Sultan İkinci Murad

Kısaca: İkinci Murad, yedinci Osmanlı padişahı, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi. ...devamı ☟

<b>Sultan İkinci Murad</b>
Sultan İkinci Murad
İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi. Otuz senelik saltanatı müddetince, memleketini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek, emri altında bulunan herkeste, dindar. adil ve lütufkar bir padişah namı bırakmıştır.

Sultan ll. Murad çocukluğu Amasya'da geçti. 18 yaşında tahta çıktı. Şair ve hattattı. Çok iyi bir askerdi. Şiirler yazmıştır. Zamanında Venedik donanmasıyla harbedildi. Selanik yeniden fethedildi. Düzmece Mustafa isyanı oldu ve bu isyanı bastırdı. 1422'de İstanbul'u muhasara etti. 1423'de Mora yeniden alındı. 1428'de Germiyan Beyliği Osmanlılara katıldı. Venedik ve haçlılara karşı Güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430'da Selanik yeniden alındı. 1438'de Bosna'ya hakim olundu. 1439'da Belgrad muhasara edildi. 1443'de haçlılara karşı İzladi Derbendi zaferi kazanıldı. 1444 Temmuz'unda Segadin antlaşması yapıldı, fakat haçlılar sözlerinde durmadılar. İkinci Murad küçük yaştaki oğlunu tahta çıkarınca,ümide kapılarak Osmanlı topraklarına girdiler. Oğlu İkinci Mehmed (Fatih) ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Kasım 1444'de Varna Zaferi kazanıldı. Varna Zaferinden sonra İkinci Murad tekrar tahta geçti. 1445'de Mora'ya ve Arnavutluğa sefer açtı. 1448 senesinin Ekiminde haçlılar yeniden saldırdılar.Bu defa da İkinci Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 senesinde Sultan Murad bütün esirlerini salıverdi. 47 yaşında olduğu halde Edirne Sarayında vefat etti. Vasiyeti üzerine Bursa'da Muradiye Camii yanına defnedildi. Mezarının üzerini örtmemeyi, kenarlarına hafızların oturup Kur'an okuyabilmeleri için yerler yapılmasını ve Cuma günü mezara konulmasını vasiyet etmişti. Vasiyeti öylece yerine getirildi.Sultan Murad zamanında memleketin bir çok yerlerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yapılmıştır. Bunlardan birisi Edirne'deki"Üç Şerefeli Cami"dir. Cami'in yanında bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Yine Edirne'de "Muradiye Camii"ni bina ettirmiştir. Bu caminin duvarları ve mihrabı son derece güzel çinilerle süslenmiştir. Bursa'daki "Muradiye Camii"ni ve Ergene Nehri üzerindeki 170 ayaklı "Uzun Köprü"yü de Sultan Murad yaptırmıştır.Silsile-i Saadat-ı Nakşıbendiyye'den, Hace Yakub Darhi (k.s.), ,Seyhi Emir Sultan, Hacı Bayram Veli, İbn-i Haceri Askalani, Muhammediye kitabmın müellifi Yazıcızade Mühammed Efendi İkinci Murad devrinde vefat eden büyüklerdir.

Erkek çocukları : Fatih Sultan Mehmed, Ahmed, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmed (ll.)

Kız çocukları : Şehzade ve Fatma Hatun.

Ayrıca bakınız

Liste - Osmanlı padişahları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

IV. Murad
3 yıl önce

sürdü. Revan (Erivan) ve Bağdat fatihidir. IV. Murad İstanbul'da, Sultan I. Ahmed'in ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi II. Osman'ın...

IV. Murat, 10 Eylül, 1612, 1623, 1640, 27 Temmuz, 8 ޞubat, Abdülaziz, Abdülmecit, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet
III. Murad
3 yıl önce

evliliği: 1611 Damad Murad Paşa. Hüma Sultan Hatice Sultan Mihrimah Sultan - 1604'te Mirahur Ahmed Paşa ile evlenmiştir. Fahriye Sultan - 1604'te Çuhadar...

III. Murat, 1511, 1546, 1574, 1577, 1578, 1583, 1585, 1590, 1593, 1594
II. Murad
3 yıl önce

göndermiş; genç Sultan avda iken onun ağzı ile II. Murad'a onu Edirne'ye geri çağıran bir mektup yazmıştır. Bunun üzerine II. Murad kendine erişen Anadolu...

II. Murat, 1404, 1421, 1422, 1444, 1446, 1451, 15 Haziran, 3 ޞubat, Abdülaziz, Abdülmecit
I. Murad
3 yıl önce

I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar (Osmanlıca: مراد اول, Murad Bey, 1326, Bursa – 28 Haziran 1389, Kosova), Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı...

I. Murat, 1326, 1359, 1389, Abdülaziz, Abdülmecit, Birinci Kosova Savaşı, Bizans, Edirne, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet
Kara Murad Paşa
6 yıl önce

yaygınca duyulmuş ve Sultan İbrahim'in hal edilmesine başlangıç olan 7 Ağustos 1648'de oraya çıkan yeniçeri ve ulema isyanı içinde Kara Murad Ağa önemli rol...

Kösem Sultan
3 yıl önce

kendi oğlu IV. Murad'ın geçmesi konusunda karara vardı. Kösem Sultan Valide Sultan olarak Eski Saray'dan Topkapı Sarayı’na yerleşti. IV. Murad tahta çıktığında...

Kösem Sultan, 1590, 1651, Beylerbeyi, Bosna, Cinci Hoca, Genç Osman, I. Ahmet, I. Mustafa, I. İbrahim, II. Osman
Fahriye Sultan
3 yıl önce

Fahriye Sultan ya da Fathiye Sultan (ö. 1641'den sonra, İstanbul), III. Murad'ın kızı. Fahriye Sultan 1604'te Çuhadar Ahmed Paşa ile evlendirildi. Ahmed...

Esmehan Sultan
3 yıl önce

Nurbanu Sultan'a ve zevci Sokullu Mehmed Paşa'ya bıraktı ve karışmadı. 1574'te babası öldü ve yerine kardeşi III. Murad tahta çıktı. Esmehan Sultan annesi...

Esmehan Sultan, II. Selim, Kanuni, Osmanlı Devleti, Sokullu Mehmed Paşa, Çerkez, VikiProje Türk tarihi