Sivas (Il)

Kısaca: Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Sivas ili, Mezopotamya ve arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. ...devamı ☟

Sivas (il)
Sivas (il)

{{Trİl| İl adı=Sivas| Bölge=İç Anadolu Bölgesi| Harita adı=Sivas| Yüzölçümü=28477| Nüfus=794.000| Nüfus yoğunluğu=27| Plaka kodu=58| Telefon kodu=346| İlçe sayısı=16| Vali= Veysel DALMAZ| İnternet Sitesi=http://www.sivas.gov.tr/| }} Sivas Mezopotamya ve Karadeniz arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. 13.yüzyıla ait Gök Medrese, çifte minareli medrese ve mavi medreseleri çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerdir. Ulu Camii ise 1100 yılında inşaa edilmiştir. Ayrıca Sivas Türkiye`nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci ilidir, başka bir özelliği ise Türkiye`nin köy adedi en çok olan ili olmasıdır. Sivas coğrafi açıdan kıraç, yeşili maalesef az, sert iklimli bir yerdir. Sivas`ın başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Ikliminin elverdiği ölçüde yetiştirilebilen ancak tahıl ürünleri, şeker pancarı, patates gibi ürünlerdir.

Türk İstiklal Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya`dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu`nun yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50` ve 38° 14` doğu boylamları ile 38° 32` ve 40° 16` kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 58`dir.

İsminin kökeni

Şehrin ismi kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün evrimleşerek türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de yunancada `saygıdeger, yüce` anlamına gelir ki, Latince Augustus`un yunanca karşılığıdır. Bu da pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasindaki rivayetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden“Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivayete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” manasına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir.

Tarihçe

Sivas`ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal İlçesi Çukurtarla ve Kavak Nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ (maden taş devri M.Ö.5000-3500) ile Tunç devri (M.Ö.3000-1500) buluntuları elde edilmiştir. Sivas`ın yazılı tarihi M.Ö.2000 yılı başlarında Hititlerle başlamakta olup, merkez Tatlıcak Köyü ile Uzuntepe köylerinde bulunan höyük ve Gürün Şuğul Vadisindeki Hititçe yazılar başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Balkanlar üzerinden Anadolu`ya gelen Friglerin Hititleri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas`ta Frig yerleşimi Hitit yerleşim alanlarının üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas`tan geçmektedir.

Anadolu`daki Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin zamanla Roma İmparatorluğuna bağlandığı, önemli yol kavşağı üzerinde bulunan şimdiki şehir merkezinin iskan edildiği ve Sebasteia adını aldığı bilinmektedir. Bu ad, rivayete göre Pontus Kralı Polemonos`un karısı Pitodoris`ce verilmiş ve Roma İmparatoru Augustus`a ithaf edilmiştir.

Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, 395`te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde kaldı.1059`da Anadolu`ya giren Türkmen güçleri ve 1064`te Alparslan`ın önünden kaçan Selçuklu şehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süre hakimiyet sağlamışsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi 1071 Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu hakimiyetinde kalan Sivas`ta 1075`te Danişmend Beyliği kuruldu. Danişmend Beyliğinin taht kavgaları ile zayıf düşmesinden sonra Anadolu Selçuklularını yeniden birleştiren I.Mesud, 1152`de Sivas`ı ele geçirdi.

Bizanslıların da karıştığı taht ve egemenlik kavgaları sırasında Anadolu Selçukluları ile Danişmendliler arasında sürekli el değiştiren Sivas, 1175`te II.Kılıçarslan tarafından kesin olarak Selçuklulara bağlandı. Daha sonra İzzeddin Keykavus Sivas`ı başkent yapmış, uzun müddet Sivas`ta kalarak günden güne genişleyen Sivas Şehri mamur edilmiş ve 1217 yılında Şifaiye Medresesini yaptırmıştır. İlim adamlarını Sivas`ta toplayarak şehri büyük bir ilim merkezi haline getirmiştir. İzzeddin Keykavus`un türbesi, yaptırdığı medrese içinde bulunmaktadır.

1220 Yılında İzzeddin Keykavus ölünce yerine I. Alaeddin Keykubat hükümdar oldu. Bu dönem Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi oldu. Moğol istilasını dikkatle izleyen ve önlemler almaya çalışan sultan 1224`de Sivas`ı surlarla çevirerek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev`in kötü yönetimi sırasında sıkıntı çeken halk, 1240 yıllarında ayaklanarak Sivas`ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar Anadolu`yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyasettin Keyhüsrev`i 1243`te Kösedağı Savaşında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas`ı işgal ettiler. Moğollara bağımlı duruma gelen Selçukluları, bir süre de Moğollar tarafından kurulan İlhanlı devleti ile idare etti. Sivas ili bu dönemlerde büyük bir gelişme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti olmuştur.

