Sofra Tuzu

Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir.

Sofra tuzu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yemek tuzu

Diğer anlamları

sofra tuzu

Türkçe sofra tuzu kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. table salt

sofra tuzu

Türkçe sofra tuzu kelimelerinin Fransızca karşılığı.
sel de table

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sofra Tuzu ilgili konular

 • Halite

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur.
 • Kaya tuzu

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur. Mineral tipik olarak renksiz ya da sarıdır; ancak yabancı maddele
 • Amonyum karbonat

  Hamur kabartmada maya olarak kullanılan karbonik asidin amonyum tuzu, nişadır kaymağı.
 • Kayatuzu

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur.
 • Oksalik asit

  Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden biri.Kimyasal formülü (COOH)2'dir. Tabiatta; sodyum tuzu halinde kuzukulağı bitkisi
 • Sofra tuzu

  Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından
 • Azotit

  Nitröz asidin tuzu.
 • Tampon Çözeltiler

  Kimyâda az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilâvesiyle, hidrojen iyonu derişimi değişmeyen çözeltiler. Çok seyreltik asit veya bazın
 • Mutfak tuzu

  Tuz, bir asit ve bazın reaksiyonuyla oluşur.
 • Pikrat

  Pikrat pikrik asit (2,4,6-trinitrofenol) tuzu veya esteridir. Pikrat ayrıca pikrik asidin birçok aromatik hidrokarbonlar, aromatik amineler, alifati
Sofra Tuzu
sofra tuzu