Sudan

Sudan, yüzölçümü bakımından Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir. Başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Kenya, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire), batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir.

SUDAN (almanca) türkçe anlamı
1. npr. Sudan (n)
SUDAN (inglizce) türkçe anlamı
2. i. Sudan
SUDAN (türkçe) anlamı
3. Önemsiz
4. saçma
5. baştan savma:
6. Doğruluğu peşin peşin kabul edilmiş bir hükme sudan sebepler aradılar.- O. V. Kanık.
SUDAN (türkçe) anlamı
7. önemsiz
8. saçma
9. baştan savma
hiçbir nedene dayanmayan.
SUDAN (türkçe) anlamı
10. (Türkçe) Kadın ismi - Su gibi güzel
11. parlak
1. n. Republic of the Sudan
2. country in northeast Africa bordering the Red Sea
3. region in northern African. Sudan
4. Arab country in northern African. Sudan
5. Republic of the Sudan
country in northeast Africa bordering the Red Sea,
SUDAN (türkçe) ingilizcesi
6. n. Republic of the Sudan
7. country in northeast Africa bordering the Red Sea
8. region in northern African. Sudan
9. Arab country in northern African. Sudan
10. Republic of the Sudan
country in northeast Africa bordering the Red Sea,
Sudan (almanca) ingilizcesi
11. n. Republic of the Sudan
12. country in northeast Africa bordering the Red Sea
13. region in northern Africa,
SUDAN (türkçe) fransızcası
1. le Soudan
SUDAN (türkçe) almancası
1. adj. sudanesisch
2. sudanischnpr. Sudan
Sudan (ingilizce) italyancası
1. s. (Geog) Sudan
Sudan (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Sudán
Sudan (ingilizce) portekizcesi
1. s. Sudão (país árabe no norte da África)
Sudan (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Sudan (Arabische staat in Noord-Afrika)

Sudan nüfusu kırk milyon iki yüz otuz dört bin sekiz yüz seksen iki kişi

2015 yılı verilerine göre Sudan'ın nüfusu 40,234,882 kişidir. 1960 yılında 7,527,450 olan Sudan'ın nüfusu, 1970 yılında 10,232,758, 1980 yılında 14,418,063 ve 1990 yılında 20,008,804 kişi olmuştur. Sudan'ın 2000 yılı nüfusu ise 20,008,804 kişiydi.

Sudan hakkında detaylı bilgiSudan baayrağı
Sudan baayrağı
Sudan Kuzey Doğu Afrika'da, 3° 28' - 22° kuzey enlemleri ve 21° 49' - 38° 35' doğu boylamları arasında yer alan bir Afrika devleti. Kuzeyden Mısır, doğudan Etyopya ve Kızıldeniz, güneyden Uganda ve Zaire, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Libya devletleriyle çevrilidir. Dikdörtgen bir şekle sahip ve Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük 3. ülkesidir. Ülkenin başkenti Hartum, yönetim biçimi Cumhuriyet, resmi dili Arapça ve 2006 tahmini nüfusu 30, 894, 000 (2008 tahmini) kişidir. Sudan'ın para birimi Sudan sterlinidir.

Tarihi

Önceleri Nubia diye bilinen Kuzey Sudan bölgesinde, ilk yaşayanlar zenci kabilelerdir. Bundan sonra 18. yüzyıla kadar (Kush, Makurra, Alva ve Funj gibi çeşitli) Mısırlı kabileler idaresinde kaldı.

1825-1843 yılları arasında, Osmanlı valileri tarafından yönetildi. 1863 yılında, Mısır Hidivi İsmail Paşa, Sudan topraklarını kontrolü altında tuttu.

1882-1898 yılları arasında kendini Mehdi ilan eden bir sapığın arkasından giren bir kısım insanların elinde kaldı. Bu tarihte Anglo-Mısırlıların (Mısırlı İngilizlerin) işgaliyle yönetimi general Horatio Herbert aldı. 1956 yılında ise, bağımsız bir devlet oldu.

