Sondaj

Kısaca: 1.1.Sondajın Tarihçesi : Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. ...devamı ☟

1.1.Sondajın Tarihçesi : Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İlk sondajın M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü darbeli sondaj tekniğine yakın bir yöntemle tuzlu su elde etmek için Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. Mısır’da da yine M.Ö. ki yıllarda basit sondaj yöntemleri kullanarak kuyular açıldığı tahmin edilmektedir Darbeli sondaj tekniği ile ilk petrol sondajı 1794 yılında Fransa’da yapılmıştır. İlk karot alma makinası 1864’de İsviçre’li bir mühendis tarafından yapılırken bugünkü sondaj makinalarının çalışma prensibini ortaya koyan ilk karot alma makinası İsveç’li maden mühendisi Craelius tarafından 1885 yılında yapılmıştır. Craelius’la darbeli teknik terkedilerek yavaş yavaş döner sondaja geçilmiştir. Türkiye’de bilinen en eski sondajlar bir Alman firması tarafından petrol araştırması amacıyla İskenderun’da açılmıştır. Tekirdağ’da açılan bir petrol kuyusunun ardından, hakkında yazılı bilgi bulunan ilksu sondajı 1920 yılında İstanbul’da açılmıştır. 1935 yılında MTA ve EİE’nin kurulması ile sondajcılığın Türkiye’deki gelişimi hızlanamış ve bugünkü seviyeye ulaşmıştır. 1.2. Sondajcılıkta Yapılan Başlıca İşler : Sondajın istenilen noktada yapılabilmesi için ilk olarak fiziki şartların sağlanması gerekir. Bu da ancak sondaj lokasyonuna ulaşmakla ve kullanılacak makina ve ekipmanı nakletmekle gerçekleşebilir. O halde öncelikler şu şekilde olacaktır : a) Yol yapımı b) Platform yapımı c) Nakliyat d) Su temini e) Monte

Sondaj yolunu en az eğimli ve kısa olacak biçimde planlamak nakliyatın kolaylığı için son derece önemlidir. Platform yeterli genişlikte ve meyilsiz olarak hazırlanmalıdır. Zeminin ıslanıp çamur olmaması için tedbirler alınmalıdır. Nakliyat, bilindiği gibi iş kazalarının meydana geme olasılığının yüksek olduğu bir çalışma sürecidir. Bu nedenle çok dikkatli vetedbirli olunmalıdır. Su hattını döşerken hattın dik olması kaygısına kapılmadan en kısa güzergah seçilmelidir. Pompanın gücünü hattın eğiminin değil, kot farkının etkilediği unutulmamalıdır. Monte çalışmasında da açılacak kuyunun derinliği ile orantılı sağlamlık esas alınmalıdır. Sondajcılıkta yapılan başlıca işler şöylece özetlenebilir : - Karot veya sediman numune alma işleri. - Yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi - Basınçlı su deneyi yapılması - Sızma deneyi (permeabilite deneyi )yapılması - Standart penetrasyon deneyi - Koni penetrasyon deneyi - Bozulmamış veya bozumuş numune alma işleri - Boya deneyleri - Kuyu sapmalarının ölçülmesi - Kuyu saptırma kamalarının kullanılması - Kuyuların borulanması 1.3. Sondajcılıkta kullanılan ölçü birimleri : a) DCDMA standartı b) Craelius metrik standartı c) Comecon standartı Bunlardan ilki Amerikan kökenlidir.BX,NX gibi. İkincisi metrik sistemdir,mm ile söylenir. 76 mm,84 mm gibi. Üçüncüsü de mm ile ifade edilen ve eski Sovyetler Birliği’nde geliştirilmiş bir standarttır.EİE’de Craelius metrik standarta uygun malzemeler kullanılmaktadır. Sondajcılıkta kullanılan ölçü birimleri ve metrik sistemdeki karşılıkları şu şelildedir : İnç(parmak) : 2,54 cm Fit(ayak) : 30,48 cm Kara mili : 1609,35 m Calon : 3,785 lt Libre(pound) : 0,453 kl 1 Atm : 1 kg/cm :760 mm-Hg : 10,3 mss 0/0 50 eğim : 45 derece 1 kw : 1,341 B.G. 1karat : 0,2 gr

