Tayland

Kısaca: Tayland Krallığı Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan Laos, Kamboçya ve Siyam Körfezi, güneyden Malezya ve batıdan Burma ve Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan ülke. ...devamı ☟

Tayland
Tayland

Tayland HaritasıTayland'ın konumu
Tayland'ın konumu
Tayland, eski adıyla Siyam yada resmi adıyla Tayland Krallığı bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan Laos, Kamboçya ve Siyam Körfezi, güneyden Malezya ve batıdan Burma ve Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan, mevki itibariyle büyük stratejik önemi haiz bir krallık.

Hindiçin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 65.500.00 dir. Başşehri Bangkok'tur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölgelerinde geniş ormanlar yer alır. Doğu bölümleri savanlar bölgesi halindedir. Pirinç, tütün kenevir, pamuk, kauçuk başlıca ürünlerdir.

Tarihi

Ülkenin ilk yerlileri Güney Çin’den göç eden insanlardır. Taylandlılar, 11. yüzyılda bölgeye gelerek bir krallık kurdular. Tayland kurulduğundan bu yana Avrupalı güçlerin istilasına ve sömürgeciliğine uğramayan Güneydoğu Asya’nın biricik ülkesidir. Şüphesiz bunda, Tayland Kralı Mongkut’un rolü büyüktü. Bundan sonra yerine geçen oğlu Kral Chulalongkorn da aynı siyasetle bu durumu devam ettirdi. Kral Chulalongkorn 1851 yılından 1910 tarihine kadar tahtta kaldı. Ülkesinin gelişme ve kalkınmasında büyük çaba sarfetti. İngiltere ve Fransa ile çeşitli ticari anlaşmalar imzaladı.

Tayland’da 1932 yılında monarşik idareyi sınırlayıcı kansız bir ihtilal oldu. 1941 yılında ülke Japonlarca işgal edildi. Harpten sonra batı siyaseti gütmeye başlayan Tayland, Vietnam’a 11.000 kişilik bir askeri birlik gönderdi. 1972 yılında bu birliklerini tekrar geriye çekti.Taland bayrağı
Taland bayrağı
1976 yılında yeni bir ihtilal oldu. Bu sefer ihtilal kanlıydı. Bunu 1977 ihtilali takip etti. 1983 yılında Vietnam askeri birlikleri, Tayland, Kamboçya sınırı yakınlarında Kamboçya mülteci kamplarına saldırdı. 30.000’e yakın mülteci Tayland’a sığındı. Bunun üzerine Vietnamlılar ülkeye girdiler. Fakat çok geçmeden Taylandlılar saldırganları geri püskürttü. 1988’de seçimleri kazanarak başbakan olan Tümgeneral Chatichai, 25 Şubat 1991’de yapılan askeri darbeyle yönetimden uzaklaştırıldı. Darbecilerin lideri General Suçinda Kraprayun’dır. Askeri Cuntanın hazırladığı anayasa gereğince Milli Meclisin 360 üyesinin belirleneceği seçimler 22 Mayıs 1992’de yapıldı. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek sandalye sayını elde edemedi. Generallerin desteklediği Erdem Birliği Partisi, Cuntanın yolsuzlukla suçlayarak iktidardan uzaklaştırdıkları partilerle bir koalisyon hükümeti kurdu. Fakat bir süre sonra çıkan olaylardan sonra hükümet krizi yaşanmaya başlandı. Kurulan geçici hükümetin ardından 13 Eylülde yapılan seçimler neticesinde muhalefet partileri 185 sandalye elde ederek yeni hükümeti kurdular (Ocak 1994).

Fiziki YapıTayland haritası
Tayland haritası
Tayland mevki itibarıyle güneydoğu Asya’da, Malay Yarımadası ve Hint-Çin’i üzerinde yer alan bir ülkedir.

Ülke şekil itibariyle sap kısmı, Malay Yarımadası üzerinde bulunan açılmış bir çiçeğe benzer. Çiçeğin sap kısmının doğusunda Siyam Körfezi ve batısında Andean Denizi bulunur. Bir bakıma ülke şekil bakımından küçük bir baltaya da bezer Kuzey-güney noktaları arası yaklaşık 1650 km ve doğu-batı noktaları arası ise 800 km kadardır. En dar bölge 64 km olan Kra İstnumus’tur.

