Fransiyum

Alkali metaller sınıfından bir element. Fr kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta sadece kısa ömürlü radyoaktif izotoplar halinde bulunur.

Fransiyum

Doğada çok az mevcut olduğundan bugüne kadar tartılabilir miktarlarda dahi elde edilememiştir. 1939’da, Paris Radyum Enstitüsünde Marguerite Perey tarafından bulunmuştur. Aktinyum’un bozunum serisinin parçalanma ürünü olduğu için bir vakitler aktinyum K olarak isimlendirilen fransiyum-223, elementin en uzun ömürlü izotopu olmasına rağmen yarı ömrü ancak 21 dakikadır. Kütle numaraları 204 ile 224 arasında olan izotopları sun’i yoldan elde edilmiştir. Atom numarası 87 olup elektron dizilişi (Rn) 7s1 şeklindedir. Alkali metallerin özelliklerini taşır ve bütün elementlerin en elektropozitifidir. (bkz. Alkali Metaller)

Atom numarası: 87 Simge: Fr Kütle numarası: 223.0189 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Fransiyum

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

Fransiyum

aktinyum'dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element, simgesi fr.

Fransiyum

Türkçe Fransiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
francium

Fransiyum

Türkçe Fransiyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
francium [le]

İlgili konuları ara

Yanıtlar