Altay Dil Ailesi

Kısaca: Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay kolunda ...devamı ☟

Altay dil ailesi
Altay Dil Ailesi

Altay dilleri (Alm. Altaische Sprachen (n), Fr. Langues Altaiques, İng. Altaic Languages), Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna verilen isimdir. Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Bu dillerin bir aile meydana getirdiği teorisi ilk defa Fin bilgini Strahlanberg tarafından ortaya atılmış; Castren, Ramsted, Poppe gibi bilginlerin çalışmaları neticesinde kesinleşmiştir.

Altay dilleri ailesi; Hind - Avrupa, Çin - Tibet dil ailelerinden sonra dünyanın üçüncü büyük dil ailesidir. Altay dillerini konuşanların % 17’si Birleşik Devletler Topluluğu'nda, % 6.50’si Çin Halk Cumhuriyeti’nde, % 3.55’i başka ülkelerde, % 72,65’i ise kendi topraklarında yaşarlar. Altay kolu dillerini konuşan insanların sayısı 300 milyonu bulur ve Ural dağlarının güneyinden Japon denizine kadar ki bölgede konuşulur.

Altay dilleri, 19.878.368 kilometrekarelik bir sahada konuşulmaktadır. Bu alanın doğu-batı arasındaki mesafesi 9360 kilometreyi bulur.

Altay dillerine ait ilk yazılı belgeler sekizinci yüzyıldan itibaren görülmeye başlar.

Türk dili

Bilinen ilk yazılı belgeleri; Bilge Tonyukuk (M.S. 725), Kül-İç-Çor (719-723), Kültigin (732), Bilge Kağan (735) adlarına dikilmiş olup, Göktürk veya Orhun Abideleri adı ile anılırlar. Bunlardan önce Yenisey Mezartaşları gelir. Ancak bunlarda bir alfabe değil 158 civarında işaret bulunduran resim-yazı görülür.

Moğol dili

En eski yazılı belgesi M.S. 1225 yılına aittir ve Yesunke Taşı olarak tanınır.

Tonguz dili

Eski yazılı belgeleri ölü olan Çuçen diline aittir. Bunlar M.S. 1413 ve 1433 yıllarından kalmadır.

Kore dili

En eski yazılı belgeleri 1443 yıllarından kalma ufak parçalardır. Bu dil Altay dilleri arasında üzerinde en az çalışma yapılandır.

Japon dili

İlk yazılı belgeleri hemen hemen Türkçe ile aynıdır. Bunlardan 712 yılında yazılan Nihon Şoki küçük bir belgedir. Bundan sonra en önemli belge olarak Man’yoşu gelir.

Altay dillerinin yaşı, teori olarak, 8972 civarında olup, bu rakam Ana Altaycaya aittir. Bundan ayrılışlar başlayınca; Türkçenin 8352, Moğolcanın 7112, Tonguzca’nın 5872 sene önce ayrılmaya başladığı iddia edilmektedir. Altay ailesine mensup diller, sahib oldukları hususiyetler bakımından az çok şekil, yapı, sentaks ve ses özelliği itibariyle bugün de yakınlık gösterirler.

Asıl Altay toprakları küçük olmasına rağmen bu dilleri konuşan topluluklar, doğuya, daha geniş olarak da batıya yayılmıştır. Akın eden ordularla birlikte Altay dilleri, başta Türkçe olmak üzere, Balkanlara, Anadolu’ya, Doğu Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya, İran’a, Hindistan’a yerleşmiştir. Bugün 300 milyondan fazla insan bu dilleri konuşmaktadır.