Ülkenin yüzölçümü yaklaşık 518.000 km2dir. Bu geniş toprakların kuzeydoğusunda toplam yüzölçümün üçte birine yakın genişlikte bir yayla mevcuttur. Yayla ortada Chao Phraya Nehrinin verimli alüvyonlu vadisine doğru gittikçe alçalır.

Tayland beş coğrafi bölgeye ayrılabilir: Chao Phraya Menam (Merkezi Platolar bölgesi), Korat Yaylası, Güney Tayland (Yarımada bölgesi), Kuzeybatı bölgesi ve Dvaravati bölgesi (Güneydoğu bölgesi).

Chao Phraya Nehri Bölgesi, küçüklü büyüklü nehir ve kanallarla doludur. Kuzeybatı bölgesinde Ping, Wang, Yom ve Nan adlarında dört nehir bulunur. Bölge aynı zamanda dağlıktır. Ülkenin en yüksek noktası 2756 m’lik Inthanon Tepesidir. Başşehir Bangkok, güneydoğuya doğru uzanan Dvaravati bölgesindedir. Dördüncü bölge Korat Yaylası, Mekong Nehrinin suladığı geniş bir bölgedir. Sonuncu bölge olan Güney Tayland, Malay Yarımadası üzerinde dar bir bölgedir. Ülkedeki mevcut ovalar umumiyetle alüvyonludur. Sahiller ise kumluk ve düzensizdir.

İklim

Tayland’ın iklimi bütün yıl hemen hemen sıcak ve nemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalarda sıcaklık nadir olarak 18°C’nin altına iner. Kasım ve şubat aylarında hava sıcaklığı aşağı yukarı bu miktardadır. Mart ve mayıs aylarında ise bu rakam 38°C’ye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 28°C civarındadır.

Orta bölgedeki ovalar yağışlı bir atmosfer içerisindedir. Fakat, Barmese Dağları buralara gelecek nemli rüzgarları keserek yağış miktarını düşürür. Güney kıyı bölgeleri ortalama 5600 mm’lik yağış alırken, diğer bölgelerdeki yıllık yağış ortalaması 1000 mm civarındadır. Haziran ayından ekim ayına kadar yaz musonları ülkeye şiddetli yağışlar getirir. Tayland’da üç mevsim vardır. Mart-mayıs ayları sıcak, Haziran-ekim ayları yağmurlu ve Kasım-şubat ayları serindir.

Tabii Kaynakları

Ülkenin bitki örtüsü oldukça zengindir. Baştanbaşa bütün topraklar yeşile bürünmüştür. Burma sınırında yer alan Salween Nehri civarı bölgeler, kıymetli “tik kerestesi” elde edilen tik ağaçları ve diğer bölgeler teng, yangı ve tekian gibi ağaçlarla kaplıdır. Bundan başka mangrov ve cevzülcinan cins ağaçları pekçoktur. Muson mevsimindeki sık yağışlarla bir tropik ülke olan Tayland, tropik bitki yetişmesi için çok elverişlidir. Sert ve yumuşak ormanların çeşitli yerli türleri ve geniş miktarda bambu ve Hint kamışı vardır.

Tayland’da en çok ve meşhur olan hayvan fildir. Öyle ki Tay hanedanlığının sembolü olmuştur. Maymun, Siyam kedisi, geyik, tapir, uçan maki, papağan, sincap, gibbon ülkede yaşayan diğer hayvanlardır. Ayrıca nesli tükenen kooprey (bir cins vahşi öküz) ve hog geyiği gibi nadir bulunan hayvanlar da yaşamaktadır. Ülkede pekçok çeşitli tropikal kuş cinsi mevcuttur. Serçe, ötleğen, güvencin, bıldırcın, tavuskuşu, kumru, sülün ve leylek bunların başlıcalarıdır.

Ülkenin yeraltı kaynakları oldukça zengindir. Başlıca mevcut mineraller; antimon, kalay, petrol, gaz, kurşun, tungsten, manganez, demir, tuz, volfram, çinko, linyit ve alçıtaşıdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

T ayland yaklaşık 65 milyondur. (2000 nüfus sayımına göre 60,606,947) kişilik bir nüfusa sahiptir. Bunun % 80’lik bir ekseriyeti Tay soyu, geri kalanıysa Çinli ve Asyalı milletlerden teşekkül etmiştir. Ülkenin nüfus artışı % 3 civarındadır.

