Tabanca

Tabanca Kısa menzil ve namlulu, hafif bir ateşli silah. Namlu, mekanizma, kabza, tetik gibi parçalardan meydana gelir. On altıncı yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlanan tabanca da tüfek gibi ilk zamanlar ağızdan doldurulmaktaydı ve mermi bir demir bilyadan ibaretti. İtici gücü teşkil eden barutun ateşleme sistemleri zamanla fitilli, çakmaklı olacak şekilde geliştiği gibi doldurma da arkadan yapılmaya başlandı. Daha sonraları kovanlı ve kapsüllü mermilerin gelişmesiyle ateşleme sistemi,

Tabanca Kısa menzil ve namlulu, hafif bir ateşli silah. Namlu, mekanizma, kabza, tetik gibi parçalardan meydana gelir. On altıncı yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlanan tabanca da tüfek gibi ilk zamanlar ağızdan doldurulmaktaydı ve mermi bir demir bilyadan ibaretti. İtici gücü teşkil eden barutun ateşleme sistemleri zamanla fitilli, çakmaklı olacak şekilde geliştiği gibi doldurma da arkadan yapılmaya başlandı. Daha sonraları kovanlı ve kapsüllü mermilerin gelişmesiyle ateşleme sistemi, günümüzde de kullanılan horoz-iğne sistemi haline geldi. Mermiler ya bir şarjörle veya dönebilen delikli bir silindir vasıtasıyla hazneye sürülür. Diğer mermiler bir önceki mermi patladıkça otomatik olarak hazneye girer.

Otomatik tabancalarda ikinci bir merminin ateşlenmesi için tetiğin tekrar çekilmesi gerekmez. Fakat yarı otomatiklerde merminin hazneye girmesi, bir önceki patlama neticesinde meydana gelen geri tepmeyle sağlanmasına rağmen, ateşleme için tetiğin tekrar çekilmesi gerekir. Tabancaların mermi kapasiteleri ve kalibre denen namlu çapları değişik değişiktir. Modern tabancaların namlu çapları 6.35, 7.65 ve 9 mm olanları vardır. Uzun şarjörlü, kısa dipçikli ve kısa namlulu otomatik silahlar da tabanca sınıfına girer. Bunların namlu çapları 8-11 mm civarındadır ve şarjörlerindeki mermi miktarı 100'e kadar çıkanlar vardır. Toplu tabancaların silindirleri 6 veya 8 mermiliktir. Ayrıca işaret fişeği atmak için kullanılan 20-27 mm namlu çaplı yivsiz tabancalar da vardır.

Günümüzde tanınmış tabancalar olarak Kırıkkale, Negant, Walter, Browning, Colt, Flabert, Smith-Wesson sayılabilir. Ayrıca kalem, şemsiye, baston vb. şeklinde yapılmış veya manyetolu ateşleme sistemi olan tabancalar, tabancaların değişik tipleri olarak ele alınabilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

tabanca

Türkçe tabanca kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. pistol, gun, revolver, colt, equalizer, gat, heater, persuader, peashooter, pop, rod

tabanca

kısa, hafif, cepte ya da belde taşınan ateşli silah.
biçimi tabancaya benzeyen, genellikle elle sıkılarak çalıştırılan araç.
boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç.

tabanca

Türkçe tabanca kelimesinin Fransızca karşılığı.
pistolet [le], revolver [le]

tabanca

Türkçe tabanca kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pistole, Puffer, Revolver, Trommelrevolver

tabanca


1 .
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah:
"Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür."- F. R. Atay.
2 .
Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tabanca
tabanca