19 Ağustos 1630 gecesi, rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in elini öperken heyecanlanıp 'Şefaat ya Resulallah' diyecek yerde 'Seyahat ya Resulallah' diyerek kendi geleceğine farklı bir kapı aralayan garip bir gezgin, tam elli yıl boyunca bütün Osmanlı coğrafyasını adım adım dolaştı.

Seyahatname

19 Ağustos 1630 gecesi, rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in elini öperken heyecanlanıp Şefaat ya Resulallah diyecek yerde Seyahat ya Resulallah diyerek kendi geleceğine farklı bir kapı aralayan garip bir gezgin, tam elli yıl boyunca bütün Osmanlı coğrafyasıı adım adım dolaştı.

Kimi zaman han odalarında menakıb dinledi, kimi zaman da çarşıların kalabalığına karışıp değişik kültürlerin insanlarıyla tanıştı.

Zengin konaklarına misafir oldu; dağ başlarında, terkedilmiş kalelerde bir ateşin etrafına toplanmış bozkırlarla dertleşti.

Liman kentlerine uğradı; yıkık surları adımlarıyla ölçtü, binbir çeşit nesneyi elleriyle tarttı.

Kervanlara katılıp hayallerin ötesine yürüdü.

Çağlar öncesinin kralları, sultanları sanki onun arkadaşıydılar; öykülerini anlattılar, kıssadan hisse verdiler. O, bütün bir Osmanlı geleneğinin zamanı ve mekanı aşan hafızası idi.

Asıl adı bilinmiyor; ama dünya onu Evliya Çelebi olarak tanıdı.

Bütün bunları anlattığı kitabı, artık Dünya Edebiyatı'nın ayrılmaz bir eseri haline gelmiş olan Seyahatname'dir.Seyahatname eseri tam metin olarak Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştır.

seyahatname

Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser:
"Seyahatname okumanın tadını öteden beri bilirim."- A. Haşim.

İlgili konuları ara

Yanıtlar