T7 Rna Polimeraz

Kısaca: T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaja ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsiyonunu katalizler. ...devamı ☟

T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaj ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsiyon katalizler. Etkinlik T7 RNA polimeraz sadece T7 promotörünün akış aşağısının transkripsiyon yapar. RNA oluşturmak için T7 polimerazının bir DNA kalıba, ayrıca kofaktör olarak Mg2+ iyonuna gereği vardır. RNA'yı 5'→ 3' yönünde oluşturur. Hata oranı çok düşüktür. Moleküler ağırlığı 99 kDa'dır. Nükleaz etkinliği T7 RNA polimeraz, polimeraz özelliğinin yanı sıra tek iplikli DNA ve RNA üzerinde eksonükleaz etkinliğine de sahiptir. Bu etkinlik çift iplikli DNA üzerinde bir promotörden başlamış polimerizasyon sırasında görünmez ama transkripsiyonun durdurulması halinde nükleaz etkinliği gözlemlenebilir.

Nükleaz etkinliği

sonucu geriye 3′-OH uç kalacak şekilde bir veya iki nükleotitlik parçalar nükleik asidin 3' ucundan kırpılır. rNTP moleküllerinin varlığında bu nükleaz etkinliği maskelenir ve yerine polimeraz aktivitesi gelir. İlişkili proteinler Aynı evrimsel aileye ait ilişkili proteinler arasında T3 ve SP6 RNA polimerazları ve mitokondrial RNA polimerazlar sayılabilir. T7 RNA polimeraz ailesi, yapısal ve evrimsel olarak çok altbirimli RNA polimerazlar ailesinden (bakteriyel ve ökaryotik RNA polimeraz alt-birimleri de dahil olmak üzere) farklıdır. Bakteriyel RNA polimerazlara tezat olarak, T7 polimeraz rifampisin antibiyotiği tarafından inhibe olmaz. Buna rağmen, bu enzim ile daha kompleks yapılı diğer RNA polimerazlar pekçok ortak özelliklere sahiptir. Uygulama Biyoteknoloji uygulamalarında, T7 RNA polimeraz vektör içine klonlanmış DNA'nın transkripsiyonu için kullanılır. Bu vektörlerde genelde birbirine ters yönde iki farklı faj promotörü bulunur (örneğin T7 ve T3, veya T7 ve Sp6). Böylece farklı polimerazlar kullanılarak vektöre sokulmuş DNA'nın iki ipliğinden de RNA elde edilebilir. BSA veya spermidin kullanılması enzimin aktivitesini artırır. Bu sistem ile homojen işaretlenmiş tek iplikli RNA elde edilebilir. Kaynaklar

Dış bağlantılar

* T7 RNA Polymeraz Enzimolojisi * OpenWetWare

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.