Altay dil ailesinin ortak özellikleri

  • 1. Bu gruptaki dillerin hepsi yapı yönüyle eklemeli dildir.
  • 2. Ön ekler (artikeller) yoktur.
  • 3. Kelime türetme ve çekim son eklerle yapılırken köklerde değişme olmaz. Eklerdeki zenginlik ve çeşitlilik dikkat çekicidir.
  • 5. Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur. Bu sebeple cümlelerde cinsiyet farkından kaynaklanan değişiklik yapılmaz: Müdür – müdire, memur – memure, Halit – Halide; he – she gibi.
  • 6. Soru eki vardır.
  • 7. Aynı şekilden kaynaklandığı saptanan ortak ekler vardır. Türkçe ile Moğolca arasında bu ortaklık daha belirgindir.


Altay Dil Ailesi'ne ait diller

Altay Dil Ailesi üç ana gruba ayrılır. Türk dilleri, Moğol dilleri ve Tunguz dilleri. Tartışmalı olmakla birlikte Japonca ve Korece'de bu kola dahil edilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Altay Dilleri
2 yıl önce

Korece ve Aynu dillerinin ortak bir ataya sahip olduklarını savunan varsayımsal bir dil ailesidir. Türkçe ve Moğolca gibi Altay dil ailesinde sınıflandırılmış...

Dil dilleri, Ural Altay dil aileleri, Avrupa, Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Buryatça, Dil, Gagauz Türkçesi, Gökoğuz Türkçesi, Japon, Kazak Türkçesi, Kazan Tatar Türkçesi
Ural-Altay dil ailesi
2 yıl önce

Ural Altay Dil Ailesi (Turanca olarak da bilinir), 19. yüzyılda ve bazı ülkelerde 20. yy ortalarına kadar yaygın biçimde kabul edilen, Ural ve Altay dillerini...

Ural Altay dil grubu, Dil, Fince, Japonca, Korece, Macarca, Moğolca, Taslak, Türkçe, Tunguzca
Moğol dilleri
2 yıl önce

dilbilimcileri tarafından Altay dil ailesi artık destek görmemektedir. Türk dillerinde r>z dönüşümleri vardır. Oğur dillerinde ve Ön Türkçede bulunan "r"...

Moğol dilleri, Altay dilleri, Dil, Moğolca, Orta Asya, Taslak, Türk dilleri, Tunguz dilleri
Altayca
2 yıl önce

Altayca veya Altay Türkçesi, Türk dillerinin Sibirya grubunda yer alan bir dildir. Rusya içindeki Altay Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. Altayca, 1948 yılına...

Altayca, Afşarca, Altay Cumhuriyeti, Altay Dağları, Altay Kray, Altay dili, Argu öbeği, Ayni dili, Azerice, Baraba dili, Batı Yugurca
Ural dilleri
2 yıl önce

Ural, Altay, Hint-Avrupa dillerini ve diğer birçok dili birleştiren bir sistemdir. Ural dilleri de bu sistemde sıkça işlenen bir dil ailesidir. Ancak...

Ural Dil Ailesi, Dil, Fince, Japonca, Macarca, Samoyet dilleri, Taslak, Uluslararası Fonetik Alfabe, Ugor dilleri, Yukaghir dilleri, Fin dilleri
Türk dilleri
2 yıl önce

dil bilimi araştırmalarıyla Ural ve Altay dillerinin bir dil ailesi oluşturamayacağı düşüncesi yaygınlaşmaya başladı. Fin, Macar ve Samoyed dilleri ile...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
Korece
2 yıl önce

olarak sınıflandırılır. Buna karşın, tarihi olarak dil, Ural-Altay dil ailesi ve sonrasında Altay dilleri (makro) içerisinde sınıflandırılmış, ancak 20. yüzyılın...

Korece, ABD, Altay Dilleri, Avustralya, Brezilya, Dil, Dil aileleri, Filipinler, Güney Kore, Hangul, ISO 639
Nostratik diller
2 yıl önce

Nostratik diller, Hint-Avrupa, Ural, Güney Kafkas ve varlığı tartışmalı olan Altay dil ailelerini tek bir makro aile altında birleştiren bir varsayımsal dil ailesidir...