Türk halkları

Türk halkları ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Türk dillerini konuşan halk grubudur. Farklı derecede tarihsel ve kültürel ortaklıklara sahiplerdir. Günümüzün Türk kavimleri, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da ve bazı diğer özerk Türk devletlerinde yaşarlar.

Türk Halkları hakkında detaylı bilgi

Türkler, ilk kez şimdi Türkistan dediğimiz Orta Asya'da ortaya çıkmışlardır. Pek çok bilim adamı, "Türk" kelimesini farklı anlamlarda yorumlamaktadır. Araplar'a göre "miğfer", Ziya Gökalp'e göre "töre sahibi", "yörük", "türemiş"...

Orta Asya'yı ana yurt kabul etmişler, fakat zamanla, bazı nedenlerden dolayı göç edip dünyaya yayılmışlardır.

Hem doğuya, hem batıya, Balkanlar'a, sonra da Anadolu'ya seferler düzenleyen, göç eden Türkler, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Anadolu'ya girmişler, 2. Anayurt ilan etmişlerdir. Böylece Anadolu Türk Tarihi, ya da bir başka deyim ile Türkiye Tarihi başlamıştır.

Selçuklular'dan Osmanlılar'a kadar süren 1000 yıllık Türkiye Tarihi, şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmektedir.

Büyük Türk Devletleri

*Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Türk Halkları www.nuhun.net
  • http://www.tatar.net/ Tatar.Net
Türkistan
  • http://geocities.com/ai320/turkistan.htm Türkistan'a Hoşgeldiniz!


Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Türk halkları maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türk Halkları (sıralama)

Türk halklarının sıralanması: Bu sayfada sadece Türk halkları, birbirlerine akrabağlıklarına göre sıralanmışlardır. Türk halkları hakkında daha ayrıntılı bilgiler için Türk halkları ve Türk dilleri maddelerine bakınız.== Tarihi Türk halkları ve -boyları ==* Afşarlar ...

Türk Halkları Listesi

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Rusya'daki Türk Halkları

Rusya'daki Türk halkları veya Rusya Türkleri Rusya Federasyonu dahilinde yaşayan Türk halkları.

Kafkasya'daki Türk Halkları

Kafkasya'daki Türk halkları veya Kafkasya Türkleri, Kafkasya'da yaşayan Türk halklarıdır..

Türk

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.

Türk Destanları

Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-insan ilişkileri, savaşlar, zafer ve yenilgiler, doğal yıkımlar, kahramanlık, kadına ve vatana olan sevgi bu dönem ürünlerinin başlıca ...

Türk Dilleri Ailesi

Turki dilleri ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk ...

Türk Dil Ailesi

Türk dil ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En ...

Türk Dil Alfabesi

Türk dil alfabesi veya Türk dilleri için kullanılan alfabeler günümüze kadar Türk dillerini yazmak için kullanılan alfabeleri belirtir.

Türk Halk Grubu

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Türk Halklari

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Türk Halkı

Türk aşağıdaki anlamlara gelebilir: