Türkmen Türkçesi veya Türkmence Türkmenistan`ın resmi dili olup nüfusun %90`ı (3.

Türkmen Türkçesi hakkında detaylı bilgi

{{Dil |Dilin adı=Türkmence |Kendili dilindeki adı=Türkmençe |ülkeler=Türkmenistan, İran, Afganistan, Türkiye |kişi sayısı=6 milyon |sıra=* |dil ailesi=Ural-Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Oğuz Grubu
Türkmence
|resmi=Türkmenistan |kurum=* |iso1=tk|iso2=tuk|sil=tuk |wikidili=tk }}

Türkmen Türkçesi veya Türkmence Türkmenistan`ın resmi dili olup nüfusun %90`ı (3.500.000 kişi) tarafından konuşulan bir ::Türk dilidir. Ayrıca İran`da 2.000.000, Afganistan`da ise 500.000 kişilik azınlıklar tarafından konuşulur. Türk dilleri`nin Oğuz (Batı) lehçesine ait olan bu dil Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerine büyük benzerlik gösterir.

Alfabe

A, a, B, b, Ç, ç, D, d, E, e, í„, í¤, F, f, G, g, H, h, İ, i, J, j, Ž, ž, K, k, L, l, M, m, N, n, Ň, ň, O, o, Ö, ö, P, p, R, r, S, s, Ş, ş, T, t, U, u, Ü, ü, W, w, Y, y, í, í½, Z, z. <P>Türkmenistan alfabesinde Türkiye alfabesinden farklı olan harfler şunlardır: <b>í¤</b>: açık e <b>j</b>: c <b>ž</b>: j <b>ň</b>: genizsi n <b>w</b>: v <b>í½</b>: y <b>y</b>: ı

DilbilgisiZamirler

<B>1-Şahıs Zamirleri</B> <BR>Türkmence şahıs zamirleri aşağı yukarı Türkiye Türkçesindeki gibidir: Men, sen, ol, biz, siz, olar <p>Yönelme hallerinde n>ň değişmesi olur: maňa, saňa, oňa <P><b>2-İşaret Zamirleri</b> Türkmence işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, ol, şol. Çekimli hallerde;
  • "Bu" işaret zamiri "m" ile başlar.
  • Ek ile zamirlerin aralarına "n" sesi girer.
  • Yönelme hallerinde ise n>ň değişmesi olur.
muny: bunu, muňa: buna, onuň: onun

Fiiller

<h3>&#350;imdiki Zaman</h3> -&#253;ar, -&#253;&#228;r &#350;imdiki Zaman Eki + &#350;ah&#305;s Ekleri } |- <th colspan=8 bgcolor=#F0F0F0>&#350;imdiki Zaman</th> <tr><th colspan=4>Olumlu<th colspan=4>Olumsuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gel&#253;&#228;rin</font><td><font size=2>geliyorum </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>oka&#253;aryn</b></font><td><font size=2>okuyorum </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelme&#253;&#228;rin</b></font><td><font size=2>gelmiyorum </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okama&#253;aryn</b></font><td><font size=2>okumuyorum <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gel&#253;&#228;rsi&#328;</b></font><td><font size=2>geliyorsun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>oka&#253;arsy&#328;</b></font><td><font size=2>okuyorsun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelme&#253;&#228;rsi&#328;</b></font><td><font size=2>gelmiyorsun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okama&#253;arsy&#328;</b></font><td><font size=2>okumuyorsun <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gel&#253;&#228;r</b></font><td><font size=2>geliyor </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>oka&#253;ar</b></font><td><font size=2>okuyor </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelme&#253;&#228;r</b></font><td><font size=2>gelmiyor </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okama&#253;ar</b></font><td><font size=2>okumuyor <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0> <font size=2><b>gel&#253;&#228;ris</b></font><td><font size=2>geliyoruz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>oka&#253;arys</b></font><td><font size=2>okuyoruz </font><td bgcolor=#F0F0F0> <font size=2><b> gelme&#253;&#228;ris</b></font><td><font size=2>gelmiyoruz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okama&#253;arys</b></font><td><font size=2>okumuyoruz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0> <font size=2><b>gel&#253;&#228;rsi&#328;iz</b></font><td><font size=2>geliyorsunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>oka&#253;arsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okuyorsunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelme&#253;&#228;rsi&#328;iz</b></font><td><font size=2>gelmiyorsunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okama&#253;arsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okumuyorsunuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0> <font size=2><b>gel&#253;&#228;rler</b></font><td><font size=2>geliyorlar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> oka&#253;arlar</b></font><td><font size=2>okuyorlar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelme&#253;&#228;rler</b></font><td><font size=2>gelmiyorlar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> okama&#253;arlar</b></font><td><font size=2>okumuyorlar </font> |}

