ExtinctionBir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif târifleri yapılmıştır: 1831’de Clawewitc, “Harbi kazanmak için muhârebeleri kullanma sanatıdır.

STRATEJI (türkçe) anlamı
1. önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
2. bir ulusun ya da uluslar topluluğunun
3. barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik
4. ekonomik
psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilim ve sanatı.
STRATEJI (türkçe) anlamı
5. 1 . Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
6. 2 . askerlikBir ulusun veya uluslar topluluğunun
7. barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik
8. ekonomik
9. psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı
10. sevkülceyş
STRATEJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. strategy,
STRATEJI (türkçe) fransızcası
1. stratégie [la]
STRATEJI (türkçe) almancası
1. Strategie

Strateji hakkında bilgiler

Bir milletin veya milletlerin savunmasında askeri, siyasi, ekonomik ve manevi güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunancada “Generalin Sanatı” anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif tarifleri yapılmıştır: 1831’de Clawewitc, “Harbi kazanmak için muharebeleri kullanma sanatıdır.” Moltke, “Bir çare bulma, en zor şartlar altında icraatta bulunma sanatıdır.” Baufre, “Anlaşmazlıkların halli için kuvvete başvuran iki hasmın diyalektiğidir.” diye tarif etmişlerdir.

Tariflerin yapıldığı devrelerde, milletlerarası mücadele vasıtalarının kullanılırlık derecesine tabi olarak stratejinin değiştiği görülür. Harp, 1950’lere kadar sadece bir askeri hadise olarak görülürdü. Silahlı kuvvetlerin yanında sanayinin büyük çapta etkisi olmazdı. İkinci Dünya Harbi sonlarında, harpte, Silahlı kuvvetlerin yanısıra ekonominin, sosyal ve psikolojik güçlerin de etkisi anlaşıldı ve buradan topkeyün harp kavramı ortaya çıktı.

1945’ten sonra ortaya çıkan ve günümüzde barış ve savaş hali düşünülmeksizin milletlerin topyekün bir mücadeleye girdiği devrede, strateji anlamı da şumul, yapı değiştirmiştir. Çatışma alanı (siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya askeri) ile mücadelede kullanılan vasıtalar (diplomatik baskı, ekonomik sızma, yardım, boykot, ambargo, kültürel nüfuz, yıkıcı faaliyetler, askeri tehdit) ne olursa olsun, hasım tarafın manevrasını faydasız bırakmak, muhataplarının reaksiyonlarını hesaplamak suretiyle düzenlemek sanatı olarak belirmiştir.

Strateji, uygulandığı alanlara ve kullanılış seviyesine göre sınıflandırılmış ve böylece milli strateji, askeri strateji, kalkınma stratejisi (ekonomik-sosyal strateji) gibi stratejiler ortaya çıkmıştır.

Milli strateji; milli menfaatleri sağlamak maksadıyla hazırlanan milli politika, plan ve programların bütünüdür. Tarifi ise; barışta ve savaşta milli menfaatlerin elde edilmesi için milletin politik, ekonomik ve psikolojik gücünün silahlı kuvvetlerle birlikte geliştirilmesi ve kullanılması sanatı ve ilmidir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gerçek Zamanlı Strateji

Bütün oyuncuların aynı anda oynadıkları bilgisayar oyunu türü.

Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

Gerçek zamanlı strateji oyunları (İngilizce: ``real-time strategy [RTS]``), oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunları. Bunun aksi olarak sıra tabanlı strateji oyunları vardır. Sıra tabanlı oyunlarda ...

Global Strateji Enstitüsü

Global Strateji Enstitüsü (GSE), başta Irak Türkmenleri, Irak ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere, Türkistan, Rusya, Avrupa Birliği ve Güç Merkezleri alanlarında gelişen olayları izleyerek bilgi ve veri toplayan, saha çalışmaları düzenleyen ve bu çalışmaları değerlendirerek ...

Sıra Tabanlı Strateji

Sıra tabanlı strateji oyunları temel olarak sıra ile oynanan strateji oyunları(genelde savaş oyunları)olarak tanımlanabilir.Bu tür oyunlarda oyuncular hamlelerini sıra ile yaparlar.Hamle sırası kendisinde olan oyuncu hamlesini yaparken diğer oyuncular oyuna müdahale edemezler.Bir ...

Gerçek Zamanlı Strateji Oyunları

Gerçek zamanlı strateji oyunları (İngilizce: ''real-time strategy [RTS]''), oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunları. Bunun aksi olarak sıra tabanlı strateji oyunları vardır. Sıra tabanlı oyunlarda ...

Strateji Oyunları

== Strateji Oyunu Hakkında ==Stratejik oyun (örn: video veya masa oyunları) oyuncuların kendilerine özel taktiklerinin büyük önem taşıdığı kararlı olmayı gerektiren oyunlara denir. Bütün strateji oyunları farklı şekillerde düşündürmeyi ve tipik olarak durumsal farkındalık ...