Sınır dağları ve en güney uç bölgesi üzerinde yaşayanlar hariç, ülke insanları homojen yapıdadır. Tay halkı esas olarak Moğol asıllıdır. Taylılar Tay lisanını kullanırlar. Tay lisanı, ülkenin resmi dilidir. Ayrıca İngilizce yaygındır. Nüfusun % 10’una yakın bir bölümünü meydana getiren Çinlilerse kendi dilleri olan Çinceyi kullanırlar. Tay ve Çin asıllı bu insanlar genellikle budisttirler. Ülkedeki Müslüman nüfusu % 7 dolayındadır. Tayland’da 200 Müslüman okulu ve 1500 cami vardır. Daha çok, etnik olarak üçüncü büyük grup olan Malaylar Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Ülkede bir miktar Mon (Pegun), Kamboçyalı, Vietnamlı ve batılı insanlar da vardır.

Tay toplumu klan veya sıkı sınıf ayrılıkları taşımayan gevşek bir yapıdadır. Monogami aileler temel sosyal birim kabul edilir. Çoğunlukla köylerde yaşar ve tarımla uğraşırlar. Genellikle iç ticaret ve el sanatları bunların elindedir. Yalnız uzak mesafelere yapılan ticaret Çinli tüccarların kontrolü altındadır.

Bangkok, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olup, Tayland’ın başşehridir. Yaklaşık iki milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Bangkok ile Tayland’ın diğer köyleri ve şehirleri arasındaki kültür ve ekonomik farklılık oldukça büyüktür. Tayland’ın diğer önemli şehirleri Ayuttuya, Korat ve Çiengmai’dir.

Tayland halkının yaklaşık % 84’ü okur yazardır. Özellikle 1950 yılından sonra eğitim ve öğretime önem verilmiştir. Yerli okullar yanında, birçok İngilizce öğretim yapan yabancı okullar mevcuttur. Ülkede yüksek öğrenim olarak, toplam 18 üniversite vardır. Eğitimle birlikte sağlık ve sosyal hayatta da önemli gelişmeler 1950 yıllarından sonra kendini göstermiştir. Uzun yıllar pekçok insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığı son yıllarda tamamen kontrol altına alınmıştır.

Siyasi HayatŞu anki Tayland Kralı Rama IX
Şu anki Tayland Kralı Rama IX
Tayland krallıkla idare edilen bir ülkedir. Ülke, bir anayasaya sahip monarşik bir yönetim sistemi içindedir. İdari olarak 72 eyalete (Changwat) ayrılmıştır. Tayland’da her eyalet bir vali tarafından idare edilir. Eyaletler, bölgelere (Amphoe), onlar da küçük bölgelere (Tambol) ve bunlar da köylere (Muban) ayrılır. Önceki kral, aynı zamanda hükümet başkanlığı da yapıyordu. Sonraları bu görevi ortadan kaldırıldı. Yasama yetkisi 360 üyeli Milli Meclisin elindedir. Meclis üyeleri dört yılda bir halk tarafından seçilir. Tayland, Güneydoğu Asya ülkeleri teşkilatı ASEAN (Association of Southeast Asion Nations) üyesi bir ülkedir.

Ekonomi

Tayland ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır. Toprak ve toprak mülkiyeti ülkede çok önemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalar, ülkenin ekilebilen en müsait topraklarıdır. Başlıca tarım ürünleri mısır, pancar, meyve-sebze, pirinç, şekerkamışı, kokonat, tütün, biber, baharat, jüt, manyok kökü, hindistancevizi, fasulye ve pamuktur. Pirinç ülkenin dış ticaretinde en önemli üründür.

Tayland’ın toplam yüzölçümünün beşte üçüne yakın bir bölümü ormanlıktır. Kereste çok önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer orman ürünleri arasında tik ağacı, mangal kömürü, hezaren (hintkamışı), lak ve reçine (çam sakızı) de üretilir.

Tayland maden bakımından çok zengin bir ülkedir. Dünyada kalay üreten ülkeler arasında beşinci büyük ülkedir. Antimon, tungsten, demir ve manganez diğer önemli minerallerdir. Ülkede tabii gaz üretimi gelişmiştir. Ayrıca petrol bulma çalışmaları son yıllarda artmış ve kıyı bölgelerde petrol bulunmuştur. Ülke tuz yönünden çok zengindir.