<p>

<h3>Geni&#351; Zaman</h3> } |- <th bgcolor=#F0F0F0 colspan=8>Geni&#351; Zaman</th>

<tr><th colspan=4>Olumlu<th colspan=4>Olumsuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelerin</b></font><td><font size=2>gelirim </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okaryn</b></font><td><font size=2>okurum </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmerin</b></font><td><font size=2>gelmem </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamaryn</b></font><td><font size=2>okumam <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelersi&#328;</b></font><td><font size=2>gelirsin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okarsy&#328;</b></font><td><font size=2>okursun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmersi&#328;</b></font><td><font size=2>gelmezsin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamarsy&#328;</b></font><td><font size=2>okumazs&#305;n

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geler</b></font><td><font size=2>gelir </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okar</b></font><td><font size=2>okur </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmez</b></font><td><font size=2>gelmez </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamaz</b></font><td><font size=2>okumaz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geleris</b></font><td><font size=2>geliriz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okarys</b></font><td><font size=2>okuruz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmeris</b></font><td><font size=2>gelmeyiz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamarys</b></font><td><font size=2>okumay&#305;z

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelersi&#328;iz</b></font><td><font size=2>gelirsiniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okarsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okursunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmersi&#328;iz</b></font><td><font size=2>gelmezsiniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamarsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okumazs&#305;n&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelerler</b></font><td><font size=2>gelirler

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okarlar</b></font><td><font size=2>okurlar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelmezler</b></font><td><font size=2>gelmezler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamazlar</b></font><td><font size=2>okumazlar </font> |}

<p>

<h3>Gelecek Zaman</h3> T&#252;rkmence gelecek zamanda &#351;ah&#305;slara g&#246;re fiil &#231;ekimi yoktur. Bunun yerine zamirler kullan&#305;l&#305;r.

} |- <th bgcolor=#F0F0F0 colspan=8>Gelecek Zaman</th> <tr><th colspan=4>Olumlu<th colspan=4>Olumsuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>men geljek</b></font><td><font size=2>gelece&#287;im </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>men okajak</b></font><td><font size=2>okuyaca&#287;&#305;m </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>men geljek dí¤l</b></font><td><font size=2>gelmeyece&#287;im </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>men okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayaca&#287;&#305;m <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>sen geljek</b></font><td><font size=2>geleceksin

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>sen okajak</b></font><td><font size=2>okuyacaks&#305;n </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>sen geljek dí¤l</b></font><td><font size=2>gelmeyeceksin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>sen okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayacaks&#305;n <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>ol geljek</b></font><td><font size=2>gelecek </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>ol okajak</b></font><td><font size=2>okuyacak </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>ol geljek dí¤l</b></font><td><font size=2>gelmeyecek </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>ol okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayacak <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>biz geljek</b></font><td><font size=2>gelece&#287;iz

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>biz okajak</b></font><td><font size=2>okuyaca&#287;&#305;z </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> biz geljek dí¤l</b></font><td><font size=2>gelmeyece&#287;iz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>biz okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayaca&#287;&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> siz geljek</b></font><td><font size=2>geleceksiniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>siz okajak</b></font><td><font size=2>okuyacaks&#305;n&#305;z

