan Marcus Vipsanius Agrippa`ya sahipti. Sadece bir ay sonra Agrippa Sextus`un donanmasını Naulochus burnu açıklarında bozguna uğrattı. Sextus, yegane destek üssü Sicilya`yı terk ederek doğuya kaçmak zorunda kaldı.

Sextus Pompeius M.Ö. 35`de Milet`te yakalandı ve mahkemeye çıkarılmaksızın Antonius`un gözdesi Marcus Titius`un emriyle idam edildi (Pompeius Roma vatandaşı olduğundan bu yasadışı bir durumdu). Vahşice öldürülmesi yıllar sonra Octavian ve Antonius arasındanki ilişkiler kopma noktasına geldiğinde Octavian tarafından bir silah olarak kullanılacaktı.

Kronoloji

 • M.Ö. 48 - Babasının suikast sonucu öldürleceği Mısır`a gitmesi.
 • 47/M.Ö. 45 – Afrika`da muhalefet.
 • M.Ö. 45 - Munda savaşında yenilgi.
 • M.Ö. 42 - Güçlü bir donanma ile Sicilyanın kontrolü.
 • M.Ö. 39 - Octavianus ve Antonius ile Misenum anlaşması.
 • M.Ö. 37 - Messina açıklarında Octavian`ı yenmesi.
 • M.Ö. 36 -
  • Ağustos, Octavian`ı tekrar yenmesi.
  • Eylül, Agrippa tarafından Naulochus burnu açıklarında yenilmesi.
 • M.Ö. 35 - Milet`te yakalanması ve idam edilmesi.


Kaynak

 • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Pompeius |tarih=26 Şubat 2008 |dil=İngilizce |madde=Sextus Pompeius

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gnaeus Pompeius
6 yıl önce

general. Gnaeus Pompeius, Büyük Pompey'in üçüncü karısı Mucia Tertia'dan olan oğludur. Hem Gnaeus Pompeius hem de kardeşi Sextus Pompeius Roma tarihinin...

Pompey (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Gnaeus Pompeius, Gnaeus Pompeius Magnus'un en büyük oğlu. Sextus Pompeius, Gnaeus Pompeius Magnus'un küçük oğlu, Magnus Pius olarak da bilinir. Sextus Pompeius...

Julia Antonia
6 yıl önce

kendisine iyi davrandığı halde, Roma'dan ayrıldı. Sextus Pompeius'a asla güvenmemişti. Sextus Pompeius Sicilya'da olduğundan, Julia Yunanistan'a, oğlu Antonius'un...

Naulochus Deniz Muharebesi
6 yıl önce

Jül Sezar'ın muhaliflerinden ve büyük Romalı general Pompey'in oğlu Sextus Pompeius ve Octavian'ın generali Marcus Vipsanius Agrippa arasında Sicilya'daki...

Munda Muharebesi
6 yıl önce

hayatta kalmayı başaran Pompeius taraftarı askerlerde katıldı. Bu birliklere Pompeius'un oğulları Gnaeus Pompeius ve Sextus ile birlikte Sezar'ın Galya...

MÖ 39
6 yıl önce

Sextus Pompeius ile triumvirler arasında bir barış anlaşması imzalandı. Ağustos / Eylül - Yaşlı Antonia, Roma'nın ilk imparatoru Augustus'un yeğeni Ekim...

Mí– 39, 1. yüzyıl, M.í–. 1. yüzyıl, M.í–. 2. yüzyıl, M.í–. 36, M.í–. 37, M.í–. 38, M.í–. 39, M.í–. 40, M.í–. 41, M.í–. 42
Cornelia Metella
6 yıl önce

takipçisi olarak MÖ 48 yılındaki Farsalus savaşının ardından oğlu Sextus Pompeius ile birlikte onunla Mytilene'de buluşmuştur. Birlikte Pompey'in öldürüleceği...

Marcus Claudius Marcellus (Julio-Claudian hanedanı)
6 yıl önce

Marcellus, amcasının Sextus Pompeius ile yapacağı barış için henüz üç yaşında Sextus'un kızlarından biriyle nişanlandı (Sextus Pompeius'un yenilmesi üzerine...

Marcus Claudius Marcellus (Julio-Claudian hanedanı), Aedile, Agrippa Postumus, Britannicus, Caesar Divi Filius Augustus, Caligula, Claudia Antonia, Claudia Augusta, Claudia Octavia, Claudius, Gaius Caesar