Türki Diller

Kısaca: Turki dilleri ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En çok konuşulan Türk dili, Türkiye Türkçesi'dir. ...devamı ☟

Türki diller
Türki Diller

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türk dilleri
6 ay önce

sonradan dil tasnifine yöneldiği görülmektedir. Türkiye'de Türk dilleri ailesinin adlandırılması ve bu dillerin yalnızca bir dil mi yoksa birçok diller mi oldukları...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
Türkiye'de konuşulan diller
6 ay önce

olarak konuşulan dillerin sıralaması şöyle: Türkçe: % 88,54 Kürtçe: % 8,97 Zazaca: % 1,01 Arapça: % 2,38 Türki diller: % 0,28 Balkan dilleri: 0,23 Lazca: %...

Kafkas dilleri
6 ay önce

Azerice Kakasya'da 9 milyon konuşuru ile konuşulan en dominant Türki dildir. Bu dile ek olarak Karaçay-Balkarca, Kumukça, Nogayca, Türkçe ve Türkmence...

Dil Ailesi, Kafkas Dilleri, Kafkasya, Kartveli dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Kuzey Kafkas dilleri
Oğuz dil grubu
6 ay önce

Oğuz grubu Türki diller dil ailesinden Şaz Türkçesi'nin güneybatı koludur. Bu gruba ait dillerin toplam konuşan sayısı 120 milyon civarındadır ve Türkmence...

Oğuz grubu, Afganistan, Afşarca, Almanya, Argu grubu, Avrupa, Aynallu, Azerbaycan Türkçesi, Azerbeycan, Azeri Türkçesi, Balkan
Ogur öbeği
3 yıl önce

Bulgar grubu ya da Lir Türkçesi Türki diller ailesinin bir koludur. Bu grubun günümüzde tek hayatta kalmış olan dili, yaklaşık iki milyon kişinin konuştuğu...

Afro-Asyatik diller
6 ay önce

Asurca. Mısır dilleri Eski Mısır dili Kıptî dili. Berber dilleri Zenet Kabiliya Şloh Şavya Tuareg (Tamaşek) Çad dilleri Hausaca Kuşitik diller Somalice Afarca...

İzole Dil
6 ay önce

İzole dil (yalıtık dil), başka hiçbir dil ile akrabalığı olmayan doğal dillere denir. Sümerce, Baskça ve Elamca sıkça zikredilen izole diller olsa da...

Tunguz dilleri
6 ay önce

bulunmaktadır ve ölü bir dil olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tunguzca, Türki diller ve Moğol dilleri eskiden Altay dilleri dil ailesinde sınıflandırılmış...