Türkmen Türkçesi

Kısaca: Türkmen Türkçesi veya Türkmence Türkmenistan`ın resmi dili olup nüfusun %90`ı (3. ...devamı ☟

{{Dil |Dilin adı=Türkmence |Kendili dilindeki adı=Türkmençe |ülkeler=Türkmenistan, İran, Afganistan, Türkiye |kişi sayısı=6 milyon |sıra=* |dil ailesi=Ural-Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Oğuz Grubu
Türkmence
|resmi=Türkmenistan |kurum=* |iso1=tk|iso2=tuk|sil=tuk |wikidili=tk }}

Türkmen Türkçesi veya Türkmence Türkmenistan`ın resmi dili olup nüfusun %90`ı (3.500.000 kişi) tarafından konuşulan bir ::Türk dilidir. Ayrıca İran`da 2.000.000, Afganistan`da ise 500.000 kişilik azınlıklar tarafından konuşulur. Türk dilleri`nin Oğuz (Batı) lehçesine ait olan bu dil Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerine büyük benzerlik gösterir.

Alfabe

A ,a ,B ,b ,Ç ,ç ,D ,d ,E ,e ,í„ ,í¤ , F ,f ,G ,g ,H ,h ,İ ,i ,J ,j ,Ž ,ž ,K , k ,L ,l ,M ,m ,N ,n ,Ň ,ň ,O ,o , Ö ,ö ,P ,p ,R ,r ,S ,s ,Ş ,ş ,T ,t , U ,u ,Ü ,ü ,W ,w ,Y ,y ,í ,í½ ,Z ,z.

Türkmenistan alfabesinde Türkiye alfabesinden farklı olan harfler şunlardır: í¤: açık e j: c ž: j ň: genizsi n w: v í½: y y: ı

Dilbilgisi

Zamirler

1-Şahıs Zamirleri
Türkmence şahıs zamirleri aşağı yukarı Türkiye Türkçesindeki gibidir: Men, sen, ol, biz, siz, olar

Yönelme hallerinde n>ň değişmesi olur: maňa, saňa, oňa

2-İşaret Zamirleri Türkmence işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, ol, şol. Çekimli hallerde;

  • "Bu" işaret zamiri "m" ile başlar.
  • Ek ile zamirlerin aralarına "n" sesi girer.
  • Yönelme hallerinde ise n>ň değişmesi olur.
muny: bunu, muňa: buna, onuň: onun

Fiiller

Şimdiki Zaman

-ýar, -ýär Şimdiki Zaman Eki + Şahıs Ekleri } |- Şimdiki Zaman OlumluOlumsuz gelýäringeliyorum okaýarynokuyorum gelmeýäringelmiyorum okamaýarynokumuyorum gelýärsiňgeliyorsun okaýarsyňokuyorsun gelmeýärsiňgelmiyorsun okamaýarsyňokumuyorsun gelýärgeliyor okaýarokuyor gelmeýärgelmiyor okamaýarokumuyor gelýärisgeliyoruz okaýarysokuyoruz gelmeýärisgelmiyoruz okamaýarysokumuyoruz gelýärsiňizgeliyorsunuz okaýarsyňyzokuyorsunuz gelmeýärsiňizgelmiyorsunuz okamaýarsyňyzokumuyorsunuz gelýärlergeliyorlar okaýarlarokuyorlar gelmeýärlergelmiyorlar okamaýarlarokumuyorlar |}Geniş Zaman

} |- Geniş Zaman

OlumluOlumsuz geleringelirim okarynokurum gelmeringelmem okamarynokumam gelersiňgelirsin okarsyňokursun gelmersiňgelmezsin okamarsyňokumazsın

gelergelir okarokur gelmezgelmez okamazokumaz gelerisgeliriz okarysokuruz gelmerisgelmeyiz okamarysokumayız

gelersiňizgelirsiniz okarsyňyzokursunuz gelmersiňizgelmezsiniz okamarsyňyzokumazsınız gelerlergelirler

okarlarokurlar gelmezlergelmezler okamazlarokumazlar |}Gelecek Zaman

Türkmence gelecek zamanda şahıslara göre fiil çekimi yoktur. Bunun yerine zamirler kullanılır.

} |- Gelecek Zaman OlumluOlumsuz men geljekgeleceğim men okajakokuyacağım men geljek dí¤lgelmeyeceğim men okajak dí¤lokumayacağım sen geljekgeleceksin

sen okajakokuyacaksın sen geljek dí¤lgelmeyeceksin sen okajak dí¤lokumayacaksın ol geljekgelecek ol okajakokuyacak ol geljek dí¤lgelmeyecek ol okajak dí¤lokumayacak biz geljekgeleceğiz

biz okajakokuyacağız biz geljek dí¤lgelmeyeceğiz biz okajak dí¤lokumayacağız siz geljekgeleceksiniz siz okajakokuyacaksınız

siz geljek dí¤lgelmeyeceksiniz siz okajak dí¤lokumayacaksınız olar geljekgelecekler olar okajakokuyacaklar olar geljek dí¤lgelmeyecekler olar okajak dí¤lokumayacaklar |}Görülen Geçmiş Zaman} |- Görülen Geçmiş Zaman OlumluOlumsuz
geldimgeldim okadymokudum gelmedimgelmedim okamadymokumadım

geldiňgeldin okadyňokudun gelmediňgelmedin okamadyňokumadın

geldigeldi okadyokudu gelmedigelmedi okamadyokumadı

geldikgeldik okadykokuduk gelmedikgelmedik okamadykokumadık geldiňizgeldiniz okadyňyzokudunuz gelmediňizgelmediniz

okamadyňyzokumadınız geldilergeldiler okadylarokudular gelmediler
size=2>gelmediler
okamadylarokumadılar |}