Anadolu`da yarım asır kadar devam eden İlhanlılar devrinde Vali Demirtaş Sivas`a yerleşmiş ve istiklalini ilan ederek Sivas`ta uzun yıllar saltanatını sürdürmüştür. Demirtaş`tan sonraki Sivas Valisi sırayla, Alaeddin Eratna oğlu Gıyasettin Mehmet, Alaeddin Ali ve oğlu Mehmet Bey`dir. Ali Bey`in ölümünden sonra yerine geçen yedi yaşındaki Mehmet Bey`i Kadı Burhaneddin saltanatından uzaklaştırarak Sivas`ta kendi adıyla anılan devletini kurmuştur. Sivas`ı onarmak için de birçok çabalar göstererek surların etrafında hendekler kazdırılmış, kaleleri tamir ettirilmiştir. Akkoyunlu aşireti reisi Kara Osman`la yaptığı muharebe sonunda katledilmiş yerine oğlu Alaeddin geçmiştir. Bu sırada Timurlenk Anadolu`ya akınları başlamıştır. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Amasya`yı almış Sivas`a yaklaşmıştır. Güneyde Karamanlıların baskısına dayanamayan Alaeddin, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bir davetle Sivas`ı teslim alan Yıldırım Beyazıt, şehri vali olarak tayin ettiği en büyük Şehzadesi Emir Süleyman`a vermiştir. Sivas Osmanlıların eline geçtikten bir yıl sonra 1400 yılında Timur`un istilasına uğramış, bir süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas`a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesi`nde belirtildiği gibi Sivas zamanının en önemli eyaletlerinden biridir (40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir).

Sivas`a birçok vali atanmış, bunlar içinde belki de ismi hiç unutulmayacak olan Halil Rıfat Paşa`nın yaptırdığı yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen halkımızın hizmetindedir.

KitaplarLinkler} }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sivas
3 yıl önce

Sivas, Türkiye'nin Sivas ilinin merkezi olan şehirdir. İç Anadolu Bölgesi'nin en eski ve önemli kentlerinden biridir. Doğusunda Hafik, güneyinde Ulaş...

Sivas, Cumhuriyet İœniversitesi, Kangal köpeği, Timurlenk, Buruciye Medresesi, Ulu Cami, 1919, Sivas Kongresi, 4 Eylül, Erzurum, Samsu
Damlacık, Sivas
6 yıl önce

Damlacık, Sivas ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Sivas il merkezine 31 km uzaklıktadır. ^ "Damlacık Köyü". yerelnet. 24 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından...

Damlacık, Sivas, 1979, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas
Doğanca, Sivas
4 yıl önce

Doğanca, Sivas ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı Seyfik'tir. Sivas il merkezine 27 km uzaklıktadır. ^ Nişanyan, Sevan. "Index-Anatolicus:...

Doğanca, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
Koyuncu, Sivas
6 yıl önce

belirtilmeli] Köyde Camız (manda) yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sivas’ın güney batısında ve il merkezine 28 km uzaklıktadır. Türkiye portali Yerelnet...

Koyuncu, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
Mescidli, Sivas
6 yıl önce

Mescitli, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. 3 km yukarıda bulunan köy heyalan ve selden dolayı afet bölgesi olarak görüldüğünden şimdiki yerine...

Hanlı, Sivas
6 yıl önce

Hanlı, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. İlk olarak ”Han Önü” adı verilen mevkiye kurulmuştur. Sivas'ın güney batsında ve il merkezine 58 km...

Hanlı, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas
Karaçayır, Sivas
4 yıl önce

Karaçayır (bucak merkezi), Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Eski bir Türkmen yerleşimi olan köyün adı girişindeki Karaçayır adındaki çayırlık...

Karaçayır, Sivas, 1956, 1968, 1977, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004
Asarcık, Sivas
3 yıl önce

Asarcık, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Sivas merkeze 65 km uzaklıkta bulunan köyde 2019 TUİK verilerine göre 223 kişi yaşamaktadır. Yaklaşık...

Asarcık, Sivas, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acıdere, Sivas, Acıpınar, Sivas