T7 RNA Polimeraz

T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaja ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsiyonunu katalizler.

T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaj ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsiyon katalizler. Etkinlik T7 RNA polimeraz sadece T7 promotörünün akış aşağısının transkripsiyon yapar. RNA oluşturmak için T7 polimerazının bir DNA kalıba, ayrıca kofaktör olarak Mg2+ iyonuna gereği vardır. RNA'yı 5'→ 3' yönünde oluşturur. Hata oranı çok düşüktür. Moleküler ağırlığı 99 kDa'dır. Nükleaz etkinliği T7 RNA polimeraz, polimeraz özelliğinin yanı sıra tek iplikli DNA ve RNA üzerinde eksonükleaz etkinliğine de sahiptir. Bu etkinlik çift iplikli DNA üzerinde bir promotörden başlamış polimerizasyon sırasında görünmez ama transkripsiyonun durdurulması halinde nükleaz etkinliği gözlemlenebilir.

Nükleaz etkinliği

sonucu geriye 3′-OH uç kalacak şekilde bir veya iki nükleotitlik parçalar nükleik asidin 3' ucundan kırpılır. rNTP moleküllerinin varlığında bu nükleaz etkinliği maskelenir ve yerine polimeraz aktivitesi gelir. İlişkili proteinler Aynı evrimsel aileye ait ilişkili proteinler arasında T3 ve SP6 RNA polimerazları ve mitokondrial RNA polimerazlar sayılabilir. T7 RNA polimeraz ailesi, yapısal ve evrimsel olarak çok altbirimli RNA polimerazlar ailesinden (bakteriyel ve ökaryotik RNA polimeraz alt-birimleri de dahil olmak üzere) farklıdır. Bakteriyel RNA polimerazlara tezat olarak, T7 polimeraz rifampisin antibiyotiği tarafından inhibe olmaz. Buna rağmen, bu enzim ile daha kompleks yapılı diğer RNA polimerazlar pekçok ortak özelliklere sahiptir. Uygulama Biyoteknoloji uygulamalarında, T7 RNA polimeraz vektör içine klonlanmış DNA'nın transkripsiyonu için kullanılır. Bu vektörlerde genelde birbirine ters yönde iki farklı faj promotörü bulunur (örneğin T7 ve T3, veya T7 ve Sp6). Böylece farklı polimerazlar kullanılarak vektöre sokulmuş DNA'nın iki ipliğinden de RNA elde edilebilir. BSA veya spermidin kullanılması enzimin aktivitesini artırır. Bu sistem ile homojen işaretlenmiş tek iplikli RNA elde edilebilir. Kaynaklar

Dış bağlantılar

* T7 RNA Polymeraz Enzimolojisi * OpenWetWare

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

T7 RNA Polimeraz ilgili konular

 • DNAnın Çoğalması

  DNA'nın çoğalması. İlk aşamada çift sarmalın (mavi) bir kısmı helikaz tarafından açılır. Sonra DNA polimeraz (yeşil) enzimi DNA iplikle
 • Protein sentezi

  Protein sentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kull
 • Histon olmayan proteinler

  Ökaryotik hücrelerde bulnuan ve histon olamyan proteinler şunlardır:
 • Transkripsiyon (genetik)

  Ökaryotik RNA polimeraz II, bir düzine proteinden (mavi ve yeşil) oluşur. Bu enzim DNA`yı (turuncu) çevrelerler, onun iki zincirini ayırır, DN
 • Polimeraz

  polimeraz (EC 2.7.7.6/7/19/48/49), merkezî işlevi RNA ve DNA gibi nükleik asit polimerleri ie ilgili olan bir enzimdir. Bir polimerazın esas fonks
 • Kodlayıcı iplik

  kodlayıcı ipliği, bir DNA'nın, ondan transkripsiyon yoluyla üretilen RNA ile aynı baz dizisine (timin yerine urasil gelmesi dışında) sahip ol
 • Promotör

  Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları ge
 • T7 RNA polimeraz

  T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaja ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsi
 • Ters transkiptaz

  ters transkriptaz veya RNA'ya bağımlı DNA polimeraz, tek iplikli bir RNA molekülü okuyup (transkripsiyonunu yapıp) tek iplikli DNA üreten bir D