Mitokondri

Kısaca: Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitokondri içerebilse de çoğunlukla büyük sayılarda bulunurlar. Sayıları hücrenin enerji ihtiyacına göre ...devamı ☟

mitokondri
MitokondriMitokondri'nin iç yapısı
Mitokondri'nin iç yapısı
Mitokondri, hücre organelerinden biridir. Yunanca mitos (iplik) ve khondrion (tane) kelimelerinden üretilmiştir.

Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitokondri içerebilse de çoğunlukla büyük sayılarda bulunurlar. Bir karaciğer hücresinde sayıları 2500 civarına ulaşabilir.

Mitokondriler, oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotik hücrelerde ve memelilerin alyuvarlarında bulunmaz.

Yapısı

Dış ve iç zarlara sahiptir. Zarlar çift katlı fosfolipid tabaka ve bunun içine gömülü proteinlerden oluşur; yapısal olarak hücre zarına benzer.

İç ve dış zarların farklı özellikleri vardır. Dış zar %50 oranında fosfolipidden oluşmaktadır ve çeşitli enzimler ihtiva etmektedir. İç zar ise fosfolipidden çok proteinlerden oluşmuştur. Düzgun dış zar içinde, iç zar kıvrımlı yapısı ile geniş bir yüzey oluşturmaktadır. Bu kıvrımlara krista (cristae) denmektedir. Cristae, Latince tarak demektir.

Mitokondrial (mitokondriye ait) matriks çeşitli enzimlerin yanı sıra ribozomlar ve küçük bir miktar da DNA molekülü barındırır. Mitokondrial matriksin bu tür özellikleri ökaryot hücre oluşumu ve mitokondrinin ilkel zamanlarda bir hücre organeli olarak nasıl oluştuğu konusunda çeşitli teorilere neden olmuştur.

Görevleri

Hücre içindeki hayatsal olaylara gerekli enerjinin %95'ini sağlarlar. Solunum, oksidasyon ve fosforilizasyon için gerekli enzim ve koenzimlere sahiptirler.

Bu organeller besin maddelerinin oksitlenip parçalanarak enerjinin açığa çıktığı yerlerdir. Metabolizma olayları yönünden çok aktif olan hücrelerde, fazla enerjiyi sağlamak üzere çok sayıda mitokondri vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

mitokondri

Kondriyom ögesi hâlinde sitoplazmanın içinde bulunan organcık.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

mitokondri Resimleri

Mitokondri
3 yıl önce

Mitokondri, hücre organellerinden biridir. Yunanca mitos (iplik) ve khondrion (tane) sözcüklerinden türetilmiştir. Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir...

Mitokondri, Alyuvar, DNA, Endoplazmik retikulum, Enzim, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı
Mitokondriyal DNA
3 yıl önce

Mitokondriyal DNA (mtDNA), mitokondrinin matriks adı verilen, sitoplazmaya benzer bir sıvısı içinde bulunan halkasal yapılı DNA molekülüne denir. Kromozomal...

Ökaryot
3 yıl önce

(Grekçe: karyon)). Çekirdeğin yanı sıra ökaryotların kloroplast veya mitokondri gibi zarla çevrili çeşitli organelleri vardır. Bu tür hücre içi karmaşık...

Ökaryot, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Bitkiler, Biyoloji, Canlı, DNA, Eukaryota, Fungi, Hayvanlar, Kromozom, Çok hücreli canlılar, Tek hücreli canlılar
Krista
3 yıl önce

Krista, iç membranın mitokondri boşluğu içinde olan bir takım karışık uzantılar. Diğer bir deyişle, mitokondrideki kıvrımlı iç zardır. Krista iki tiptir:...

Krista, Mikrovillus, Mitokondri, Steroit, Ovaryum, Plesanta
Endosimbiyoz teorisi
6 yıl önce

Endosimbiyoz kuramı, ökaryot hücre organellerinden mitokondri ve plastitlerin kökeni ile ilgilenir. Kuram söz konusu organellerin ökaryot hücrelerle birlikte...

Üre Döngüsü
3 yıl önce

idrar ile vücuttan atılır. Mitokondri ve sitoplazma evresi olmak üzere iki evreden oluşur. Karaciğer hücrelerinin mitokondri matrikslerinde gerçekleşen...

Üre Döngüsü, ATP, Amonyak, Üre, Fumarat
Koenzim Q10
6 yıl önce

de enerji üretiminden sorumlu organel mitokondri olduğundan mitokondride bulunur.Her insan hücresi de mitokondri bulundurduğu için bütün hücrelerde bulunur...

Organel
3 yıl önce

büyük organelin endosimbiyotik bakterilerden köklendiği öne sürülür. Mitokondri (çoğu ökaryotlarda) Plastitler (bitkilerde ve Alg'lerde) Kloroplast Kromoplast...

Organel, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre biyolojisi, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful