Liberal Demokrasi

Kısaca: Liberal demokrasi, liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı hükümet şeklidir. Bir liberal demokraside vatandaşların siyasal katılımı, sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçmekle sınırlı değildir. ...devamı ☟

kaynaksız

--
Demokrasi tarihi

Demokrasi

Demokrasi çeşitlerinin listesi
align=left style="font-size: 100%"
|}

Bugün dünyada egemen olan ve bir ideal olarak yüceltilen demokrasi başına a€˜liberal` sıfatının eklendiği a€˜liberal demokrasi` olduğu için ayrı bir başlık altında incelenmeyi hak etmektedir.

Liberal demokrasinin, tüm dünyada görülen ortak uygulamalarına göre, temel nitelikleri şöyle sıralanabilir:
  • Demokrasinin temsili ve dolaylı bir biçimidir. Siyasi eşitlik prensibine uygun olarak yapılan düzenli seçimlerle iktidarın belirlediği bir sistemi ifade etmektedir.
  • Liberal demokrasi rekabete dayanan seçimlerle sürdürülür. Rekabet siyasi çoğulculuk, hoşgörü ve çatışan fikirlerin özgür bir biçimde varolabilmesi için gerçekleştirilir.
  • Liberal demokraside, devlet ile ilgili sivil toplum arasında açık bir ayrım vardır. Bu ayrım ekonomik hayatın piyasa kurallarına göre organizasyon ve özerk grup ve çıkarların meşru kabul edilmesi şartına dayanır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Demokrasi
3 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Liberal Düşünce Topluluğu
6 yıl önce

Liberal Düşünce Topluluğu, 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye'de tanıtmak, yaymak...

Liberal Düşünce Topluluğu, Barış, Hoşgörü, Hürriyet, Demokrasi, Adalet, İnsan hakları, Liberal, 1992, Etik, í–zgürlük
Radikal demokrasi
3 yıl önce

şekilde demokrasinin liberal tanımını genişletmektir. "Radikal demokrasi" "demokrasinin kökü" demektir. Laclau ve Mouffe, liberal demokrasi ve müzakereci demokrasinin...

Müzakereci demokrasi
3 yıl önce

tarafından geliştirilen bir liberal demokrasi kuramı ve oydaşmacılığı amaç edinen bir demokrasi anlayışıdır. Müzakereci Demokrasi özünde Belçika ve İsviçre...

Oydaşmacı demokrasi, Atina demokrasisi, Belçika, Demokrasi, Devlet, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi
Hristiyan demokrasi
3 yıl önce

Hristiyan demokrasi, merkez sağ bir ideolojidir. Bu ideoloji, ülke içinde "Hristiyanlık ilkelerinin" uygulamasına dayalıdır. Kamu içinde Hristiyan ahlakı...

Anayasal demokrasi
3 yıl önce

Anayasal demokrasi hakların anayasa aracılığıyla tespit edilmesi ve sınırlarının belirlen­mesi demektir. 18’inci Yüzyıldan itibaren liberal düşünceye mensup...

Anayasal demokrasi, Anayasa, Atina demokrasisi, Cumhuriyet (kavram), Demarşi, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Parlamenter monarşi, Plebisitçi demokrasi
Sosyal demokrasi
3 yıl önce

Bir başka tanımlanmaya göre sosyal demokrasi, kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizlikleri liberal demokratik sistem içinde kabul edilebilir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Barış ve Demokrasi Partisi
3 yıl önce

Barış ve Demokrasi Partisi (kısaca BDP), Türkiye'de 2008 yılında kurulmuş sosyal demokrat ve sosyal liberal görüşlü siyasi partidir. Genel merkezi Ankara'nın...

Demokrasi