1958'de general İbrahim, askeri bir darbeyle işbaşına geldiyse de 1964'te güney isyanları sonucu çekilmek zorunda kaldı. 1969'da yeni bir askeri darbeyle başa İhtilal Konseyi geçti. Fakat hükümeti sivil üyeler kurdu ve başbakan sivildi. Darbeyi gerçekleştiren general Cafer el-Nümeyri'ye karşı 1972'de yeni bir komünist darbe teşebbüsü olduysa da başarısız kaldı. Bu arada ülkede çeşitli anlaşmazlıklar başgöstermişti. 1973'te 8 Filistinli gerilla, ABD Savunma Delegesini ve Milli Ateşesini öldürdüler.

1976 yılında yeni bir ihtilal teşebbüsü bastırıldı ve bunu gizlice destekleyen Libya ile siyasi münasebetler bozuldu. 1981 yılında Libya ile bazı çatışmalar görüldü. Nümeyri yurtdışında bulunduğu bir zamanda darbe yapılarak iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri yönetim yeni bir anayasa hazırlayarak 1986 Nisanında seçime gitti. Seçimleri neticesinde hiçbir parti tek başına iktidara gelemediğinden koalisyon hükümeti kuruldu. Hükumet ülke güneyindeki karışıklıkları sona erdiremedi. Bunun yanı sıra ekonomik problemlerle sarsılan hükumet 1989'da kansız bir darbeyle devrildi. Milli Kurtuluş Devrim Komite Konseyi başkanı Tuğgeneral Ömer el-Beşir'in güneydeki asilerle görüşme çabaları netice vermedi. Ülkede asilerle hükümet kuvvetleri arasında mücadele devam etmektedir (1994 Şubat).

Fiziki YapıSudan Afrika kıtasının doğusunda yer alır
Sudan Afrika kıtasının doğusunda yer alır
Sudan yaklaşık 2.504.000 km2lik yüzölçümüyle Afrika kıtasının en geniş ülkesidir. Büyük Sahra Çölünün doğu ucunu meydana getirir. Kuzeyinde Mısır, Batısında Libya, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyinde Zaire, Uganda ve Kenya ve doğusundaEtiyopya ve Kızıldeniz yer alır. Başşehir Hartum 476.218 nüfuslu olup, en büyük şehirdir.

Ülkenin batısı, güneyi ve doğusu, bazı yerleri 3000 m'ye kadar ulaşabilen dağlar ve tepelerle çevrilmiştir. Güneybatıda Nil Havzası ile Kongo Havzasını yine bu dağlar ayırmıştır. Nil, Sudan'ın en önemli fiziki özelliğidir. Nehir ülke boyunca akar. Önceleri Beyaz Nil ve Mavi Nil adında iki büyük kol halinde, Hartum'a kadar gelirler ve burada birleşerek esas Nil'i meydana getirirler. Beyaz Nil'in diğer adı Bahr-el-Cebel olup, Akdeniz'den yaklaşık 490 km güneyinde yer alan Nimule'den Sudan'a girer. Viktoria Gölünden doğan bu kol, No Gölünde daimi bir kanala dönerken batıdan gelen Bahr-el-Gazel Nehrinin sularını da alır. Mavi Nil ise, Tana Gölünden doğar. Daha kuzeyde Ana Nil, Atbara Nehriyle birleşir. Ana Nil'in suları ağustos ve eylül aylarında, Hartum bölgesinde oldukça artar ve bu sular nisan ayında aşağı yukarı 16 defa daha azalarak en düşük seviyesine gelir. Suların coştuğu ve sellerin çoğaldığı dönemlerde Mavi Nil ve kolları, Aşağı Nil sularının toplam hacminin % 70'ini ve nisan ayındaysa % 20'sini ihtiva eder.

