Slav Mitolojisi

Slav Mitolojisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Slav mitolojisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Slav Mitolojisi
1 yıl önce

Slav mitolojisi, Slavların Hristiyanlığı kabul etmelerinden önce inandıkları çok tanrılı dinin mitolojisidir. Din, Ön Hint-Avrupa dinleriyle bağlantısı...

Slavlar
1 yıl önce

zayıflayarak Slav topraklarından çekilmeleri üzerine, Doğu Slavları bir Türk kavimi olan Hazarlar’ın hakimiyeti altına girmişlerdir. Ana Madde Slav mitolojisi Orta...

Slavlar, Asya, Avrupa, Batı, Boşnaklar, Bulgarlar, Din, Doğu, Güney, Hırvatlar, Katolik
Slav dilleri
1 yıl önce

Slav dilleri, Slavların konuştuğu dillerin oluşturduğu dil ailesi. Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-Slav dilleri koluna mensup olan bu dil grubu diğer...

Slav Dilleri, Belarusça, Beyaz Rusça, Boşnakça, Bulgarca, Dil, Hint-Avrupa dil ailesi, Hırvatça, Kafkas, Lehçe, Makedonca
Radagast (Tanrı)
2 yıl önce

ilişkilendirilen Batı Slav tanrısı. Pagan Slavlar tarafından gerçekten tapılıp tapılınmadığı tartışmalıdır. İsmi Slav mitolojisi tarihi açısından önemli...

Radagast (Tanrı), Mitoloji, Pagan, Radegast, Slav, Taslak
Mitoloji
1 yıl önce

Romanya mitolojisi - Sardinya mitolojisi - İskoç mitolojisi - Slav mitolojisi - İbyol mitolojisi - İsviçre mitolojisi – Tatar mitolojisi - Yunan mitolojisi-Norveç...

Mitoloji, Anekdot, Doğru, Efsane, Eskatoloji, Fabl, Folklor, Gerçek, J. R. R. Tolkien, Kelt dini, Kelt mitolojisi
Bayanay
4 yıl önce

sitesinde arşivlendi. ^ Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi (Sayfa - 95) ^ Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili...

Yek
1 yıl önce

Kazakçada ise her türlü hastalığı bildiren "Jegi" sözcüğü vardır. Baba Yaga, Slav folklorunda cadı veya büyücü bir karakterdir. O küçük çocukları kaçırır (ve...

Yek, Abra, Alkarısı, Bahamut, Bukrek, Cadı, Cin, Demirkıynak, Deniz kızı, Dev, Ejderha
Baltık dilleri
1 yıl önce

Baltık dilleri, Kuzey Avrupa'da konuşulan Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-Slav dilleri koluna bağlı bir dil grubudur. Bu dil grubu bazen doğu batı olarak...