silah

İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir.

Silah

Silah insan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir. Barutun bulunuşuyla ateşli silahlar, teknolojik gelişmelere paralel olarak kimyevi, biyolojik, meteorolojik, aküstik, kozmik, nükleer ve soğuk harp silahları gibi çeşitli boyutlar kazandı.

Ateşsiz silahlar: En basit ateşsiz silah, taş ve sopadır. Zamanla silahın tahrip gücünü arttırmak için, keskin ve sivri uçlu aletler yapılarak gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, ok, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pekçok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır.

Ateşli silahlar: Doğu ülkelerinde bulunan barutun, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmesiyle ateşli silahlarda da önemli gelişmeler oldu. Suriye’den Bizans’a geçen bir ateşli silah şaşkınlıkla karşılandı. Çok eskiden beri Asya’da Türkler ve Çinliler tarafından kullanılan barut sonradan roket, top ve tüfek gibi silahlarda kullanılmaya başlandı. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde bu tür silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Kosova Meydan Muharebesinde ve özellikle Fatih Sultan Mehmed tarafından, İstanbul’un fethinde toptan büyük ölçüde faydalanıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında, tüfek orduda yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Top namlularına ilk yivi veren de Yavuz Sultan Selim dir. O zamanlar top tekniği Avrupalılardan çok üstündü.

Zamanla büyük değişikliğe uğrayan ateşli silahlar, mermi veya roket atan tabanca, tüfek, top, havan gibi çeşitli adlar altında, değişik vasıflara sahip birçok çeşitlere ayrıldı. Bunların herbirinin kullanılma gayesine göre özellikleri vardır. Ayrıca bunların makineli, yarı otomatik tipleri gelişti.

Güdümlü mermiler, deniz hedeflerine karşı kullanılan torpidolar, çeşitli tipteki bombalar, roketler ve mayınlar da ateşli silahlar grubuna dahil edilebilir. Kara, deniz ve hava birliklerince kullanılan bu silahların bazısı taarruz, bazısı savunma, bazısı da hem taarruz hem de savunma gayesi güder. Mesela uçaklarda taarruz için kullanılan makineli tüfek, top, roket, güdümlü mermi ve çeşitli bombalar bulunabildiği gibi uçaklara karşı savunmada kullanılan güdümlü uçaksavar silahları da vardır. Yine zırhlı bir savaş aracı olan tankta kullanılan makineli tüfek, top, roket, alev makineleri, sis ve gaz makineleri yanında tanklara karşı kullanılan tanksavar topları, roketleri, bombaları, füzeleri bu silahların değişik gayelerde kullanılmasına misaldir.

Kimyevi silahlar: Kimyevi maddelerin yakıcı, öldürücü, tahrip edici ve sis halinde gizleme özelliğinden faydalanılan silahlardır. Uçaklardan püskürtülerek, bombalarla, gaz havanlarıyla vb. değişik yollarla havaya karıştırılan savaş gazları, hedefteki canlılarda öldürme ve benzeri tahribatlar yapar. Gizlemede kullanılan sis silahları, zehirleyici bir özelliği olmamasına rağmen yangın maddeleri, yandığı yerde zararlara yol açar. Bu maddelerin hedefe saçılmasında değişik usuller kullanılır. (Bkz. Kimyasal Silahlar)

Biyolojik silahlar: Düşmanı tahrip edici biyolojik maddelerdir. Çok tehlikeli bir silahtır. Düşman mıntıkasına atılan mikroplarla çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına dayanan bu silahın yapımı kolay, fakat karşı tedbirleri çok zordur. Bu sebeple 1947’de milletlerarası alınan bir kararla bu silahların yasaklanması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. (Bkz. Biyolojik Savaş)

Nükleer silahlar: Atom çekirdeğinin parçalanması (fisyon) veya küçük atomların birleşmesi (füzyon) neticesinde meydana gelen büyük miktardaki enerjiden, faydalanılarak yapılan atom bombası ve hidrojen bombası gibi silahlardır. Bu silahların yakıcı, yıkıcı, ışık ve radyasyon gibi dört türlü tesiri vardır. En önemlisi radyasyondur. Alfa, beta, gamma radyasyonu olmak üzere üç türlü olan bu tesirin en tehlikelisi ise gamma ışınlarıdır. Patlama noktasından bir kilometre mesafede öldürmeye, bunun dışındaki mesafelerde ise çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu silahlar, uçaklar tarafından veya pilotsuz uçaklarla, nükleer başlıklı füzelerle ve nükleer toplarla atılabilir. (bkz. Nötron Bombası).

