Simgecilik

Sembolizm ya da simgecilik, en genel anlamıyla farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır.

Simgecilik

Detaylı bilgi için bakınız: Sembolizm

Simgecilik

düşünceleri anlatmada simgeler kullanma, sembolizm. sanat yapıtının değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, imge ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, sözcüklerin müzik ve imge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu ayrımlarının bile sezdirilebileceğini insan usunun simgelerden başka bir şey olmadığını ileri süren görüş, sembolizm.

Simgecilik

Sembolizm:
"Burada artık simgecilik maddi dünyanın isyan dolu bir ifadesi olmaktan çıkmıştır."- S. İleri.

Simgecilik

Türkçe Simgecilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. symbolism

Simgecilik

Türkçe Simgecilik kelimesinin Fransızca karşılığı.
symbolisme [le]

İlgili konuları ara

Yanıtlar