Pavlus

Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumludur. Asıl adı ``Saul`` `dür.

}

Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumludur. Asıl adı ``Saul`` `dür. Havari Petrus`un etrafında sımsıkı kenetlenmiş erken Hıristiyan kilisesine baskılarda bulundu. Bir süre sonra İsa Mesih`in bir vizyonunu gördüğünü söyleyerek Aziz Barnabas`ın şefaati ile cemaate (kiliseye) katıldı. Ancak Petrus`la anlaşmazlığa düşen Pavlus, İsa Mesih inancını yaymak için Anadolu`yu adım adım dolaştı. Hıristiyan teolojisinde Aziz Pavlos olarak anılan, Pavlik Kiliseler`in banisi elçi. Hayat hikayesinin büyük bölümünü İncil yazarı Luka`nın kaleme aldığı ``Elçilerin İşleri`` kitabına borçluyuz. Yeni Ahit`de Pavlus`un mektupları önemli bir yer tutar. Bu mektuplar sırasıyla; ``Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1. ve 2. Timoteos, Titus ve Filimon`a mektuplar``dır. Bazı inanırlara göre ``İbraniler`e Mektup`` da yine Pavlus tarafından yazılmıştır.

center|350px|thumb| St. Peter Bazilikası`nda Pavlus heykeli]

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pavlus ilgili konular

 • Hıristiyan

  Alm. Christentum (n), Fr. Christianisme (m), İng. Christianity. Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad.
 • Petrus

  PETRUS Aziz (Caramca Kepha’nın yun. transkripsiyonu Kephas’dan taş anlamında lat. k.). [Latince tercüme Petrus buradan gelmiştir], Hz. İsa
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Pavlus

  Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumlud
 • Areopagitica

  ''Areopagiticanın 1644 tarihli baskısının ilk sayfası
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl
 • Hieria Konsili

  Hieria Konsili, Hıristiyan Konsil. Ekümenik konsil ilan edilmesine rağmen, daha sonra Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi tarafından ekümenik
 • Arian İhtilafı

  Arian İhtilafı, dördüncü yüzyılın Hıristiyan dünyasını sarsan ve kilisenin ilk Ekümenik konsil'in toplanmasına neden olan büyük teoloj
 • Kalkedon Konsili

  Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon bugün İstanbul
Pavlus
Pavlus