Sodom ve Gomora, Eski Ahit`in Tekvin Kitabı`nda sözü edilen günahkar kentler. İsrail`de, Lut Gölü`nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukaddes`te adı geçen beş ``ova kenti``ni oluştururlar.

Sodom ve Gomora

Sodom ve Gomora, Eski Ahit`in Tekvin Kitabı`nda sözü edilen günahkar kentler. İsrail`de, Lut Gölü`nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukaddes`te adı geçen beş ``ova kenti``ni oluştururlar.

Tekvin`de işledikleri günahlardan ötürü gökyüzünden yağan ``kükürt ve ateşle`` yok edildiği anlatılan (19:24) bu iki kentin, İsrail`deki Şeria Irmağından Doğu Afrika`da Zambezi Irmağına uzanan Büyük Rift Vadisinde MÖ y. 1900`de meydana gelen bir depremle yok olduğu sanılır.

Arkeolojik bulgular bölgenin Orta Tunç Çağında (MÖ y. 2000-1500) ekilebilir olduğunu, tarım yapmaya yeterli tatlı su kaynaklarının da bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle Hz. İbrahim`in yeğeni ve ona inanan ilk kişi olan Hz. Lut, Sodom ve Gomora`nın yer aldığı Siddim Vadisini (Lut Gölü) hayvanları için otlak yeri olarak seçmiş olmalıdır. Kitabı Mukaddes`te sözü edilen ``kükürt ve ateş``in, bölgenin jeolojik yapısını bütünüyle değiştiren deprem sırasında yeraltındaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının patlayarak yanmasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Sodom kentinin adı, denizin güneybatı ucundaki Sodom Dağından gelir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar