Tarihçi

Tarihçi tarih bilimi ile uğraşan kişi Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir.

Tarihçi tarih bilimi ile uğraşan kişi.

Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir. Bu aşamanın yöntemlerini de Alman klasik filologlar yetkinleştirmiştir. Latin şairlerin yapıtlarını yayıma hazırlayan Karl Lachmann çağdaş belge eleştirisinin yaratıcısı sayılır. Bu aşamada tarihçinin eldeki belgelerin dilini anlaması, metinde sonradan oluşmuş bozukluk ve hataları gidermesi, aynca yazarların düşünce yapısını kavramaya çalışması gerekir.

Diğer anlamları

Tarihçi

1 . Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih.
2 . Tarih öğretmeni.

Tarihçi

Türkçe Tarihçi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. historian, historiographer, annalist, chronicler

Tarihçi

tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih. tarih öğretmeni.

Tarihçi

Türkçe Tarihçi kelimesinin Fransızca karşılığı.
historien/ne [le][la]

Tarihçi

Türkçe Tarihçi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Historiker

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tarihçi ilgili konular

 • Bowling

  Bowling basit anlamda dizilmiş 10 adet kukayı (pin) bir topla devirmeye çalışmak olarak görülse de bugün 90 dan fazla ülkede 100 milyondan fa
 • Nef'i

  Türk divan şiirinin en büyük ustalarindan biri olan Nef'î, Erzurum'un Hasankalebucaginda dogdu. Asil adi Ömer'dir. Babasi Ahmed Bey, Kirim Hani
 • Risale

  İslâm dininin doğuşundan sonra, önceleri dinle ilgili konuları çözümleyen küçük ölçüde kitaplara risale denirdi. Daha sonraları bilim,
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Tarih

  Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunla
 • Yunanca

  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanı
 • Boşnakça

  Boşnakça (Boşnakça: Bosanski jezik, Bosanski), çoğunluğu Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu dil. Bosna-Hersek'in nüfusunun yar
 • Bitlis

  Bitlis 16. yüzyılda çevresindeki Tatvan, Ahlat, Muş, Bulanık ve Hınıs nahiyeleri kendisine bağlı olan bir Osmanlı Vilayeti iken daha sonrala
 • Adalar

  Adalar, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Marmara Denizindeki 6 adadan meydana gelir.
 • Beşiktaş

  Beşiktaş, İstanbul’un en eski semtlerinden biri ayrıca bir ilçesidir. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında, Tophane ile Ortaköy’ün i