Kuzeydoğu Sudan bölgesinde, dik Kızıldeniz Tepeleri yer alır. Batıda Darfur bölgesinde bulunan yaklaşık 3070 m yüksekliğindeki Marra Dağı, volkaniktir. Orta kısımda granit tepelerden meydana gelmiş Nuba Dağları bulunur. Yükseklikleri 900 m civarındadır. Uganda sınırında yer alan Dongotona ve Tmatong dağları umumiyetle tropikal ormanlarla kaplıdır. Ülkenin en yüksek yeri olan Kinyeti Dağı burada olup, yaklaşık 3187 m'dir.

Sudan'ın sadece kuzeyi dağsız olup, açık ve geniş çölün başlangıcıdır. Nil Nehrinin doğusunda kalan çöllere Nubian Çölü ve batısında kalanlarına ise Libya Çölü adı verilir. Ülkenin % 24'üne yakın bir bölümü çöldür.

İklim

Sudan'ın tropikal iklimi kuzeyden gelen kuru hava ve güneyden gelen nemli hava kütlelerinden büyük ölçüde tesir görür. Kuzeyin kuru hava kütlesi kışın soğuk ve yazın sıcak getirir. Düşük bir nem oranına sahiptir ve ortalama sıcaklığı 47 dereceyi bulur. Güneyin nemli hava kütlesi ise Atlantik ve Hint Okyanuslarından Sudan'a yüksek nem ve bol yağış getirir. Güneyde bu yağışlar yıllık ortalama 120 mm civarındadır. Kuzeyde, özellikle çöl bölgesinde hemen hemen hiç yağış görülmez.

Tabii Kaynakları

Sudan toprakları, kuzeyde kumlu ve çakıllı çöllerden ve güneyde organik yapılı kum-kil karışımlı kuvvetli topraklardan ibarettir. Bu iki bölge arasındaki Sudan Yaylası killi topraklardan teşekkül etmiştir. Ayrıca yaylada bol miktarda koz (goz)lar da mevcuttur. Bu kozlar, ondüleli kum yığınları olup, üzerleri yoğun yağışlarla yeşeren seyrek bitkilerle örtülüdür. Ülkenin geri kalan kısımları ise kozsuz olup, killi topraklara sahiptir.

Bitki örtüsü büyük ölçüde yağışlara göre değişiklik gösterir. Kuzeyde az miktarda akasya fundalıkları ve kıt çöl otu bulunur. Güneyde yağışlar sebebiyle, savanalar ve gövdeleri boş tipik ağaçlar yetişir. Beyaz Nil yakınlarında çok sulu çimenlik araziler ve çayırlar, Bahr-el-Gazal bölgesi civarında ise tropikal bol yağış alan ormanlar mevcuttur.

Ülkede vahşi hayvan pek azdır. Ehli hayvanlardan daha çok kümes hayvanları keçi, koyun, sığır ve deve yetiştirilir.

Ülkenin en önemli tabii kaynaklarından biri de hiç şüphesiz Nil ve kollarının sularıdır. Çöle ve dolayısıyla Sudan'a hayat getiren bu sular halkın biricik gelir kaynağıdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Sudan'ın nüfusu 31 milyon olup, sahip olduğu 1, 886, 068 km2lik arazisine göre, dünyanın en seyrek nüfus yoğunluğu olan, ülkelerinden birisi durumundadır. Nüfus yoğunluğu kuzey bölgelerde km2ye 2 kişi ve güneyde, yerleşme alanlarında 25 kişiden ibarettir. Nüfusun % 25'ine yakın bir bölümü Beyaz Nil ile Mavi Nil arasındadır. Bu bölge ülke topraklarının sadece % 6, 5'ini teşkil eder. Ülkenin yıllık nüfus artışı % 3, 7'dir.

Etnik yapı itibariyle kuzeyde genellikle Araplar ve Nubianlılar, güneyde ise Nilotikler, Sudanlılar ve Zenciler yaşar. Sudan hem Afrika ve hem de Ortadoğu adetlerinin, dillerinin ve kültürlerinin karıştığı bir ülkedir.

