Silah

Kısaca: İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir. ...devamı ☟

silah
Silah

Silah insan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir. Barutun bulunuşuyla ateşli silahlar, teknolojik gelişmelere paralel olarak kimyevi, biyolojik, meteorolojik, aküstik, kozmik, nükleer ve soğuk harp silahları gibi çeşitli boyutlar kazandı.

Ateşsiz silahlar: En basit ateşsiz silah, taş ve sopadır. Zamanla silahın tahrip gücünü arttırmak için, keskin ve sivri uçlu aletler yapılarak gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, ok, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pekçok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır.

Ateşli silahlar: Doğu ülkelerinde bulunan barutun, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmesiyle ateşli silahlarda da önemli gelişmeler oldu. Suriye’den Bizans’a geçen bir ateşli silah şaşkınlıkla karşılandı. Çok eskiden beri Asya’da Türkler ve Çinliler tarafından kullanılan barut sonradan roket, top ve tüfek gibi silahlarda kullanılmaya başlandı. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde bu tür silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Kosova Meydan Muharebesinde ve özellikle Fatih Sultan Mehmed tarafından, İstanbul’un fethinde toptan büyük ölçüde faydalanıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında, tüfek orduda yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Top namlularına ilk yivi veren de Yavuz Sultan Selim dir. O zamanlar top tekniği Avrupalılardan çok üstündü.

Zamanla büyük değişikliğe uğrayan ateşli silahlar, mermi veya roket atan tabanca, tüfek, top, havan gibi çeşitli adlar altında, değişik vasıflara sahip birçok çeşitlere ayrıldı. Bunların herbirinin kullanılma gayesine göre özellikleri vardır. Ayrıca bunların makineli, yarı otomatik tipleri gelişti.

Güdümlü mermiler, deniz hedeflerine karşı kullanılan torpidolar, çeşitli tipteki bombalar, roketler ve mayınlar da ateşli silahlar grubuna dahil edilebilir. Kara, deniz ve hava birliklerince kullanılan bu silahların bazısı taarruz, bazısı savunma, bazısı da hem taarruz hem de savunma gayesi güder. Mesela uçaklarda taarruz için kullanılan makineli tüfek, top, roket, güdümlü mermi ve çeşitli bombalar bulunabildiği gibi uçaklara karşı savunmada kullanılan güdümlü uçaksavar silahları da vardır. Yine zırhlı bir savaş aracı olan tankta kullanılan makineli tüfek, top, roket, alev makineleri, sis ve gaz makineleri yanında tanklara karşı kullanılan tanksavar topları, roketleri, bombaları, füzeleri bu silahların değişik gayelerde kullanılmasına misaldir.

Kimyevi silahlar: Kimyevi maddelerin yakıcı, öldürücü, tahrip edici ve sis halinde gizleme özelliğinden faydalanılan silahlardır. Uçaklardan püskürtülerek, bombalarla, gaz havanlarıyla vb. değişik yollarla havaya karıştırılan savaş gazları, hedefteki canlılarda öldürme ve benzeri tahribatlar yapar. Gizlemede kullanılan sis silahları, zehirleyici bir özelliği olmamasına rağmen yangın maddeleri, yandığı yerde zararlara yol açar. Bu maddelerin hedefe saçılmasında değişik usuller kullanılır. (Bkz. Kimyasal Silahlar)

Biyolojik silahlar: Düşmanı tahrip edici biyolojik maddelerdir. Çok tehlikeli bir silahtır. Düşman mıntıkasına atılan mikroplarla çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına dayanan bu silahın yapımı kolay, fakat karşı tedbirleri çok zordur. Bu sebeple 1947’de milletlerarası alınan bir kararla bu silahların yasaklanması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. (Bkz. Biyolojik Savaş)

Nükleer silahlar: Atom çekirdeğinin parçalanması (fisyon) veya küçük atomların birleşmesi (füzyon) neticesinde meydana gelen büyük miktardaki enerjiden, faydalanılarak yapılan atom bombası ve hidrojen bombası gibi silahlardır. Bu silahların yakıcı, yıkıcı, ışık ve radyasyon gibi dört türlü tesiri vardır. En önemlisi radyasyondur. Alfa, beta, gamma radyasyonu olmak üzere üç türlü olan bu tesirin en tehlikelisi ise gamma ışınlarıdır. Patlama noktasından bir kilometre mesafede öldürmeye, bunun dışındaki mesafelerde ise çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu silahlar, uçaklar tarafından veya pilotsuz uçaklarla, nükleer başlıklı füzelerle ve nükleer toplarla atılabilir. (bkz. Nötron Bombası).