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> siz geljek dí¤l</b></font><td><font size=2>gelmeyeceksiniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>siz okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayacaks&#305;n&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>olar geljek<td><font size=2>gelecekler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>olar okajak</b></font><td><font size=2>okuyacaklar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>olar geljek dí¤l<td><font size=2>gelmeyecekler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>olar okajak dí¤l</b></font><td><font size=2>okumayacaklar </font> |} <p>

<h3>G&#246;r&#252;len Ge&#231;mi&#351; Zaman</h3>

} |- <th bgcolor=#F0F0F0 colspan=8>G&#246;r&#252;len Ge&#231;mi&#351; Zaman</th> <tr><th colspan=4>Olumlu<th colspan=4>Olumsuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geldim</b></font><td><font size=2>geldim </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okadym</b></font><td><font size=2>okudum </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmedim</b></font><td><font size=2>gelmedim </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamadym</b></font><td><font size=2>okumad&#305;m

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geldi&#328;</b></font><td><font size=2>geldin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okady&#328;</b></font><td><font size=2>okudun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmedi&#328;</b></font><td><font size=2>gelmedin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamady&#328;</b></font><td><font size=2>okumad&#305;n

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geldi</b></font><td><font size=2>geldi </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okady</b></font><td><font size=2>okudu </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmedi</b></font><td><font size=2>gelmedi </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamady</b></font><td><font size=2>okumad&#305;

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geldik</b></font><td><font size=2>geldik </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okadyk</b></font><td><font size=2>okuduk </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmedik</b></font><td><font size=2>gelmedik </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamadyk</b></font><td><font size=2>okumad&#305;k <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>geldi&#328;iz</b></font><td><font size=2>geldiniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okady&#328;yz</b></font><td><font size=2>okudunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmedi&#328;iz</b></font><td><font size=2>gelmediniz

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamady&#328;yz</b></font><td><font size=2>okumad&#305;n&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> geldiler</b></font><td><font size=2>geldiler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okadylar</b></font><td><font size=2>okudular </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelmediler</b></font><td><font

size=2>gelmediler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamadylar</b></font><td><font size=2>okumad&#305;lar </font> |}

<p>T&#252;rkmencenin imlas&#305;na ba&#287;l&#305; olarak: &#220;&#231;&#252;nc&#252; &#351;ah&#305;slarda g&#246;r&#252;len ge&#231;mi&#351; zaman eki her zaman -dy, -di &#351;eklinde yaz&#305;l&#305;r.
  • g&#246;rdi, g&#246;rdiler
<p>&#304;ki ya da daha fazla heceden sonra t&#252;m &#351;ah&#305;slarda bu durum g&#246;r&#252;l&#252;r.
  • d&#252;&#351;&#252;ndim, d&#252;&#351;&#252;ndi&#328;, d&#252;&#351;&#252;ndi, d&#252;&#351;&#252;ndik, d&#252;&#351;&#252;ndi&#328;iz, d&#252;&#351;&#252;ndiler


<p>

<h3>&#214;&#287;renilen Ge&#231;mi&#351; Zaman</h3> } |- <th bgcolor=#F0F0F0 colspan=8>&#214;&#287;renilen Ge&#231;mi&#351; Zaman I</th> <tr><th colspan=4>Olumlu<th colspan=4>Olumsuz <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelipdirin</b></font><td><font size=2>gelmi&#351;im </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okapdyryn</b></font><td><font size=2>okumu&#351;um

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmí¤ndirin</b></font><td><font

size=2>gelmemi&#351;im </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyryn</b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351;&#305;m <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelipdirsi&#328;</b></font><td><font size=2>gelmi&#351;sin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okapdyrsy&#328;</b></font><td><font size=2>okumu&#351;sun </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmí¤ndirsi&#328;</b></font><td><font

size=2>gelmemi&#351;sin </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyrsy&#328; </b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351;s&#305;n

<tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelipdir</b></font><td><font size=2>gelmi&#351; </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okapdyr</b></font><td><font size=2>okumu&#351; </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmí¤ndir</b></font><td><font size=2>gelmemi&#351; </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyr</b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351; <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelipdiris</b></font><td><font size=2>gelmi&#351;iz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> okapdyrys</b></font><td><font size=2>okumu&#351;uz

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelmí¤ndiris</b></font><td><font size=2>gelmemi&#351;iz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyrys</b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351;&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelipdirsi&#328;iz</b></font><td><font size=2>gelmi&#351;siniz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okapdyrsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okumu&#351;sunuz </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmí¤ndirsi&#328;iz</b></font><td><font

size=2>gelmemi&#351;siniz

</font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyrsy&#328;yz</b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351;s&#305;n&#305;z <tr></font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b> gelipdirler<td><font size=2>gelmi&#351;ler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okapdyrlar</b></font><td><font size=2>okumu&#351;lar </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>gelmí¤ndirler<td><font size=2>gelmemi&#351;ler </font><td bgcolor=#F0F0F0><font size=2><b>okamandyrlar</b></font><td><font size=2>okumam&#305;&#351;lar

</font> |}

}

Altay dil ailesi

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Türkmen Türkçesi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye Türkçesi

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Türkmen Dili

Türkmence veya Türkmen Türkçesi (Türkmen dili, Türkmençe), Oğuz öbeği içinde yer alan çağdaş Türk yazı dillerinden biridir. Çoğunluğu Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin konuştuğu dildir.

Eski Anadolu Türkçesi

Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Türkiye Türkçesi Türk dilinin Oğuz koluna dayanan ve Hazar Denizi’nin batısında, Anadolu coğrafyasında 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kullanılan bir tarihî yazı dilidir.

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı

On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simaların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmalara yer veren Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273) görülmektedir. Bunu takiben oğlu Sultan Veled'in (1226-1312) Türkçe manzumeler yazması, ayrıca hakkında pek fazla ...

Azeri Türkçesi Edebiyatı

Oğuzca adıyla anılan Batı Türkçesi zamanla iki ana devreye ayrılmıştır. Bu ayrılma Batıda Osmanlı Türk Edebiyatını meydana getirirken, Doğuda da Azeri Türk Edebiyatı teşekkül etmiştir. Aslında gerek Doğu, gerekse Batı Oğuzcası 13, 14 ve 15. yüzyıllarda pek farklılık ...

Çağatay Türkçesi Edebiyatı

Müşterek Orta-Asya Türkçesini takib eden Kuzey-Doğu Türkçesinin meydana getirdiği edebiyat, geniş manada Çağatay Türk Edebiyatını meydana getirmektedir. Divan ü Lügati't-Türk ve Kutadgu Bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra Kaşgar Türkçesi edebi kudretini ...

Klasik Azerbaycan Türkçesi

Kla. Azerbaycan Türkçesi

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Türkmence

Türkmenistan'ın resmi dili olup nüfusun %90'ı (3.500.000 kişi) tarafından konuşulur. Ayrıca İran'da 2.000.000, Afganistan'da ise 500.000 kişilik azınlıklar tarafından konuşulur. Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçesine ait olan bu dil Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerine büyük ...

Geçmişten Günümüze Türkçe

Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarindaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yillari arasina ait Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe söz yer almaktadir. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak kökenden gelmektedir ya da alış veriş sonucu...

İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı

İslami devir içinde Türk Edebiyatı ilk mahsullerini 9. asrın ikinci yarısında vermeye başlamıştır. Bunlar içinde ilk büyük eser olarak Balasagunlu Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i görülür. İkinci olarak Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati't-Türk'ü yine aynı devrin eseri ...

Türk Dili Tarihi

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerOsman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 49. ISBN 975-16-0249-1 şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya ...

Türkiye Türkmenleri

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu TürkmenleriEmre, Ahmet Cevat (1946) ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap Fonetik'', İstanbul TDK 1946 (iç kapakta ise İstanbul 1949), adlı kitap Bürhaneddin Erenler Matbaası tarafından basılmış olup, kitabın iç ...