Kuzey bölgede yaşayan insanların tamamına yakın bir bölümü Müslümandır. Hemen hemen hepsi Arapça konuşur. Bunlar çoğu göçebe veya yarı göçebedirler. Eski Kuş kabilesinin devamı olan Nubianlılar da Müslüman olup Arapça bilirler. Kendi asıl yerli dillerini ve lehçelerini de konuşurlar. Bunlar genellikle avcılık, balıkçılık ve hayvancılık yapar.

Sudan'ın kuzey bölgeleri genellikle, Arapça konuşurken güney bölgelerde hakim bir dil yoktur. Aşağı yukarı 80 lehçe çeşitli bölgelerde konuşulmaktadır. Güneyin bu insanları iki ana gruba ayrılabilir: Nil Nehri havzasında yaşayan Nilotikler ve diğer bölgelerdeki Nilotik olmayanlar. Nilotikler esas itibariyle Dinka, Nuer ve Shilluk kabilelerinden meydana gelmiştir. Dinkalar güneyde kalabalık kabiledir. Nilotikler, Nilotikçe konuşurlar. Çoğu Müslümandır. Çok az bir kısmı Animist ve Hıristiyandır. Hayvancılık ve tarım yaparlar. Nilotik olmayanların içinde en kalabalığı Kongo ve Nil havzaları arasında yaşayan Azendelerdir. Çoğunlukla avcılık ve çiftçilik yaparlar.

Çeşitli Sudan lehçeleri konuşan daha birçok kabile mevcuttur. Bunlardan batıda, Bahr-el-Gazal'de olan Kreish, Moru ve Bongu kabileleri sayıca en kalabalık olanlarıdır.

Sudan halkının okuma-yazma oranı % 20 civarındadır. Genç nüfusun yarısı okula devam eder. Ülkenin öğretim dili Arapçadır. Ülkede temel eğitim Kur'an-ı kerim öğreten okullarla yapılır. Hartum'da bir üniversiteyle Kahire Üniversitesinin bir fakültesi vardır.

Siyasi Hayat

Sudan, demokratik bir cumhuriyet olmasına rağmen bağımsızlığından bu yana genelde darbe neticesinde başa geçen askeri idareler tarafından yönetilmiştir. Devlet Başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. İdari olarak 15 ile ayrılmıştır. Ayrıca güneyde yer alan üç ilin ortaklaşa mahalli bir hükümeti vardır. Ülke yönetiminde Yüksek İhtilal Konseyi, başkana yardım eder. Sudan BM'e ve Afrika Birliği Teşkilatı (OAU)na üyedir. Hartum ülkenin resmi başşehridir.

Ekonomi

Bugünkü Sudan ekonomisi esasen iki büyük ekonomiye ayrılır. Bunlardan birincisi temel olarak pamuk üretimine ve ihracatına dayanan modern sektör, ikincisiyse geçim veya nafaka sektörü diye adlandırılabilen tarım ve çobanlığa dayalı sektördür. Sudanlıların % 90'ı bu ikinci sektöre dahildir.

Cezire Projesinin uygulanmasıyla Sudan'ın pamuk üretimi bir hayli artmış durumdadır. Yapılması düşünülen birçok baraj, kanal ve sulama sistemi, bayındırlık ve ulaşım sistemlerinin ihtiyacını bu projeden sağlamak yoluna gidilmektedir.

Sudan arazisinin sadece % 3'lük bölümü ekilidir. Halbuki daha bunun altı misli arazi ekime müsaittir. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır: Tahıl, patates, Afrika darısı, şekerkamışı, sebze, tütün, yerfıstığı, susam, mısır, hurma, pamuk, yulaf, pirinç, kahve ve süpürgedarısı.

Ülkede hayvancılık daha çok deve, keçi, koyun ve sığır üzerinedir.

Nüfusun % 95'i pamuk üretimi, tarım ve hayvancılık üzerinde istihdam edildiği için, endüstri ve sanayinin ekonomi üzerine tesiri çok azdır. Endüstri daha çok tarım ve hayvan ürünlerine dayandırılmıştır. Ülkenin en önemli endüstri kolları tekstil ve gıda maddeleridir.