Tayland’da başlıca endüstri dalları; çimento, kağıt, lastik, gıda, çelik, dokuma, elektronik, plastik, tahta, seramik, otomobil, montaj, ilaç, tekstil, elektrik aletleri, kereste, şeker, pamuk, tütün, ipek ve ipekli dokumadır. Son yıllardaki hükümet harcamaları geniş ölçüde, gübreleme, çimento, kalay tasfiyeciliği, petrol rafinerileri, asfalt yapımı, askeri güç üsleri, sulama kanalları ve havayolu ulaşımı alanlarına yapılmaktadır. Cam ve kağıt endüstrileriyse gelişme yolundadır.

Tayland’ın en büyük ihraç maddesi pirinçtir. Bundan başka çeşitli tarım ve orman ürünleri de satar. Ticareti daha çok, Japonya, ABD, Suudi Arabistan, Hollanda ve Singapur iledir. Turizm, ülkenin büyük bir gelir kaynağıdır.

Ülkenin güney bölgeleri Siyam Körfezine ve Andeman Denizine açıktır. Dolayısıyla bir kısım ticaretini Bangkok ve Sattahip limanlarından deniz yoluyla yapar. Ülkenin en işlek limanı Bangkok’tur Kanalların bulunduğu alanlarda gemi servisleri mevcuttur. Yaklaşık 84.764 km karayolu mevcut olup bunun % 40’ı asfalttır. Demiryolları yaklaşık 4000 km’dir. Ülkede tarifeli sefer yapılan 23 havaalanı olup, Bangkok yakınlarındaki Don Muang Havaalanı milletlerarasıdır.

Balıkçılıkta, hem tatlı su hem de denizde balık avlanmasının geliştirilmesi hedef alınmıştır. Ormancılığın geliştirilmesi için ormanların sürekli bir program içinde çoğaltılmasına çalışılmaktadır.

Linkler

http://harita.turkcebilgi.com/Tayland_haritasi/ Tayland haritası http://bayrak.turkcebilgi.com/Tayland Tayland ülke bayrağı

Tayland

Türkçe Tayland kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Thailand, Kingdom of Thailand, Siam adj. thai

Tayland

Türkçe Tayland kelimesinin Fransızca karşılığı.
thaïlandais/e

Tayland

Türkçe Tayland kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. thailändisch npr. Thailand

misafir - 8 yıl önce
Tayland Hakkında Bilgi ve Yardım Merkeziniz . Her türlü soru ve istekleriniz için bizim ile web sitemizden iletişim kurabilirsiniz . www.thailandconcept.com

misafir - 8 yıl önce
ben taylandın hayranıyım çok seviyorum o ülkeyi ve insanlarını tek hayalim taylandı görmek benim

misafir - 8 yıl önce
ben taylandı hiç görmedim görmegi çok istiyorum ben şu anda tayland ile ilgili arştırma yapıyorum ve taylandın çok özel şeylere sahip oldugunu gördüm ve araştırmaya devam edicegim

misafir - 8 yıl önce
yha ben özetini isdedim siz bana taylandın şimdiye kadar neyi war neyi yoksa ortaya çıjkardınız be abii..!!::)

misafir - 8 yıl önce
Resmi dili tai'cadır.Çince ve ingilizce ile genelde anlaşılır

misafir - 8 yıl önce
ben taylanı daha yeni duydum nasıl bir ülke merak ettim doğrusu

misafir - 8 yıl önce
tayland ı ilk defa duydum.nasıl bir ülke olduğunu çok merak ediyorum.

misafir - 8 yıl önce
ayyyyyy cooooooookkkkk saolunnnnnn cok isimi yaradi :D

misafir - 8 yıl önce
bana taylandın coğrafi bilglileri lazım mesala hin okyanusun üstü bilmenin komşusu gibi

misafir - 8 yıl önce
tayland gündüzleri gezilebilecek çok güzel bir ülke.ama gece hayatı pek ailelee gitmiyor.gençlere uygun biyer.ortalık hep disko kaynıyor.e tabi kızlarda .geçen yıl gitmiştik ama pek memnun kalmadık.özellikle annem.

misafir - 8 yıl önce
Tayland ( eski adiyla Siyam) i 'The King and I' Kral ve Ben muzikalinde izlemistim. Bas rollerde Yul Brynner ve Daborah Kerr oynuyordu. DVD sini bulursaniz mutlaka izleyin.

