Pavlus

Kısaca: Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumludur. Asıl adı ``Saul`` `dür. ...devamı ☟

Pavlus
Pavlus

}

Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumludur. Asıl adı ``Saul`` `dür. Havari Petrus`un etrafında sımsıkı kenetlenmiş erken Hıristiyan kilisesine baskılarda bulundu. Bir süre sonra İsa Mesih`in bir vizyonunu gördüğünü söyleyerek Aziz Barnabas`ın şefaati ile cemaate (kiliseye) katıldı. Ancak Petrus`la anlaşmazlığa düşen Pavlus, İsa Mesih inancını yaymak için Anadolu`yu adım adım dolaştı. Hıristiyan teolojisinde Aziz Pavlos olarak anılan, Pavlik Kiliseler`in banisi elçi. Hayat hikayesinin büyük bölümünü İncil yazarı Luka`nın kaleme aldığı ``Elçilerin İşleri`` kitabına borçluyuz. Yeni Ahit`de Pavlus`un mektupları önemli bir yer tutar. Bu mektuplar sırasıyla; ``Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1. ve 2. Timoteos, Titus ve Filimon`a mektuplar``dır. Bazı inanırlara göre ``İbraniler`e Mektup`` da yine Pavlus tarafından yazılmıştır.

center|350px|thumb| St. Peter Bazilikası`nda Pavlus heykeli]

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pavlus Resimleri