Teknesyum

Kısaca: Periyodik tablonun VII B grubunda bulunan bir element. Tabiatta bulunmaz. İlk defâ 1937 yılında Perrier ve Serge tarafından sun’î yoldan elde edilmiştir. Molibdenin, siklotronda hızlandırılan döteryum çekirdekleriyle bombardıman edilmesiyle elde edilir. ...devamı ☟

Periyodik tablonun VII B grubunda bulunan bir element. Tabiatta bulunmaz. İlk defa 1937 yılında Perrier ve Serge tarafından sun’i yoldan elde edilmiştir. Molibdenin, siklotronda hızlandırılan döteryum çekirdekleriyle bombardıman edilmesiyle elde edilir.

Atom numarası 43, atom ağırlığı 99’dur. Elektron düzeni: (Kr) 4d55s2 olup, oksidasyon sayısı da 7+’dır. Erime noktası 2200°C olarak bulunmuştur. Kimyevi yönden mangana benzeyen teknesyumun, radyoaktif bozunma özelliği vardır.

Atom numarası: 43 Simge: Tc Kütle numarası: 96.9062 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teknesyum Resimleri

Siklotron
3 yıl önce

hastanelerde kurulu sinklotronların teknesyum-99m üretmek için bunları sağlamak için sonradan edilmiştir. Teknesyum-99m kısa kaynağı bir tanı izotop nedeni...

Nükleosentez
3 yıl önce

devin atmosferinde teknesyum elementinin varlığının tespiti yıldızlar arası nükleer aktivitenin ilk kanıtını sunmuştur. Çünkü teknesyum radyoaktif bir elementtir...

Henry Moseley
3 yıl önce

kimyagerin sezgisine dayanan Dmitri Mendeleev, periyodik tablodaki daha sonra teknesyum tarafından doldurulan bulunan eksik bir elementin varlığını öngördü ve...

Karbon yıldızı
3 yıl önce

önemli ölçüde değiştirir. Karbona ek olarak , kabuk flaşlarında baryum , teknesyum ve zirkonyum gibi S-işlemi elementleri oluşur ve yüzeye "taranır". Gökbilimciler...

Fransiyum
3 yıl önce

olan yarı ömrü ile daha az kararlıdır. ^ En kararlı izotopu; Fr-223 ^ Teknesyum gibi bazı yapay elementler daha sonra doğada da bulunmuşlardır. ^ a b...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı
Element
3 yıl önce

Stronsiyum 39 Y İtriyum 40 Zr Zirkonyum 41 Nb Niobyum 42 Mo Molibden 43 Tc Teknesyum 44 Ru Rutenyum 45 Rh Rodyum 46 Pd Paladyum 47 Ag Gümüş 48 Cd Kadmiyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Neptünyum
3 yıl önce

Brom Kripton Rubidyum Stronsiyum İtriyum Zirkonyum Niyobyum Molibden Teknesyum Rutenyum Rodyum Paladyum Kimyasal element Kadmiyum İndiyum Kalay Antimon...

Neptünyum, Element, Kimya, Taslak
Dubniyum
3 yıl önce

Brom Kripton Rubidyum Stronsiyum İtriyum Zirkonyum Niyobyum Molibden Teknesyum Rutenyum Rodyum Paladyum Kimyasal element Kadmiyum İndiyum Kalay Antimon...

Dubniyum, ?, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom ağırlığı