Pompaların emme yüksekliği atmosfer basıncı ile ilgilidir.ortamda hava bulunmasaydı suyu emerek basmak mümkün olmazdı. Emme yüksekliği teorik olarak atmosfer basıncına yani 1 at’e eşittir. Bu da 10,3 m’ye tekabül eder.Pratikte bu yükseklik 6-7 m’dir.Yani daha yüksek bir emme düzeyi pompanın görev yapmasına engeldir. 2. SONDAJ MAKİNALARI VE POMPALAR : 2.1 Sondaj Makinalarının Tanımı : Sondaj makinası kısaca, bir kızağa veya kamyona monteli basit yapılı sondaj donanımı olarak tanımlanabilir. Büyük sondaj donanımlarında ayrı ayrı makinalarca yürütülen işlevler sondaj makinalarında birleştirilmiş ve bir makina tarafından yapılma olanağı getirilmiştir. Genellikle sığ sondajların açımında kullanılırlar. Döner sondaj donanımında döner masanın yerine sondaj makinalarında morset bulunur. Sondaj makinaları çoğunlukla etüt, maden ve su amaçlı kullanılırlar. Sondaj makinaları delme yöntemine göre üç gruba ayrılırlar : a) Rotari sondaj makinaları b) Darbeli sondaj makinaları c) Kombine çalışsan sondaj makinaları Ayrıca montaj durumuna göre rotari makinaları üç sınıfa ayırmak mümkündür : a) Kızaklı sondaj makinaları : EİE ‘ deki sodaj makinalarının tamamına yakını bu tiptedir. b) Özel amaçlı sondaj makinaları : Bunlardan Hausher sondaj makinalarının hareketli paletleri vardır. Genellikle enjeksiyon sondajlarında kullanılırlar. c) Bindirilmiş sondaj makinaları : Bir kamyon yada römorka montelidir. EİE ‘ de 2 adettir. 2.2 Sondaj Makinalarının Bölümleri : Sondaj makinaları dört bölümden oluşur. a) Tahrik ünitesi : Güç üniteleri dizel, benzinli, elektrik motorludur. EİE makina parkında bulunan sondaj makinalarından elektrik motorlu iki Hausher ve üç Diamec –250 dışındakiler dizeldir. 10 adedi su soğutmalı diğerleri hava soğutmalıdır. b) Güç aktarma organı : Kuru kavramalı tip debriyaj ve şanzumandan oluşur. c) Sondaj ünitesi : Morset kısmı, kedi başı, vinç ve hidrolik kısımdan oluşur. d) Kızak : Şase kısmıdır. 2.3. Sondajda kullanılan pompalar ve özellikleri : Sondajda dört ayrı grupta yer alan pompalar kullanılmaktadır. Bunlar pistonlu pompalar, santrfüjpompalar,dalgıç pompalar vederin kuyu pompalarıdır. EİE de bunlardan pistonlular kullanılmaktadır. a) Pistonlu pompalar : Tek pistonlu, iki pistonlu ve üç pistonlu olarak üretilirler. EİE ‘de üç pistonlu (tripleks) pompalar kullanılmaktadır. Yalnızca enjeksiyon pompaları iki pistonludur. Pistonlu pompaların santrfüjlere nazaran verimleri az ancak basınçları yüksektir. Bu nedenle sondajda tercih edilir. Tripleks pompa dengeli çalışır, hafiftir,parçalara bölünebilir. Enjeksiyon pompaları elektrik motorlu olup diğer pompalar dizel motorlu ve hava soğutmalıdır. b) Santrfüj pompalar : Basınç gereksinimi küçük debisi büyük yerlerde kullanılır. EİE de yoktur. c) Dalgıç pompalar : Elektrikle çalışır. Pompa ve motor suya batarak çalışır. d) Derin kuyu pompaları : Emme yüksekliğinin 6-7 m’den büyük olduğu yerlerde kullanılır. Suyun basma özelliğinden yararlanarak çalışır. Sirkülasyon pompaları 50-70 Atm basınçta 135-250 lt/dk debide, enjeksiyon pompaları 80 Atm basınçta ve 65 lt/dk debide su basabilmektedir. Tripleks pompaların syrok ayarı bir somun aracılığı ile ayarlanarak 35-45-50 kg/cm kare olarak basınç ayarlaması yapılabilir. Ayarlama sonucu basınç arttıkça debi düşer.

Kaynaklar

Linkler

sondaj

Türkçe sondaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
boring, drilling; inquiry, sounding

sondaj

bir yeri, bir çukuru, sonda ile yoklama, sondalama.
bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, önaraştırma.

sondaj

Türkçe sondaj kelimesinin Fransızca karşılığı.
sondage [le]

sondaj

Türkçe sondaj kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bohren, Bohrung, Stichprobe

sondaj

1 . Sonda ile yoklama, sondalama.
2 . mecazBir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, araştırma:
"Bu konudaki sondajları iyi oldu."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sondaj yapmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sondaj
3 yıl önce

Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İlk sondajın M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü "darbeli sondaj"...

Sondaj, 1794, 1864, 1885, 1920, 1935, Alman, Amerikan, Dünya, Fransa, Kaya
Kola derin sondajı
6 yıl önce

30.6 Kola derin sondajı (Rusça: Кольская сверхглубокая скважина) Sovyetler Birliği tarafından Kola Yarımadasında yapılan bilimsel sondaj kuyusunu tanımlar...

Petrol platformu
3 yıl önce

Petrol platformu büyük bir yapıdır, işçilere, sondaj, petrol ve doğalgazın okyanustan çıkarılması için makinelere ihtihaç vardır. Bazı durumlarda platformun...

Petrol platformu, Baldpate Platformu, Bullwinkle Platformu, Doğalgaz, Gullfaks C, Kıta sahanlığı, Petrol, Petronius Platformu, Sondaj, Taslak, Troll A platformu
Turgut Yaşar Gülez
6 yıl önce

Öğretim Görevliliği, Teknik Okul Maden Şubesi Akaryakıt Teknolojisi ve Sondaj Tekniği Dersi Öğretmenliği, Türkiye Petrolleri AO Petrol Alım Satım ve Tevzi...

Turgut Yaşar Gülez, 1925, 1968, 1969, 1970, 1977, 2 Haziran, 3 Kasım, 5 Haziran, 6 Mart, Ahmet Dallı
Tbm
3 yıl önce

Tünel sondaj makinesi (İngilizce: tunnel boring machine, kısaca TBM), çeşitli toprak veya kaya tabakalarını dairesel kesit çizerek kazmaya yarayan makinedir...

Maden Mühendisliği
3 yıl önce

maden mühendisleri, kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında ve su sondaj, temel sondaj, zemin iyileştirme dallarında da çalışmaktadır. Yeni gelişmekte olan...

Maden Mühendisliği, Maden Mühendisliği
Vazelin
3 yıl önce

bambaşka bir gelecek şekillenmeye başlamıştı bile. Sondaj kulesini incelerken “Rod Wax” olarak bilinen sondaj platformunun yataklara girişini sağlayarak daha...