Siyonizm Hareketi

Kısaca: Filistin toprakları üzerinde ulusal bir yahudi devleti kurma amacı taşıyan milliyetçi yahudi hareketi. Yaklaşık iki bin yıl kadar önce bölgeden çıkartılan Yahudilerin tekrar bu topraklara dönmeleri için, XVI ve XVII. yy.'da bir dizi "mesih", hareketleri ortaya çıktı. Fakat Yahudilerin Filistine dönmesi konusu daha çok XIX. yy. başlarında Hristiyan çevrelerce gündeme getirildi. Batı'nın laik kültürüne ayak uyduramayan Doğu Avrupalı Yahudiler, Çarlık yönetiminin Yahudi karşıtı "pogrom (yıkım y ...devamı ☟

Filistin toprakları üzerinde ulusal bir yahudi devleti kurma amacı taşıyan milliyetçi yahudi hareketi. Yaklaşık iki bin yıl kadar önce bölgeden çıkartılan Yahudilerin tekrar bu topraklara dönmeleri için, XVI ve XVII. yy.'da bir dizi "mesih", hareketleri ortaya çıktı. Fakat Yahudilerin Filistine dönmesi konusu daha çok XIX. yy. başlarında Hristiyan çevrelerce gündeme getirildi. Batı'nın laik kültürüne ayak uyduramayan Doğu Avrupalı Yahudiler, Çarlık yönetiminin Yahudi karşıtı "pogrom (yıkım yada kargaşa) hareketleri üzerine, Filistin'e yerleştirmeyi özendirmek için Havevei Sion'u (Sionu Sevenler) kurdular. Bu hareket eski Kudüs tepelerinde, Sion'da somutlaşan Filistin topraklarına bağlılığın uzantısıydı.

Avrupa'da anti-semitizm hareketinin yaygınlaşması ve Theodor Herzl'in savunduğu yurt edinme düşüncesi, siyonizme siyasal bir nitelik kazandırdı. 1897 yılında Herzl ve Weizmann'ın öncülüğünde İsviçre'de toplanan Siyonist Kongre Siyonizmin Yahudi halkının Filistin topraklarında bir yurt yaratmayı amaçladığını içeren Basel Programını onayladı. Bu dönemden sonra Filistin'e Yahudi göçü hızlanmıştır. İngiltere siyonizmi bölgede güçlenen Arap ulusçuluğunu dengeleyecek bir araç olarak görüyordu. I. Dünya Savaşının başlamasıyla siyonizmin siyasal yönü yeniden ön plana çıktı. İngiltere'de yaşayan Rus yahudilerinden Weizmann ve Sokolow Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasını öngören Balfour Bildirisinin yayınlanmasında önemli rol oynadılar. Milletler Cemiyetinin Filistin'i İngiliz Manda yönetimine bırakan belgesinde de (Temmuz 1922) bu bildiriye gönderme yapılarak konuya yer verilmiştir. Dünya Siyonist Örgütünün yönlendiriciliği ile bölgede Yahudi göçü hızlanmış ve Filistindeki Yahudi nüfusu 1933'te 238 bine yükselmiştir. Filistin'in giderek Yahudi devletine dönüşümü, Arapları siyonizme ve onun destekçisi İngiliz politikasına karşı ayaklandırdı. 1929'da ve 1936-1939 arasında Arap ayaklanmaları, İngilizleri soruna bir çözüm bulmaya yöneltmiştir. Almanya'da Nasyonel Sosyalistlerin iktidara gelmesi ile göç hareketi hızlanırken, bir çok ülkedeki Yahudiler de siyonizme daha sıcak bakmaya başladılar. Araplarla Yahudiler arasındaki gerginliğin giderek artması sonucun, İngiltere sorunu 1947 yılında BM'ye götürdü. Burada yapılan çalışmalarda Filistin topraklarının bölünmesine karar verildi. Bu kararın verilmesinden sonra beliren kargaşa ortamında 14 Mayıs 1948'de Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Ulusal Konseyi İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan ederken Siyonizm bölgedeki siyasal amacına ulaşmış oluyordu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyonizm
3 yıl önce

alan ideolojik fikir hareketidir. Modern Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa'da ulusal bir canlanma hareketi olarak hem şiddetlenen...

Siyonizm, Birleşmiş Milletler, 1948 Arap-İsrail Savaşı, 1948, Balfour Deklerasyonu, 1917, Milliyetçilik, II. Dünya Savaşı, Musevilik, Theodor Herzl, İsrail, 1917
Der Judenstaat
6 yıl önce

Birnbaum tarafından ortaya çıkarılan Siyonizm terimiyle birlikte Herzl, daha tanınmaya başladı. Bu milliyetçi hareketler 1948 yılında İsrail'in doğuşuyla...

Theodor Herzl
3 yıl önce

baronların ve bankerlerin oldukça ilgisini çekti. Hovevei Zion gibi Siyonizm hareketi destekçileri ise Herzl'e koşulsuz destek verdiler ve hemen onun yanında...

Theodor Herzl, 1860, 1904, Kişi, Mayıs 2, Siyonizm, Taslak, Temmuz 3, Yahudi, İsrail
Filistin Komünist Partisi
6 yıl önce

ulusal hareketini, "İngiliz emperyalizmine karşı çıkan ve İngiliz emperyalizminin müttefiki olan Yahudi burjuvazisinin Siyonizm'ini yadsıyan bir hareket" olarak...

Filistin Komünist Partisi, Anarşist komünizm, Anti-komünizm, Avrupa komünizmi, Dördüncü Enternasyonal, Komintern, Komünist devlet, Komünist partilerin listesi, Komünizm, Kuzey Kore, Küba
Yahudiler
3 yıl önce

Bir ulusal kurtuluş hareketi: "Siyonizm, kökenleri Kutsal Kitap dönemlerine kadar uzanan bir modern ulusal kurtuluş hareketidir." (Rockaway, Robert....

Musevi, Abraham ibn Ezra, Aramice, Asur, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Humaş
Abraham Foxman
3 yıl önce

Revizyonist Siyonizmin kurucusu Vladimir Jabotinsky'yi desteklemekteydi. Genç Foxman, aralarında siyonist gençlik grubu Betar, Jabotinsky Gençlik Hareketi, sol...

Abraham Foxman, 1987, ABD, ADL (İftira ve İnkarla Mücadele Birliği), Amerika Birleşik Devletleri, Fethullah Gülen, II. John Paul, Kişi, Nelson Mandela, Siyonist, Taslak
1904
3 yıl önce

1830) 10 Mayıs - İngiliz kâşif Henry Morton Stanley 3 Temmuz - Siyonizm hareketinin kurucusu Theodor Herzl 5 Temmuz - İbrahim Abay, Kazak şair ve yazar...

1904, 10 Mayıs, 10 Ş�ubat, 11 Mayıs, 13 Ağustos, 15 Temmuz, 1840, 1899, 19. yüzyıl, 1900, 1901
Yeni Tarihçiler
6 yıl önce

Siyonistler ve eski Tarihçiler, Post-Siyonizm'in Siyonizm projesinin toptan inkarı olduğunu ve Siyonizmi bir ulus hareketi olarak değil de koloni olgusu olarak...