Yeraltı zenginlikleri bakımından daha çok krom, altın, bakır, beyaz mika, asbestos ve demir elde edilir. Ülkenin diğer önemli gelir kaynakları orman ürünleri, özellikle mahun, balıkçılık ve turizmdir. İthalatı ihracatının hemen hemen üç mislidir. Dışarıdan daha çok makine, petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, gıda maddeleri, metaller ve çeşitli tüketim malları alır. İthalatın % 13'ünü İngiltere ile yapar. Diğer ithalat yaptığı ülkelerse ABD ve Birleşik Almanya'dır. Sudan dışarıya genellikle pamuk, pamuk tohumu, sakız, yerfıstığı, susam, orman ürünleri ve çeşitli hayvan ürünleri satar. İhracatının % 22'sini Suudi Arabistan'a % 13'ünü İtalya'ya ve % 10'unu Çin'e yapar.

Sudan hükümeti ülkenin ithalat, ihracat, kamu faaliyetleri, ulaştırma ve haberleşme alanlarını kendi tekelinde tutmaktadır.

Ülkenin ulaşım sistemi henüz yeterli değildir. Karayollarının uzunluğu 6600 km olup % 59'u asfalttır. Demiryolları ise 4786 km uzunluğa sahiptir. Bahr-ül-Gazal ve Beyaz Nil yıl boyunca ulaşıma elverişlidir. Ülkede tarifeli sefer yapılan 10 havaalanı vardır.

Sudan nerede?

Sudan haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sudan - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 36,080,373 (Temmuz 2001 verileri)Nüfus artış oranı: %2.79 (2001 verileri)Mülteci oranı: 0.04 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Bebek ölüm oranı: 68.

Sudan - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 35.7 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme oranı: %7 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %39endüstri: %17hizmet: %44 (1998 verileri)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10 (2000 verileri)İş gücü: 11 milyon (1996 ...

Sudan'ın Tarihçesi

Önceleri Nubia diye bilinen Kuzey Sudan bölgesinde, ilk yaşayanlar zenci kabilelerdir. Bundan sonra 18. yüzyıla kadar (Kush, Makurra, Alva ve Funj gibi çeşitli) Mısırlı kabileler idaresinde kaldı. 1825-1843 yılları arasında, Osmanlı valileri tarafından yönetildi. 1863 yılında, ...

Port Sudan

Port Sudan ''(Arapça:'' بورتسودان,''Bur Sudan''), Sudan'ın başlıca limanı ve Kızıl Deniz Eyaleti'nin yönetim merkezi olan kent.

Güney Sudan Millî Futbol Takımı

Güney Sudan Millî Futbol Takımı, Güney Sudan'ı uluslararası alanda temsil eden futbol takımıdır. Hala FIFA üyeliği bulunmayan Güney Sudan, yaptığı başvuru neticesinde 10 Şubat 2012'de CAF üyeliğine kabul edilmiştir..

Güney Sudan Silahlı Kuvvetleri

Güney Sudan Silahlı Kuvvetleri, Güney Sudan'ı iç ve dış tehditlere karşı korumak için kurulmuştur. Temeli 1. Sudan İç Savaşı ve 2. Sudan İç Savaşı'na dayanmaktadır. Önceden "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" adıyla Sudan hükümetine karşı silahlı mücadele veren milis ordu, ...

Güney Sudan Bayrağı

Güney Sudan bayrağı 9 Temmuz 2011 tarihinde İkinci Sudan İç Savaşı'nı sona erdiren Kapsamlı Barış Antlaşması'nın imzalanması ile kabul edilmiştir. Bayrak daha önce Sudan Halkın Özgürlük Ordusu/Hareketi tarafından da kullanılmıştır.

Güney Sudan Pasaportu

Güney Sudan pasaportu Güney Sudan vatandaşlarına yurtdışı seyahatleri için verilen belgedir. Güney Sudan Cumhuriyeti, Ocak 2012'de uluslararası elektronik pasaportları çıkartmaya başlamıştır. Pasaportlar resmen Juba'da bir törenle 3 Ocak 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Salva Kiir ...