Siyonizm

Kısaca: Etimolojik olarak, Kudüs yakınlarındaki Sion Dağı'ndan gelen bir sözcük olan siyonizm, bugün Sion Kudüs'ü ve yahudilerin inandığı Vadedilmiş Topraklar'ı sembolize etmekte ve 19. yy.'ın son çeyreğinde yurtsuz olan Yahudilerin Filistin'de bir Yahudi devleti (İsrail) kurma isteği üzerine doğmuş bir ideoloji ve politik hareketi tanımlamaktadır. ...devamı ☟

siyonizm
Siyonizm

Etimolojik olarak, Kudüs yakınlarındaki Sion Dağı'ndan gelen bir sözcük olan siyonizm, bugün Sion, Kudüs'ü ve yahudilerin inandığı Vadedilmiş Topraklar'ı sembolize etmekte ve 19. yy.'ın son çeyreğinde yurtsuz olan Yahudilerin Filistin'de bir Yahudi devleti (İsrail) kurma isteği üzerine doğmuş bir ideoloji ve politik hareketi tanımlamaktadır.

Filistin'de ilk yerleşmeler, Theodor Herzl'in 1897'de ilk Siyonist Kongre'yi toplamasından sonra başlamıştır. 2 Kasım 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un yayınladığı Balfour Deklerasyonu, 1917 ile Yahudilere Filistin'de toprak verme sözü verilmiştir. Bunun üzerine Yahudi yerleşimcilerin sayısı hızla artmıştır. 1948'e gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler yaşanan sorunları çözmek için Filistin topraklarını bölerek, İsrail devletinin kurulması yoluna gitmiştir. Hemen akabinde çıkan Arap-İsrail savaşı neticesinde ise İsrail galip gelmiş, sahip olduğu toprakları daha da genişletmiştir.

Siyasi Siyonizm, milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl Avrupası'nda, Theodore Herzl'in önderliğinde ortaya çıktı. Hareketin önderliğini yapan Yahudilerin çoğu dindar değildi; Yahudi toplumunu din eksenine göre değil, millet eksenine göre yaratmayı hedefliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından Siyonist hareket, ana hedefi olan Yahudileri Filistin'e yerleştirme projesini hızla hayata geçirdi. II. Dünya Savaşı sırasında Nasyonel Sosyalistlerin soykırımına maruz kalan Yahudilerin de Siyonistler tarafından büyük kafileler halinde Filistin'e götürülmesi ile birlikte, Yahudi vatanının yaratılışı tamamlanmış oldu.

Siyonist ideoloji Yahudileri bir vatanda toplamayı ve bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı hedeflerken, dini değerlerden ziyade ulusal değerleri ön plana çıkarmaktaydı. Siyonistlere göre, Yahudiler yalnızca ayrı bir dini topluluk değil, ayrı bir ulus, ayrı bir ırktı ve bu ırka mensup tüm insanların tek bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Bu çatının neresi olacağı sorusuna da Siyonistler dini değil, din dışı bir cevap aramışlar ve önce Uganda'yı düşünmüşlerdir. Tarihe "Uganda Planı" olarak geçen proje işlememiş ve Siyonist hareket hedef olarak Filistin'de karar kılmıştır. Ancak Filistin'e önem vermelerinin nedeni, bu bölgenin dini anlamı değil, "Yahudi ulusunun tarihsel vatanı" oluşuydu.

Siyonizm zamanla sömürgeci ve işgalci bir projeye dönüşmüş olduğu yolundaki düşüncelerden dolayı eleştiriye tabi tutulmuş, asırlardan beridir söz konusu topraklarda yaşamakta olan insanların zorla ve baskıyla evlerinden, topraklarından çıkarılmaları tepkiye neden olmuştur.

İlgili başlıklar

Siyonizm Hareketi Siyonizm'in Felsefesi

siyonizm

XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım.

siyonizm

Türkçe siyonizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Zionism

siyonizm

xix. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde kent soylu yahudilerce ortaya atılan filistin' de bağımsız bir yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım.

siyonizm

Türkçe siyonizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
sionisme [le]

siyonizm

Türkçe siyonizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zionismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyonizm
3 yıl önce

Siyonizm (İbranice: צִיּוֹנוּת‎, romanize: Tsiyyonut), tarihî İsrail Toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden...

Siyonizm, Birleşmiş Milletler, 1948 Arap-İsrail Savaşı, 1948, Balfour Deklerasyonu, 1917, Milliyetçilik, II. Dünya Savaşı, Musevilik, Theodor Herzl, İsrail, 1917
Der Judenstaat
6 yıl önce

Judenfrage" yani "Yahudi sorunu için modern çözüm önergesi."'dir. Erken Siyonizmin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen bu kitapta ifade edildiği...

Yevanik
6 yıl önce

benimsenmesinden dolayı asimile olmaları Romanyotlar'ın ABD ve İsrail'e göç etmesi Siyonizm ideolojisiyle İbranice'nin favori dil haline gelmesi Yahudi Soykırımı sonucu...

I. Siyonist Kongre
3 yıl önce

Herzl, 1896'da yazdığı Judenstaat (Yahudi Devleti) isimli bir kitapta Siyonizm'in kuruluşunu anlatmış, 1897'de I. Siyonist Kongre ile Dünya Siyonist Teşkilâtı...

Vadedilmiş topraklar
3 yıl önce

vadedilmiştir. Bununla birlikte sınırlarının tam olarak belirtilmemiş olması nedeniyle bu tanım da oldukça tartışmalıdır. Kutsal Topraklar Kenan Ülkesi Siyonizm...

Vadedilmiş topraklar, Vadedilmiş topraklar
Neturei Karta
6 yıl önce

Neturei Karta, Aramice Şehrin Muhafızları anlamına gelen bir tamlama olup Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaatidir. Kurucusu ise Moşe Hirş'tir. Neturei...

Neturei Karta, Aramice, Kudüs, Musevilik, Siyonizm, Tevrat, İsrail, Moşe Hirsch, Yahudi soykırımı, Ortodoks Yahudi
Theodor Herzl
3 yıl önce

(İbranice: בִּנְיָמִין זְאֵב‎; 2 Mayıs 1860 – 3 Temmuz 1904), Modern Siyonizm'in kurucu babası olan Avusturya-Macaristan vatandaşı Yahudi gazeteci, oyun...

Theodor Herzl, 1860, 1904, Kişi, Mayıs 2, Siyonizm, Taslak, Temmuz 3, Yahudi, İsrail
Komzet
6 yıl önce

diasporasına mali destek sağlama ve Sovyet yahudileri için alternatif siyonizm oluşturmak vardı. Komzet 1921 yılında kuruldu ve P.G. Smidovich tarafından...