Sinirbilim

Kısaca: Sinir bilimi sinir sisteminin yapısı, işlevi, gelişimi, genetiği, biyokimyası, fizyolojisi, farmakolojisi ve patolojisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Davranış ve öğrenme ile ilgili çalışmalar da sinir biliminin alt dalları arasındadır. ...devamı ☟

Sinirbilim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sinir bilimi

sinirbilim

Türkçe sinirbilim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. neurology

sinirbilim

sinir sistemini inceleyen ve sağaltımı ile uğraşan tıp dalı, nöroloji.

sinirbilim

Türkçe sinirbilim kelimesinin Almanca karşılığı.
die Neurologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sinirbilim
2 yıl önce

düzenleyen Avrupa Sinirbilim Dernekleri Federasyonu Her iki yılda bir farklı Avrupa şehri. MDBF, İngiliz Sinirbilim Derneği, Alman Sinirbilim Derneği (...

Sınırbilim
4 yıl önce

Sınır-bilim (İngilizce: fringe science), yerleşmiş bir disiplinde, ana-arter (genel kabul edilen) veya geleneksel olarak kabul edilegelmiş (ortodoks) teorilerden...

Bilişsel sinirbilim
2 yıl önce

sinirbilim, hem sinirbilim hem de psikolojinin bir dalıdır ve davranışsal sinirbilim, bilişsel psikoloji, fizyolojik psikoloji ve duyuşsal sinirbilim...

Drosophila melanogaster
2 yıl önce

böcek türünün Latince adıdır. Moleküler genetik, gelişimsel biyoloji ve sinirbilim çalışmalarında sık sık kullanılır. Ayrıca uzaya ilk giden hayvan türüdür...

Nörofizyoloji
2 yıl önce

-logia, "bilgi") sinir sisteminin işleyişi ile ilgilenen bir fizyoloji ve sinirbilim dalıdır. Temel nörofizyolojik araştırmanın birincil araçları arasında...

Santiago Ramón y Cajal
5 yıl önce

ilgili orijinal ve öncü niteliğindeki araştırmaları nedeniyle modern sinirbilimin babası olarak birçok kişi tarafından kabul edilmektedir. Çizim konusundaki...

Nöral tüp
2 yıl önce

Klinikleri Nöroşirürji - Özel Konular. 6 (2). ss. 4-8. ISSN 1308-1128.  ^ "Sinirbilim ve Beyin - 3: Sinir Sisteminin Embriyolojik Oluşumu ve Gelişimi". Evrim...

Ergonomi
2 yıl önce

Endüstri Mühendisliği bölümünde okutulmaya başlanmıştır. Ergonomi ile sinirbilimin birleşiminden oluşan nöroergonomi kavramı ise ilk kez 1998 yılında Raja...

İşbilim, Bilim, Makine, Mühendislik, Taslak, Çevre, İnsan