Diğer silahlar: Her ne kadar bir silah olmamakla birlikte, üzerlerinde çeşitli silahlar taşıyan ve birer savaş aracı olan uçakları, gemileri, denizaltıları, uçak gemilerini, tankları da komplike ve dolaylı bir silah olarak kabul etmek mümkündür. Barış zamanlarında politik ve istihbarat faaliyetleriyle kültürel ve sosyal yapı üzerinde tahribat yapmak için kullanılan usuller ve yapılan işler de bir silahtır. Savunmada bir vasıta olarak kullanılan radar, sonar gibi sistemler, lazer ve uzay araçları da birer silah grubu teşkil ederler. (Bkz. Uçak, Gemi, Denizaltı, Uçak Gemisi, Tank, Radar)

silah

Türkçe silah kelimesinin İngilizce karşılığı.
[silâh] n. weapon, gun, arms, arm, gat

silah

savunmak ya da saldırmak amacıyla kullanılan araç.
savunmak ya da saldırmak için kullanılan, başvurulan bilgi, para gibi şey.

silah

Türkçe silah kelimesinin Fransızca karşılığı.
arme [la]

silah

Türkçe silah kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Stahl, Waffe

silah

1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecazSavunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey.
3 . mecazBir konuda etkili nesne, etken araç:
"Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
silaha davranmak , silah atılmak , silah başı etmek , silah çatmak , (birine) silah çekmek , silah patlamak , silah silaha girmek

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

silah Resimleri

Silah
3 yıl önce

Silah, Silanlanma veya Teçhizat, insanların diğer canlılara karşı savunma veya saldırı amacıyla kullandığı her türlü araç. Silahlar, bıçak ve kılıç gibi...

Silah, Tank, Radar, Uçak gemisi, Sonar, Lazer, Denizaltı, Savaş Uçağı, Ateşli silahlar, Balta, Barut
Nükleer silah
3 yıl önce

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip...

Nükleer silah, 1945, 2.Dünya Savaşı, 6 Ağustos, A.B.D, ABD, Fransa, Hindistan, Hiroşima, Japonya, Kuzey Kore
Biyolojik silah
3 yıl önce

kullanan bir silahtır. Rahatsızlık potansiyeli, kitle imha silahları olarak sınıflandırılmış olmalarıdır. Biyolojik silahlar bakteriyolojik silahları ve virolojik...

Ateşli silah
6 yıl önce

Ateşli silahlar, barut gazının itici gücüyle mermi atan bütün silahlara denir. Ateşli silah denince, genellikle bir kişi tarafından taşınabilen küçük çaplı...

Ateşli silahlar, 1389, Avrupa, Berberiler, Birinci Dünya Savaşı, Fatih Sultan Mehmed, Havan topu, I. Kosova Savaşı, Kuzey Afrika, Obüs, Osmanlılar
Silah sistem subayı
6 yıl önce

Silah sistem subayı (SSS), askeri uçaklarda silah sistemlerinden sorumlu subay. Geçmişte kullanılan silah sistem operatörü (SSO) tabirinin resmî kullanımı...

Silah sistem subayı, F-16, F-4, Havacılık, Seyrüsefer subayı, Subay, Türk Hava Kuvvetleri, Uçak
Nükleer silah yapımı
3 yıl önce

Nükleer silah yapımı, nükleer bir silahın fiziksel paketlerinin patlaması için yapılan fiziksel, kimyasal ve teknik düzenlemelerdir. Dört temel tasarım...

Silah ve Namus
6 yıl önce

Silah ve Namus, Yılmaz Güney'in başrol oynadığı 1971 yapımı macera filmidir. Hayatını şoförlük yaparak kazanan İlyas, sevgilisi Aysel'le evlilik hazırlığı...

Kitle imha silahı
6 yıl önce

Kitle imha silahı ya da ABC silahı (kısaca KİS), büyük sayılarda ölümlere sebep olabilecek silaha verilen isimdir. Genellikle nükleer, biyolojik ve kimyasal...