Türkmencenin imlasına bağlı olarak: Üçüncü şahıslarda görülen geçmiş zaman eki her zaman -dy, -di şeklinde yazılır.

  • gördi, gördiler

İki ya da daha fazla heceden sonra tüm şahıslarda bu durum görülür.

  • düşündim, düşündiň, düşündi, düşündik, düşündiňiz, düşündiler
Öğrenilen Geçmiş Zaman

} |- Öğrenilen Geçmiş Zaman I OlumluOlumsuz
gelipdiringelmişim okapdyrynokumuşum

gelmí¤ndirin
size=2>gelmemişim
okamandyrynokumamışım gelipdirsiňgelmişsin okapdyrsyňokumuşsun gelmí¤ndirsiň
size=2>gelmemişsin
okamandyrsyň okumamışsın

gelipdirgelmiş okapdyrokumuş gelmí¤ndirgelmemiş okamandyrokumamış gelipdirisgelmişiz okapdyrysokumuşuz

gelmí¤ndirisgelmemişiz okamandyrysokumamışız gelipdirsiňizgelmişsiniz okapdyrsyňyzokumuşsunuz gelmí¤ndirsiňiz
size=2>gelmemişsiniz

okamandyrsyňyzokumamışsınız gelipdirlergelmişler okapdyrlarokumuşlar gelmí¤ndirlergelmemişler okamandyrlarokumamışlar

|}

Altay dil ailesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkmence
6 ay önce

bölgelerinde de konuşulur. Türkmence, Türki diller dil ailesinin Şaz Türkçesi grubunun Oğuz öbeği içinde yer alır ve bu öbekte Horasan Türkçesi ile beraber Doğu...

Türkmen Türkçesi, Afganistan, Altay Dil Ailesi, Azerbaycan, Azerbaycanca, Dil, Dil aileleri, Gagavuzca, Hakasça, ISO 639, Karakalpakça
V
6 ay önce

harfidir. Türkçe ismi Vedir. Almanca'da F olarak sesletilirken, Lehçe, Türkmen Türkçesi gibi dillerde V harfi bulunmaz. Köktürkçe'de de V harfi yoktur. W harfi...

V, A, Almanca, B, C, D, E, F, G, H, I
Şaz Türkçesi
5 ay önce

Şaz Türkçesi veya Doğu Türkçesi, Macar Türkologları, lehçeler tasnifi için z > r (=rotasizm) ve ş > l (=lambdasizm) değişimlerini daha esaslı saydıklarından...

Irak Türkmenleri
6 ay önce

Irak Türkmen / Türkmen lehçeleri, Türk dillerinin Batı Oğuz şubesi kapsamındadır ve sıklıkla "Irak Türkmen Türkçesi" "Irak Türkçesi" ve "Irak Türkçesi"....

Irak Türkmenleri, 1918, 1959, 674, Abdülkerim Kasım, Almanya Türkleri, Avrupa Türkleri, Balkan Türkleri, Basra, Batı Azerbaycan, Batı Trakya Türkleri
Horasan Türkçesi
6 ay önce

Wikimedia Incubator'de Horasan Türkçesi Vikipedi deneme projesi bulunmaktadır. Horasan Türkçesi (kendi dilinde: Xorasan Türkçesi, Farsça: تركي خراساني Torki...

Horasanca, 1977, Afşarca, Altay Dil Ailesi, Altay dili, Altay dilleri, Argu grubu, Ayni dili, Azerice, Baraba dili, Batı Yugurca
Karahanlı Türkçesi
6 ay önce

Karahanlı Türkçesi, Hakaniye Türkçesi,Karahanlıca veya Hakaniye lehçesi Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olan tarihî dönemlerinden biridir...

Eski Anadolu Türkçesi
6 ay önce

Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu ve Rumeli'de kullanılan Oğuz Türkçesi temelindeki ölü dildir. Batı...

Yakutça
6 ay önce

klavye Sakhatyla.ru - Çevrimiçi Saha Türkçesi-Rusça, Rusça-Saha Türkçesi sözlük Saha Türkçesi-İngilizce Sözlük Saha Alfabesi Saha Yeri ve Saha Türkçesi...

Yakutça, Azerbaycanca, Dil, Gagavuzca, Hakasça, Karakalpakça, Kırgızca, Kırım Tatarcası, Osmanlı Türkçesi, Taslak, Tatarca