Sinema Tarihi

Kısaca: Sinemanın bulunuş, doğuş ve gelişme evrelerini sanat, estetik, uygulayım, uygulayımbilim, işleyim, ekonomi, toplumbilim yönlerininde göz önüne alarak araştıranh; bütün bu evrelerdeki filmleri, film türlerini, bunlardaki çeşitli öğelerin özellik ve gelişmelerini, bu yaratı ve gelişmelerde katkıları olan kişileri, sinema üzerine düşünce ve kuramları, dünya sinemasıyla olan ilişkileri, etkileşimi ele alan tarih dalı. Sinema tarihi tarih araştırmlarının kural ve yönte ...devamı ☟

Sinemanın bulunuş, doğuş ve gelişme evrelerini sanat, estetik, uygulayım, uygulayımbilim, işleyim, ekonomi, toplumbilim yönlerininde göz önüne alarak araştıranh; bütün bu evrelerdeki filmleri, film türlerini, bunlardaki çeşitli öğelerin özellik ve gelişmelerini, bu yaratı ve gelişmelerde katkıları olan kişileri, sinema üzerine düşünce ve kuramları, dünya sinemasıyla olan ilişkileri, etkileşimi ele alan tarih dalı. Sinema tarihi tarih araştırmlarının kural ve yöntemlerine sıkı sıkıya uymak zorunda olduğu gibi, sanat tarihçilerinin yöntemlerinede uymak zorundadır. Öte yandan genelde uygulayım bilim, işleyim, ekonomi, toplumbilim bir sanat dalının incelenmesinde ve tarihihnin yazılmasında ele alınan konumlar olmasa da ya da çok kısa açıklamalarla yatinirse de, sinemanın bir sanat olarak gelişmesinde ve ürünün ortaya konmasında, yapısı bakımından, yukarıda sıralanan yan dallara ayrılmaz biçimde bağlıdır ve bunları göz önüne almayan bir sinema tarihi düşünülemez. Öte yandan sinema tarihinin yazılabilmesi için, yine bu sıralanan dalları uzmanlarca kendi başlarına ayrıntılı araştırma ve incelemelerinin yapılmasıda gerekir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.