Tarihe Karışmak

tarihe karışmak

Türkçe tarihe karışmak kelimelerinin İngilizce karşılığı.
v. vanish

tarihe karışmak

unutularak yalnız adı kalmak.

tarihe karışmak

Yalnız adı anılır olmak veya etkisi yok olmak.

tarihe karışmak

1. Kendisi ortadan yok olmak, yalnız adı kalmak. 2. Modası geçmiş olmak.

tarihe karışmak

Yalnız adı anılır olmak veya etkisi yok olmak.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sunucu (meslek)
3 yıl önce

okumak yerine irticalen konuşur. Nitekim klasik spikerlik gitgide tarihe karışmakta ve çağımızın spikerleri çok daha çekici ve hareketli çalışma alanlarına...

Celvetilik
6 yıl önce

zamanda Halvetiyye’nin de bir yan koludur. Celvet kelime olarak halka karışmak, halkla birlikte olmak anlamına gelmektedir. Celvetîler halkla beraber...

Vaka-i Vakvakiye
3 yıl önce

geçmiştir. Bunlar daha önceki ayaklanmalardan ders almayarak devlet işlerine karışmak, hazineden gereksiz harcamalar yapmak, yetkilerini kötüye kullanarak kendilerini...

Vaka-i Vakvakiye, Osmanlı Devleti
Aşkım Aşkım
3 yıl önce

istemektedir. Şenol Kaptan'ın babası Osman Kaptan ise oğlunun kararına karışmak istemez. Restorana gelen müşterilerden birkaçı hesabını ödemeyince de Zümrüt...

Aşkım Aşkım, Aşkım Aşkım, 2001, 2008, Doğa Rutkay, Emel Sayın, Engin Günaydın, Gürgen í–z, Kamil Sönmez, Kanal 1, Kanal D
Büyük Bulgar Hanlığı
3 yıl önce

adıyla anılan Türk topluluğunu meydana geldi. Bulgar (Bulganmak/Bulanmak) “karışmak” anlamına gelmektedir. Hunlardan sonra Sabirlerin ve Göktürklerin hakimiyetine...

Çerokice
6 yıl önce

önem kazanmakta ve artık Kızılderili toplumları, Avrupa asıllılarla karışmaktadır. Ayrıca 19. yüzyılda Kızılderililerin anayurtlarından sürülüp zorla...

Dijital uydu
3 yıl önce

bilginin hangi taşıyıcı sisteme nasıl kodlandığı. Artık analog yayın tarihe karışmaktadır. DECT, GSM, PSTN/ISDN ortam protokolleri dvb-ıpı internet, dvb-npı...

Dijital uydu, Bilgisayar, Dijital, Ekvator, Satellite, Arthur Clark, ,
Çaybaşı, Genç
6 yıl önce

içinden geçen Yatağansöğüt Çayı köyün yaklaşık 7 km güneyinde Dicle'ye karışmaktadır. ^ Avci, Vedat (2017). "Bingöl İli'nde Nüfus ve Yerleşmelerin Yükselti...