tartarik asit

Tartarik asit İki tane benzer asimetrik karbonu bulunan organik bir asit. Tartarik asidin dört izomerik şekli vardır: Polarize ışığı sağa çeviren d-tartarik asit; polarize ışığı sola çeviren l-tartarak asit; l ve d tartarik asitlerin eşit miktardaki karışımı olan ve optikçe aktif olmayan rasem şekil (dl-tartarik asit) ve molekülün iç yapısından dolayı optikçe aktif olmayan mezo-tartarik asit.

Bu asimetrik yapılar izomerlerin fiziki özelliklerinde değişikliklere sebep olur. Bunlar tablo

Tartarik asit

Tartarik asit İki tane benzer asimetrik karbonu bulunan organik bir asit. Tartarik asidin dört izomerik şekli vardır: Polarize ışığı sağa çeviren d-tartarik asit; polarize ışığı sola çeviren l-tartarak asit; l ve d tartarik asitlerin eşit miktardaki karışımı olan ve optikçe aktif olmayan rasem şekil (dl-tartarik asit) ve molekülün iç yapısından dolayı optikçe aktif olmayan mezo-tartarik asit.

Bu asimetrik yapılar izomerlerin fiziki özelliklerinde değişikliklere sebep olur. Bunlar tabloda görülmektedir:

15°C'de

Erime% 20'lik sulu100 g suda

Noktasıçözeltideçözünen gram

Asit°Coptik çevirmemiktarı

d- Tartarik170+ 12°139

1- Tartarik170-12°139

Rasemik206inaktif20,6

Mezo tartarik140inaktif125

Alelade şekil olan d-tartarik asit, üzüm suyunun fermentasyonundan potasyum hidrojen tartarat şeklinde de elde edilir. Bu çökeltiye argol veya krem tartar denir.

Tartarik asit, gazozların, gaz çıkaran tabletlerin (efervesan), jelatinli tatlıların ve meyve şekerlemelerinin üretiminde kullanılır. Sanayide de metallerin temizlenmesi, kaliko üstüne baskı yapılması, yün boyama ve fotoğrafçılıkta kullanılır. Tartarik asit tuzu olan potasyum-sodyum tartarat aynaların gümüşle kaplanması, peynir imali ve hafif müshil ilaçlarının hazırlanmasında; potasyum bitartarat ise kabartma tozlarının bileşiminde pirinç eşyanın temizlenmesinde, demir ve çeliğin elektroliz yoluyla kalaylanmasında kullanılır. Antimon potasyum tartarattan da böcek ilacı ve mordan olarak faydalanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

tartarik asit

dört izomerli kristal organik bileşik (c4h6o6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, kimi içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır.

tartarik asit

Pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılan, izomerli kristal organik birleşik (C4H6O6).

tartarik asit

Türkçe tartarik asit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. tartaric acid

tartarik asit

Türkçe tartarik asit kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Weinsäure

Yanıtlar