misafir - 8 yıl önce
Merhaba, Ben Tayland - Bangkok'ta yaşıyorum. Tayland'ın diğer şehirlerini gezdim. Yemek içecekler - mükemmel meyve çeşitleriyle rüya gibidir. Giyecek ve Bilgisayar sarf malzemeleriyle ucuzdur. Anlayacağınız hayat ucuz ama bizlerden daha kaliteli bir hayat yaşıyorlar. Eğer tayland giderseniz ilk alacağınız kesin laptopdur. türkiye en iyi kaliteli özellikli bir laptop 2000 tl orada 650 tl rahat alırsınız. Bilginiz olsun ( Goldaş Altın / Cp Piliç ) tayland firmasıdır.

misafir - 8 yıl önce
Merhaba ; Tayland çok güzel bir ülkedir.Ben hem hemde Tatil için şimdiye kadar 30 un üzerinde seyahat yaptım. Eğer gidecekseniz ortamı ve kişileri eleştirmek yerine bulunduğunuz ortamdan keyif almaya çalışırsanız çok mutlu olacaksınız. İlk defa türkiye dışına çıkan kişiler farklı bir kültür ile tanışınca ortamdan zevk almada zorlanmaktadırlar. :) Bana göre güzel yemekleri var - ama beğenmediklerimde var tabiki - ama genelde türk kültüründeki kişiler ilk gittiğinde kokudan oldukça rahatsız olmaktadırlar. Bu güne kadar 30 un üzerinde ülkeye seyahat ettim . Thai insanı kadar canayakın bir millet ile henüz karşılaşmadım.

misafir - 8 yıl önce
Mukemmel bir yer..havası,suyu,denizi,insanları kısace gidilip gorulmesi gereken bir yer.Gece hayatı oldukca hareketli,genclerin kendilerini biraz frenlemesi gerekiyor :)

misafir - 8 yıl önce
Tayland çok güzel bir ülke. Güzel bir sakin ve mutlu bir hayat yaşıyorlar. Turizm nedeni ile yılışık insan karakterlerine mevcut. Ülkenin başlıca gelir kaynağı güney'de turizm ve seks ama kuzeyde durum biraz daha farklı kuzey fakir. Musliman Tayland'lılar malezya kökenli taylandlılar ve çok iyi insanlar. Tayland metropol kısımları haricinde çok yaşanaması keyifli ve ucuz bir ülke . Ben şuan orada iştirak araştırmaktayım eğer bir üretim imkanı bulursam yerleşme niyetindeyim.

misafir - 8 yıl önce
merhaba ben çok isterim taylanta gitmeyi özellikle kültürlerini ve yemeklerini merak ediyorum bir bayan için eğlenceli olabilirmi bilmiyorum

misafir - 8 yıl önce
5 kasım da 3 haftalığına taylanda gidiyorum bangkok ve adalarının da kalacağım orda tavsiye edeceginiz ve önereceginiz yerler varsa...

misafir - 8 yıl önce
ben yaklaşık 5 senedir tayland'a gidiyorum.Ama turistik yerlere phuket,koh samui,pattaya vb.Taylandlılar çok iyi insanlar.Kuzey taylandda seks turizmi yok ve halk fakir.ben buradan bir kızla evlenmek istiyorum.Beni yönlendibilecek bir arkadaştan yardım istiyorum(şehir ismi)

misafir - 8 yıl önce
TAYLAND MÜTHİŞ BİR ÜLKE 3 DEFA GİTTİM.BANKOK BAŞKENT GEZMEYE DEĞER.SOYA YAĞI KULLANDIKLARI İÇİN YEMEKLERİNİ BEĞENMEYEBİLİRSİNİZ.AĞIR BİR KOKU VARDIR.GENELDE IZGARA BALIK YERİZ VE YA TÜRK RESTAURANTLARI.PATTAYA BANKOKA YAKLAŞIK 2 SAAT UZAKLIKTA BİR TATİL YÖRESİDİR.AİLECE PATTAYAYA GİDİLMESİNİ TAVSİYE ETMEM SADECE İÇKİ,KADINLAR VE SEX.10 BİNLERCE KADIN SOKAKLARDA.PHUKET AİLECE GİDİLECEK MÜTHİŞ BİR YERDİR TAVSİYE EDERİM.BİLGİ ALMAK İSTEYEN ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLİRİM.PARA ALMIYORUZ:))) [email protected]

