Türk Halkları

Kısaca: Türk halkları ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Türk dillerini konuşan halk grubudur. Farklı derecede tarihsel ve kültürel ortaklıklara sahiplerdir. Günümüzün Türk kavimleri, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da ve bazı diğer özerk Türk devletlerinde yaşarlar. ...devamı ☟

Türk halkları
Türk Halkları

Türkler, ilk kez şimdi Türkistan dediğimiz Orta Asya'da ortaya çıkmışlardır. Pek çok bilim adamı, "Türk" kelimesini farklı anlamlarda yorumlamaktadır. Araplar'a göre "miğfer", Ziya Gökalp'e göre "töre sahibi", "yörük", "türemiş"...

Orta Asya'yı ana yurt kabul etmişler, fakat zamanla, bazı nedenlerden dolayı göç edip dünyaya yayılmışlardır.

Hem doğuya, hem batıya, Balkanlar'a, sonra da Anadolu'ya seferler düzenleyen, göç eden Türkler, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Anadolu'ya girmişler, 2. Anayurt ilan etmişlerdir. Böylece Anadolu Türk Tarihi, ya da bir başka deyim ile Türkiye Tarihi başlamıştır.

Selçuklular'dan Osmanlılar'a kadar süren 1000 yıllık Türkiye Tarihi, şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmektedir.

Büyük Türk Devletleri

*Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48 Türk Halkları www.nuhun.net
  • http://www.tatar.net/ Tatar.Net
Türkistan
  • http://geocities.com/ai320/turkistan.htm Türkistan'a Hoşgeldiniz!

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kafkasya'daki Türk halkları
6 yıl önce

Kafkasya'daki Türk halkları veya Kafkasya Türkleri, Kafkasya'da yaşayan Türk halklarıdır.. Ahıska Türkleri Azeriler Balkarlar Karaçaylar Kumuklar Nogaylar...

Rusya'daki Türk halkları
3 yıl önce

Türk halkları veya Rusya Türkleri Rusya dahilinde yaşayan Türk halkları. Rusya içerisinde yaşan pek çok Türk kökenli halk bulunmaktadır. Bu halkların...

Türk devletleri Listesi
3 yıl önce

Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir....

Türk Halk edebiyatı
3 yıl önce

Zümre Edebiyatı" ve İslam öncesinden gelen sözlü bir "Halk Edebiyatı". Anadolu'ya göç eden Türkler arasında aynı ayrım devam etti. Medrese eğitimi gören...

Halk edebiyatı, Hikmet, Devriye, Ayin, Selis, İlahi, Semai, Varsağı, Şathiye, Tevhid, Kalenderí®
Türk Halk Müziği
3 yıl önce

folklorun bir parçası olan Türk halk müziği (kısaca THM), sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak...

Türkü, Anadolu, Müzik, Rumeli, Aşık Veysel, Şarkı, Türk müziği
Türk Dünyası
3 yıl önce

Türk dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını...

Türk Dünyası, Orta Asya, Türk, Türkistan
Türk halk oyunları
3 yıl önce

Türk halk oyunları, Türkiye sınırları içerisinde yapılan halk danslarıdır. Türkiye'de çeşitli biçimlerde yapılan çok çeşitli halk oyunları türleri vardır...

Türk halk oyunları, Türk halk oyunları
Kafkasya halkları
3 yıl önce

Kafkasya halkları, Kafkasya'da yaşayan halklar. Bu halklar, coğrafi olarak Kuzey Kafkasya halkları ve Güney Kafkasya halkları biçiminde adlandırılırlar...