TAASSUP (türkçe) anlamı
bağnazlık.
TAASSUP (türkçe) anlamı
1. bağnazlık
TAASSUP (türkçe) ingilizcesi
1. bigotry
2. fanaticism ba?nazlyk,
TAASSUP (türkçe) almancası
1. der Fanatismus
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Aforoz

AFOROZ Bir hıristiyanı kilise topluluğu dışında bırakan ve kilise tarafından konulan yasak verilen isim.

Fanatizm

Fanatiklik veya fanatizm, Yüksek sempati ve sevginin bir marka, kurum ya da topluma mal olmuş birey üzerinde yoğunlaşmasına denir. Bu duyguyu yaşayan insanlara fanatik adlı verilmektedir.

Bağnazlık

Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir. Bu tür savlara, öğretilere ve ...

Otarşi

Otarşi Milli ekonominin, ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayarak, milletlerarası iktisadi münasebetlerini en düşük seviyeye indirmesi. Bir devletin, ekonomik hayatında kendi kendine yeterli olmaya yönelmesi halidir. Otarşide, ekonomi, devletçe ve metodlu olarak milletlerarası ...

Osmanlı'da Felsefe

Bu makalede, adından da anlaşılacağı üzere, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde, Osmanlılar'daki felsefî faaliyetleri söz konusu edeceğiz. İlkin, Tanzimattan önce de, Osmanlılar'da, birtakım felsefî faaliyetlerin ve felsefe eğitiminin var olduğuna, medreselerde, ...

Kılıçarslan

Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda yaptığı kanlı ...

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

Avrupa Hun İmparatorluğu

Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar'ın bir kısmı Dinyeper Nehri ile Aral Golü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar. Bu tarihten itibaren Batı'ya akın etmeye başladılar. Hunlar'ın yurtlarını ...

İsmail Gaspıralı

İsmail Gaspıralı (1851 - 1914) Türk dünyasının büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biri olan Gaspıralı İsmail Bey, Kırım Harbi (1853-1856) bütün şiddetiyle devam ederken, Bahçesaray'a iki saat mesafedeki Avcıköy'de dünyaya geldi. Babasının doğduğu köye ...

İç Cephe - Ayaklanmalar

Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bu yolda, siyasi, askeri, idari örgütlenmeye ve ulusal bilinçlenmeye doğru gidilmesi karşısında, tahtını tehlikede gören Padişah ...

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Karamukbeli Meydan Savaşı

Karamukbeli Meydan Savaşı Miryakefalon Savaşı yada Karamukbeli Meydan Savaşı 1176 yılında vukubulan Selçuklu-Bizans Meydan Muharebesi. Türklerin 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, devamlı batıya genişlemeleri, Hıristiyan aleminin doğudaki müdafaacısı Bizanslıları ...

Fuad Sezgin

Fuad Sezgin 1924`te Bitlis`te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi`nde okudu. Burada Helmutt Ritter`in öğrencisi oldu. Hocası, bilimlerin temelinin islam bilimlerine dayandığını söylediği zaman bu alana yöneldi. 1954`te Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora yaptı. ...

Murat Çulcu

Murat Çulcu, 1950 yılında İstanbul`da doğdu. Lise Yıllarında gazetecilik ile tanıştı. Araştırma dalında yılın gazetecisi seçildiği sene 1974`tür. Kıbrıs Barış Harekatı`nı muhabir olarak izledi. Tercüman Gazetesinin Frankfurt merkezinde temsilcilik görevinde bulundu. 1983 ...