Diğer silahlar: Her ne kadar bir silah olmamakla birlikte, üzerlerinde çeşitli silahlar taşıyan ve birer savaş aracı olan uçakları, gemileri, denizaltıları, uçak gemilerini, tankları da komplike ve dolaylı bir silah olarak kabul etmek mümkündür. Barış zamanlarında politik ve istihbarat faaliyetleriyle kültürel ve sosyal yapı üzerinde tahribat yapmak için kullanılan usuller ve yapılan işler de bir silahtır. Savunmada bir vasıta olarak kullanılan radar, sonar gibi sistemler, lazer ve uzay araçları da birer silah grubu teşkil ederler. (Bkz. Uçak, Gemi, Denizaltı, Uçak Gemisi, Tank, Radar)

silah

1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecazSavunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey.
3 . mecazBir konuda etkili nesne, etken araç:
"Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
silaha davranmak , silah atılmak , silah başı etmek , silah çatmak , (birine) silah çekmek , silah patlamak , silah silaha girmek

silah

savunmak ya da saldırmak amacıyla kullanılan araç.
savunmak ya da saldırmak için kullanılan, başvurulan bilgi, para gibi şey.

silah

Türkçe silah kelimesinin İngilizce karşılığı.
[silâh] n. weapon, gun, arms, arm, gat

silah

Türkçe silah kelimesinin Fransızca karşılığı.
arme [la]

silah

Türkçe silah kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Stahl, Waffe

Silah (Azade) sözleri

Azade tarafından albümünde söylenen Silah adlı şarkının sözleri.

günaydın ayışığı,güneşten alışığı
benim olduğum yere hiç doğmasan da karanlığa alışırım
seni bi silah varsayalım ve aşkı bi mermi
şuramda minik bi kalp var hadi yap en güzel atışını


güzelliğini ben gözüyle izlemekten usandım
bi çölde gibiydim ve seni serap değil de su sandım
ben aşka alıcı aradığın açık arttırmadaki
parası olmasına rağmen aşka hürmet edip susandım


yokluğumda boğazımda volta atan votkanın
amacı seni kusturmaksa eğer henüz sarhoş olmadım
geçmişi allak bullak ettim seni bulmak için
hoş,benim olduğunu söylediğin bi zaman dilimi olmadı


hangi devrin aşığı böyle bi şeye kalkışır
ve hangi kanı bozuk yılışık vücüdunda sarmaşık ?
bi rüyaya dalmışım uyanmak elimde değil
lakin uyandığım anda ellerim yakana yapışır


bu ne hengame beyaz entarimi giyip
karşılarım ölümü bi çıkar yolu yok
ölüm heryerde bunu bil ve gözyaşlarımı sil
silah kalbinde hadi çek vur beni.

Silah (Karaçalı) sözleri

Karaçalı tarafından albümünde söylenen Silah adlı şarkının sözleri.

nakarat:

bırak işi gücü hemen dön evine
hayat memat meselesi koy beline
uzun namlulu bi silah kendin için
artık her şey epey gerçek, rol değil!


-1-

uğursuz bapdiste davetli vaftize
tutuklu gustav'ın kasveti matristen
buluştu lanetli marksistler
ve lav etti dantelli narsisti kapris
kader hergeleyken her gelen geçer
mengene çukuruna derbeder ecem
forkurdar nargilem dumanlanır gecem
sokul der hemen kumandanım becer
azametti takip izmarit kemir
izafi koynuna boynunu devir
nizami boynuna urgan ip geçir
ilahi buyurgana hakikati çevir
bilakis müşkül pes etse de finalist
minüskül desenler çizer kleobis
külüstür arabanda yiğişir cin ali
vidalanır kafa tasına bi parça dinamit
telekinezili porno, arabic hardcore
ensesinde matkap şakağında barkod
elinde variz yalar hattori hanzo
ve her sabah giydiği makusan vede palto
bu tablo picasso'nun hayası ****
mutant o 29 ayar adam cyborg
10'a kadar geri saya, komando kaybol
10'a kadar geri saya, komando kaybol
nakarat:

bırak işi gücü hemen dön evine
hayat memat meselesi koy beline
uzun namlulu bi silah kendin için
artık her şey epey gerçek, rol değil!


-2-


bu hayatta sınav tektir inan
inanmazsan zekana çektir şınav
ruh harap, vücut tekmil, ruh şarap
şadı çek , bismillah!
ya rab şilep, ya gönül ***
muz krep ya da yağdır küp
kelimeni taktim et dişten söküp
ceremesi dilinde irin içten köpük
vefa kul, para vadet bul
cenah bilip aldat kabul
feha meditasyon gözünü yum
bu şehir or**pu ve hepimiz mağdur
vefa kul, para vadet bul
cenah bilip aldat kabul
feha meditasyon gözünü yum
bu şehir or**pu ve hepimiz mağdur !nakarat:

bırak işi gücü hemen dön evine
hayat memat meselesi koy beline
uzun namlulu bi silah kendin için
artık her şey epey gerçek, rol değil!-3-

**** çıkarırsa arbede
harlem'li zenciler hücum eder kayfede
altın suyuna batırılmış bir sahnede
pink floyd gibi sahte rap'en kaybeder
yatak, gemi, yorgan, liman
bulutsuzluk özlemiyle saydam dima
fütursuzum, böbreğine kaynak biram
umutsuzun göbeğine patlar silah
muşambadan karantina tank, uçaksavar
usanmadan yağar kurşunlar, ölün duş almadan
tuş pehlivan, iki bölük iş almadan
kıl yumağı yıldız sönük, nişanlamam
benzini tükenirken aküsü bit
bizimkisi kuru kafalı bi makus talih
ya da tatmin, bana baka kalır olur katlin
seni kara kedi gibi keser ali
chaplin'in inci, siyah dolunay biter takvim
biner sırtıma, mohikan der kalk git
colt mk elimde, namlusu taklit ama
vurucam o namussuzu ey rabbim!


nakarat:

bırak işi gücü hemen dön evine
hayat memat meselesi koy beline
uzun namlulu bi silah kendin için
artık her şey epey gerçek, rol değil!

İlgili konuları ara

Yanıtlar