misafir - 8 yıl önce
MERHABALAR BEN TAYLANDA 2009 ŞUBAT AYINDA GİTTİM HAVALİMANINA İNDİĞİMDE 40 DERECE SICAKLIK VARDI VE ÜZERİMDE KOT PANTOLON UZUN KOLLU GÖMLEK VARDI ANCAK SICAKTAN PİŞTİK FAKAT ÖZEL ARACA BİNİP PATTAYA YA GİDİNCE MASAJDA YAPTIRINCA HERŞEY BİTİYO ANCAK GENÇLER DİKKAT ETMELİ KIZ ÇOK ELİNİ SALLADINMI 50 Sİ GELİR MİSALİ SONRA BEDAVA TABİ BİZİM PARAMIZLA 30-40 TL YE SABAHA KADAR EĞLENCE SINIR YOK SIKINTI YOK HIR YOK HIRSIZ YOK ANLI KIRIŞIK İNSAN YOK HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR VE MUTLU ANCAK ALIŞ VERİŞTE MUTLAKA PAZARLIK YAPIN HERŞEYİ BEDAVA DENECEK ŞEKİLDE ALIRSINIZ EĞLENCEDE SINIR YOK GÜZELLİK ÇOK HERŞEY VAR YOK YOK ANLATILMAZ YAŞANIR BEN ARALIK TA TEKRAR GİDECEM GELECEK VARSA harputname23@hot EKLEYİN KONUŞURUZ HER TARAFINI BİLİRİM ANLARIM TANIRIM HOŞ KALIN HOŞÇAKALIN.....

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tayland Resimleri

Tayland Haritaları

harita tayland.png
harita tayland.png
tayland bayrak harita.png
tayland bayrak harita.png

Tayland Mutfağı
6 yıl önce

mutfağından derlenen yemekler ihtiva eden ve Kuzey Tayland, Kuzeydoğu (ya da Isan), Orta Tayland ve Güney Tayland olmak üzere ülkenin dört ana bölgesine karşılık...

Tayland'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

başına haham olarak getirildi. Kantor, Tayland Yahudi Birliği'nin kurulduğu yıl olan 1960'tan beri Tayland'da yaşamaktadır. Bugün Bangkok'ta anaokulundan...

Tayland Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Tayland millî futbol takımı, Tayland'ı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1956 - 1964 arası - Katılmadı 1968 - Elemeleri geçemedi 1972...

Tayland Millí® Futbol Takımı, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1956, 1970 FIFA Dünya Kupası, 1971, 1974 FIFA Dünya Kupası, 2004 Asya Kupası, 2006 FIFA Dünya Kupası, 24 Mayıs, 26 Kasım, AFC
2006 Tayland darbesi
6 yıl önce

Eylül 2006 Tayland darbesi Tayland Kraliyet Ordusu tarafından başbakan Thaksin Shinawatra hükûmetine karşı yapılmıştır. Darbe Tayland'daki uzun bir politik...

2006 Tayland darbesi, 19 Eylül, 2006, Bangkok, Birleşmiş Milletler, Bloomberg Television, CNN, M113, New York, Tayland, Zırhlı personel taşıyıcı
Tayland Bayrağı
2 yıl önce

Tayland bayrağı Zemin kırmızı (üstte), beyaz, mavi (2 kat eninde), beyaz ve kırmızı olmak üzere beş yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı Thai Halkını...

Ülke bayrakları listesi, Monako, Moldova, Moğolistan Bayrağı, Moritanya, Myanmar Bayrağı, Namibya, Myanmar, Mozambik, Moğolistan, Mauritius
Tayland pasaportu
6 yıl önce

Tayland pasaportu Tayland vatandaşlarına Pasaport Bölümü, Konsolosluk İşleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde verilen seyahat belgesidir...

Tayland güneş takvimi
3 yıl önce

Tayland güneş takvimi, Tayland'da kullanılan bir güneş takvimidir. Takvim Tayland ve Laos'ta kullanılmaktadır. Gregoryen takvimine göre 543 yıl ileride...

Tayland Körfezi
6 yıl önce

Tayland Körfezi eskiden Siyam Körfezi, Güney Çin Denizi'nde girinti. Güneybatıdan kuzeye kadar Tayland'ın, kuzeydoğuda Vietnam'ın güney kesimi ile Kamboçya'nın...

Tayland Körfezi, Güney Çin Denizi, Kamboçya, Malezya, Mercan, Tayland, Vietnam